Ogrevanje - naročilo plina:
080 1005
Ogrevanje - oddaja stanja, računi:
080 6005
Jeklenke - dostava na dom:
080 2005
Jeklenke - pravne osebe:
080 4005
Naročila 24 ur na dan. Vsak dan v vašem kraju! 080 2005

Odpravite razloge za skrb


Kuhanje z utekočinjenim naftnim plinom je varno in okolju prijazno. Družba Butan plin skrbi za tehnično brezhibnost Zelenih jeklenk, tako vam ostajajo le z navodili skladna uporaba ter občasni pregledi plinske napeljave.