Butanplin

NARAVA BI IZBRALA ZELENO

 

PRVA IN EDINA jeklenka v Sloveniji polnjena z BIOpropanom.

Zelena je še bolj zelena!

 

Izberite okolju prijazno rešitev.

Biopropan je proizveden iz 100 % obnovljivih virov in pomembno zmanjšuje izpuste CO₂.

 • Manjši ogljični odtis.
 • Enake lastnosti ter možnosti uporabe.
 • Še vedno ista cena.

Biopropan je po zmogljivosti in uporabnosti popolnoma enak navadnemu utekočinjenemu naftnemu plinu (UNP), ki se sicer uporablja za polnjenje plinskih jeklenk.

 Vse zelene jeklenke so odslej polnjene z običajnim utekočinjenim naftnim plinom (UNP) ter 20 odstotki biopropana, delež pa bomo v prihodnosti še povečevali.

Biopropan spada v skupino plinov in je po svoji kemijski strukturi enaka običajnemu propanu, zato tudi ves proces skladiščenja ter uporabe za uporabnika ostaja nespremenjen.

Biopropan  predstavlja obnovljivo energijo, proizvedeno iz biomase, ki ponuja enake lastnosti kot običajni propan, vendar z nižjimi emisijami CO₂.

Ob uporabi biopropana so v primerjavi z običajnim propanom do 80 % nižji izpusti CO₂.

 • IZ ČESA JE PROIZVEDEN BIOPROPRAN?
 • Proizveden je iz mešanice rastlinskih olj iz obnovljivega in trajnostnega vira ter odpadnih organskih odpadkov.

  V glavnem je proizveden iz naslednjih vložkov (semena in plodovi):

  • destilata maščobnih kislin palmovega olja (ostanek pri rafiniranju palmovega olja),
  • oljne ogrščice,
  • rabljenih jedilnih olj,
  • palmovega olja,
  • sojinega olja,
  • sončničnega olja,
  • ostankov kisline,
  • Loja (ostankov živalske maščobe).

   

  Čeprav so naši partnerji tehnično sposobni proizvajati biopropan izključno iz odpadkov in ostankov, so cilji za vključitev biogoriv, ​​ki jih je določila Evropska komisija, dolžni upoštevati druge surovine.

  Naši proizvajalci se zavzemajo za postopek, s katerim bi bistveno zmanjšali delež palmovega olja v proizvodnji biogoriv. Vsi njihovi dobavitelji so člani RSPO (združenje za trajnostno palmovo olje), kar zagotavlja, da njihovo palmovo olje izpolnjuje posebna trajnostna merila, kot so:

  • ne prispeva h krčenju gozdov primarnih gozdov in območij z visoko vrednostjo ogljika, kot so šotišča,
  • pridobiva se po postopkih kmetijskih praks, ki ohranjajo biotsko raznovrstnost,
  • njegova pridelava ni posledica prisilnega dela ali dela otrok.
 • KAKŠNE IZPUSTE USTVARJA BIOPROPAN?
 • Ogljični odtis za biopropan (proizveden iz rastlinskega olja, obdelan z vodikom – HVO):

  Emisije toplogrednih plinov v življenjskem ciklu biopropana se spreminjajo glede na surovino in pogoje proizvodnega postopka: od 18 gCO2e / kWh do 367 g CO₂ / kWh

  Emisije ostalih snovi kot so  PM2,5, NOx in SO2 naj bi bile iz ogrevalnih sistemov na biopropan enake kot za fosilni utekočinjen naftni plin (UNP), čeprav načeloma velja, da se emisije toplogrednih plinov v življenjskem ciklu zmanjšajo.

  Življenjski cikel emisij CO₂ in s tem potencialni prihranki toplogrednih plinov biopropana so močno odvisni od kombinacije surovin in uporabljene tehnologije. Trenutno lahko domnevamo, da ves biopropan, ki je na voljo  izvira iz HVO z ustreznimi emisijami CO₂. V prihodnosti pa bo biopropan verjetno proizveden iz različnih postopkov, vsak s svojimi edinstvenimi trajnostnimi merili in s tem različnimi povprečnimi emisijami CO₂ za biopropan.

  Procesi, pri katerih se uporabljajo odpadne surovine in vodik, pridobljen iz obnovljivih virov, imajo  boljše trajnostne lastnosti in nižje emisije CO₂ kot postopki, ki uporabljajo rastline surovine in vodik, pridobljen s preoblikovanjem parnega metana v zemeljski plin.

 • KAJ JE BIOPLIN IN BIOMASA?
 • Biopropan je plin iz biomase, sestavljen je torej iz obnovljivih surovin.

  Te obnovljive surovine sestavljajo približno 88 % organskih odpadkov (jedilna olja, živalske maščobe) in 12 % obnovljivih rastlinskih olj s certificiranih nasadov.

  Biopropan je stranski proizvod biodizla. Pri proizvodnji biodizla ostane kot ostanek. Če ga ne uporabimo, se bo izgubil.

  Hidrotretirano rastlinsko olje (HVO- trenutno edini postopek za proizvodnjo biopropana, ki deluje v komercialnem obsegu) je hidrogeniranje ali hidro obdelava rastlinskih olj, maščob in olj iz biomase. V praksi se izraz „olje na biološki osnovi“ uporablja kot vseobsegajoč izraz. Proces vključuje pretvorbo surovin iz maščobnih kislin v dizelsko gorivo  z obdelavo olj z vodikom pri povišani temperaturi. Nastali izdelek je znan kot biodizel HVO, znan tudi kot obnovljivo dizelsko gorivo in HEFA (hidroobdelani estri in maščobne kisline). HVO se lahko uporablja neposredno v obstoječem motorju na dizelsko gorivo brez sprememb, postopek pa je mogoče prilagoditi tudi za proizvodnjo goriva, ki ustreza specifikacijami za uporabo v komercialnih zrakoplovih. Propan nastaja kot stranski produkt med hidropredelavo v razmerju 100-111 kg na tono.

 • KDO IN KJE PROIZVAJA BIOPROPAN?
 • Naše matično podjetje SHV Energy, vodilno podjetje na področju distribucije utekočinjenega naftnega plina, v Slovenijo zagotavlja dobavo biopropana iz biorafinerije La Mede v Franciji. Biopropan je v skladu s trajnostnimi merili evropske direktive o obnovljivih virih energije.

 • KAKO SE BIOPROPAN DISTRIBUIRA?
 • Prav dejstvo, da imata propan in biopropan isto molekulo, omogoča optimizacijo logističnih tokov v distribucijski verigi in emisij CO₂. Biopropan, vključen v mrežo Butan plina, izpolnjuje trajnostna merila, ki jih je za uporabo biogoriv določila Evropska unija.

 • KDO VSE ŽE UPORABLJA BIOPROPAN?
 • Uporaba tega vira energije je zelo raznolika.  V Franciji je podjetje Primagaz leta 2018 postalo prvi dobavitelj biopropana svoji prvi stranki – podjetju La Roche Posay.

  V BrookLodge & Macreddin Village, Irska, Velika Britanija so preklopili na uporabo 100 % obnovljivega vira.

  Montalto Estate, Irska, so preklopili na 100 % obnovljivi vir energije.

  Biopropan v plinskih jeklenkah je v različnih razmerjih na voljo tudi na Švedskem, Franciji itd.

AKTUALNE AKCIJE