Butanplin

KAJ JE ENERGETSKO POGODBENIŠTVO?

Energetsko pogodbeništvo je partnerstvo med izbranim porabnikom in družbo Butan plin kot izvajalcem energetskih storitev. Butan plin predstavlja investitorja, ki glede na obstoječe stanje predlaga in vzpostavi bolj učinkovit in varčen sistem ogrevanja. Manjša poraba energije pomeni večje prihranke denarja. Ti prihranki se uporabijo za povrnitev investicije v sistem – del prihrankov se vrne družbi Butan plin za kritje nastalih stroškov, drugi del pa ostane podjetju kot podpisniku pogodbe. Po desetih letih je investicija v celoti izplačana in vsi doseženi prihranki pri stroških energije pripadejo naročniku storitve energetskega pogodbeništva.

RAZBREMENITEV STROŠKOV POSLOVANJA Z ENERGETSKIM POGODBENIŠTVOM

Vse več podjetij in ustanov se odloča za energetsko pogodbeništvo, saj stroški energije predstavljajo vedno večje breme pri poslovanju, investicija v prenovo pa je stroškovno zahtevna in rizična. Partnerstvo med porabnikom in družbo Butan plin, kot izvajalcem energetskih storitev, omogoča trajne prihranke iz naslova stroškov energije brez lastnega finančnega vložka na strani porabnika. To pomeni, da Butan plin predstavlja investitorja, ki glede na obstoječe stanje predlaga in vzpostavi najbolj učinkovit in energijsko varčen sistem ogrevanja.

Manjša poraba energije pomeni večje prihranke denarja, ki se sprva v večji meri uporabijo za povračilo investicije. Po dogovorjenem pogodbenem obdobju, ko je investicija v celoti izplačana, pa vsi doseženi prihranki pripadejo naročniku storitve.

Butan plin ima na področju energetskega pogodbeništva bogate izkušnje in se ponaša s številnimi zadovoljnimi partnerji, ki so brez lastnega finančnega vložka našli način za prenovo ogrevalnega sistema in optimizacijo stroškov.

ZAKAJ SE ODLOČITI ZA ENERGETSKO POGODBENIŠTVO?

 • Stroški energije predstavljajo vedno večje breme v poslovanju družb.
 • Prenova zastarelega ogrevalnega sistema je nemalokrat obsežna in rizična investicija.
 • Družba Butan plin prevzame investicijo v energetsko prenovo.
 • Energetska prenova zagotavlja prihranke energije, ki se sprva v večji meri porabijo za povračilo investicije, ko je ta v celoti izplačana, pa vsi doseženi prihranki pripadejo naročniku storitve.

PREDNOSTI POPOLNEGA ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA

ZA KOGA IN KDAJ JE ENERGETSKO POGODBENIŠTVO ZANIMIVO?

 • zagotovljena obnovitev/posodobitev obstoječega energetskega sistema brez lastne investicije
 • garancija za ustvarjene prihranke
 • družba Butan plin poskrbi za svetovanje in načrtovanje optimalne energetske rešitve
 • brez skrbi zaradi vzdrževanja energetskega sistema
 • zagotovljen takojšen odziv servisne službe v primeru okvare energetskega sistema
 • dolgoročni zagotovljeni prihranki pri stroških za ogrevanje in pripravo tople vode
 • ker za vse poskrbi družba Butan plin, se vi lažje osredotočite na svojo osnovno dejavnost
 • po izteku pogodbe oprema preide v vašo last in zagotovljeni so še dodatni prihranki pri energetski oskrbi

 • za večje organizacije, podjetja in javne ustanove, ki pri svojem delovanju porabljajo velike količine toplotne in električne energije
 • če imate zastarelo kotlovnico
 • če sredstev za novo investicijo nimate na voljo oziroma jih želite usmeriti drugam
 • tako za energetsko že sanirane kot tudi energetsko nesanirane objekte
 • če želite učinkovito rešitev na ključ
 • če želite energetske prihranke

PRIMER POPOLNEGA ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA

PRIMERI DOBRIH PRAKS ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA

Etiketa d.d.

V družbi Etiketa, d.d., ki se ponaša s 50 leti razvoja in vlaganja v opremo in znanje zaposlenih in je s svojimi izdelki prisotna v več kot 20 državah sveta, so se v drugi polovici lanskega leta odločili za prenovo zastarelega in potratnega sistema ogrevanja na kurilno olje. Energetsko neučinkovit sistem so zamenjali s sodobnimi kogeneracijskimi enotami za soproizvodnjo toplotne in električne energije.

S ciljem znižanja stroškov in posodobitve ogrevalnega sistema so se odločili za prenovo po sistemu pogodbeništva. Investicijo v prenovo je prevzela družba Butan plin, ki je po uskladitvi z naročnikom in proučitvi obstoječega stanja, predlagala vgradnjo dveh kogeneracijskih enot (20kw) za proizvodnjo toplote in električne energije. Investicijo bo podjetje Etiketa poplačalo iz bodočih prihrankov energije.

V Etiketi so pred prenovo uporabljali star kotel na kurilno olje. Sanitarno vodo so ogrevali s toploto iz kotlov oz. z elektriko iz omrežja, medtem ko sedaj znaten delež potrebne električne energije proizvedejo s kogeneracijo (SPTE). Toplotno in električno energijo proizvedeno s kogeneracijo zagotavlja Butan plin. Butan plin je prevzel financiranje celotnega projekta prenove sistema, ob tem skrbi tudi za nemoteno delovanje vgrajene opreme. Podjetje Etiketa pokriva le dejanske stroške porabljene energije v objektu. Del prihrankov, ki nastanejo zaradi povečane energetske učinkovitosti sistema, Etiketi omogočajo, da posluje z nižjimi stroški za energijo, preostali del prihrankov pa je namenjen poplačilu investicije.

AKTUALNE AKCIJE