Butanplin

IZJAVA O VARSTVU PODATKOV ISKALCEV ZAPOSLITVE

1. UVOD

Ta izjava o varstvu podatkov velja za obdelavo osebnih podatkov iskalcev zaposlitve v podjetju Butan plin d.d., Ljubljana, Verovškova ulica 64 a, Ljubljana, mat. številka 5094933000 (v nadaljevanju: naše podjetje).

Naše podjetje je upravljavec obdelave osebnih podatkov iskalcev zaposlitve. S to izjavo vam želimo predstaviti, kdo smo, katere vaše podatke obdelujemo, na kakšen način in za katere namene obdelujemo vaše osebne podatke, ter podati ostale informacije, ki bi vas lahko zadevale. Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo prek kontaktnih podatkov, navedenih na koncu te izjave.

Izjava o varstvu osebnih podatkov velja od 24.5.2018. Zadnje spremembe so bile izvedene dne 24.5.2019. To izjavo lahko sčasoma spremenimo in na naši spletni strani je objavljena najsodobnejša različica.

2. ZA KATERE NAMENE OBDELUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

Osebne podatke iskalcev zaposlitve zbiramo in obdelujemo za namene zaposlovanja in izbirnega postopka in v zagotovilo, da ta potekata uspešno in učinkovito.

A. Da vas obveščamo glede vaše prošnje za zaposlitev ali delovno mesto

Če ste izkazali interes za delovno mesto v našem podjetju, vaše osebne podatke shranimo v naših sistemih zaposlovanja. Podatke, shranjene v naših sistemih uporabljamo za to, da vas obveščamo in ugotovimo, ali vaše kvalifikacije in profil izpolnjujejo zahteve določenega prostega delovnega mesta.

V ta namen

 • obdelujemo vaše osebne podatke na podlagi vašega soglasja, ko nam posredujete svoje osebne podatke;
 • obdelujemo vaše kontaktne podatke, informacije o zaposlitvi (denimo vaš življenjepis, vaše pretekle zaposlitve, preteklo izobraževanje itd.) in vašo korespondenco z nami v zvezi s prošnjami za delovno mesto (vključno s priporočili)
B. Da odgovorimo na vaša vprašanja

Če boste stopili v stik z nami, bomo vaše osebne podatke uporabili, da bomo lahko odgovorili na vaše(a) vprašanje(a).

V ta namen

 • obdelujemo vaše osebne podatke na podlagi vašega soglasja
 • obdelujemo vaše ime, kontaktne podatke, vaše dopisovanje z nami v zvezi z vašim vprašanjem, in vse druge osebne podatke, ki so potrebni, da lahko odgovorimo na vaše(a) vprašanje(a).]
C. Da vas ocenimo in ovrednotimo med postopkom zaposlovanja

Postopek zaposlovanja lahko vključuje tudi preverjanje (denimo v obliki ocene spretnosti).

V ta namen

 • obdelujemo vaše osebne podatke na podlagi vašega soglasja
D. Da bi z vami sklenili pogodbo o zaposlitvi

Če vam ponudimo delovno mesto v našem podjetju, bomo obdelovali vaše osebne podatke, da bi pripravili in sklenili pogodbo o zaposlitvi. Vaše osebne podatke uporabljamo za sklenitev, izvajanje in prekinitev vaše pogodbe o zaposlitvi. Nato bomo tudi shranili vaše osebne podatke v naše sisteme človeških virov.

V ta namen

 • obdelujemo vaše osebne podatke, saj je to nujno za sklenitev vaše pogodbe o zaposlitvi
 • obdelujemo vaše kontaktne podatke, datum rojstva, spol, osebni stan, državljanstvo, enotno matično številko občana, podatke, naveden na osebni izkaznici ali v potnem listu, izjavo o zaposlitvenem statusu, zaposlitvene informacije (denimo podatke o pretekli zaposlitvi, pretekli izobrazbi), podatke o delih in nalogah ter delovnem mestu, podatke o delovnem dovoljenju, razpoložljivosti, pogojih zaposlitve, davčne podatke, podatke o plačah, podatke o zavarovanju, lokaciji in organizacijah
E. Družbena omrežja kot so LinkedIn in druge javno dostopne spletne strani

Vaše osebne podatke lahko zbiramo z javnih profilov na omrežju LinkedIn ali drugih družbenih omrežjih in drugih javno dostopnih spletnih strani, če ste se odzvali na zaposlitvene pobude našega podjetja na teh družbenih omrežjih in spletnih straneh ali če ste se registrirali prek vključene funkcije tovrstnih družbenih omrežij, spletnih strani za zaposlovanje ali naše lastne spletne strani. Prav tako lahko vaše osebne podatke zbiramo s tovrstnih virov, če nam posredujete povezavo do vašega profila na kateri koli takšnih strani kot del vaše prošnje za zaposlitev ali življenjepisa, ki ste ga oddali skupaj z vašo prošnjo za zaposlitev.

Vaše kontaktne podatke lahko prav tako pridobimo iz javno dostopnih virov, vključno z vsebino, ki ste jo objavili na omrežju LinkedIn in drugih družbenih omrežjih ali podobnih straneh, za poklicne namene, da bi z vami navezali prvi stik za postopek zaposlovanja. Z vami bomo stopili v stik, če ste našemu podjetju posredovali svoje kontaktne podatke za namene zaposlovanja, ponudili vam bomo pa tudi jasno možnost, da lahko zahtevate, da prekinemo stik z vami za namene poklicnih možnosti in da vaše osebne podatke odstranimo z naših sistemov.

V ta namen

 • obdelujemo vaše osebne podatke na podlagi vašega prostovoljne objave svojih podatkov in našega upravičenega interesa z namenom, da najdemo ustrezne kandidate za prosta delovna mesta v našem podjetju
 • obdelujemo osebne podatke, ki ste jih javno objavili prek javnih profilov na omrežju LinkedIn ali drugih družbenih omrežjih, pa tudi sleherno dopisovanje med vami in vašimi zaposlovalci. Ti vključujejo vaše ime, kontaktne podatke, če so na voljo, obstoječe in pretekle poklicne nazive, preteklo zaposlitev, informacije o izobrazbi, spretnostih, priporočilih ter življenjepis, če je na voljo
F. Da bi vas obvestili in vas seznanili z drugimi prostimi delovnimi mesti

Včasih preprosto še nimamo prostega delovnega mesta, pravega za vas. Če se odločite, bomo informacije o vas hranili v naših sistemih in stopili v stik z vami, če bomo imeli novo prosto delovno mesto, ki bi vas utegnilo zanimati. Prav tako vas lahko povabimo k sodelovanju v naših dejavnostih zaposlovanja ali vas obveščamo o zaposlitvenih možnostih.

V ta namen

 • bomo obdelovali vaše osebne podatke na podlagi vašega soglasja, če se odločite, da vaše informacije hranimo v naših sistemih
 • obdelujemo vaše kontaktne podatke (kot je vaš naslov in e-poštni naslov), informacije, ki ste nam jih posredovali med obravnavo vaših preteklih prošenj za zaposlitev (denimo vaš življenjepis) in povzetek, kako ste se odrezali med obravnavo vaših preteklih prošenj za zaposlitev]
G. Da bi zagotovili skladnost z zakonodajo

V nekaterih primerih naše podjetje obdeluje vaše osebne podatke, da bi zagotovilo skladnost z zakoni in predpisi, ki veljajo v državi, kjer ste se prijavili na delovno mesto. Ti denimo vključujejo obveznosti v zvezi z človeškimi viri, delovno zakonodajo ali predpise, povezane s subvencijami. Za spoštovanje zakonov in predpisov bomo morda morali razkriti vaše osebne podatke vladnim institucijam ali organom nadzora.

V ta namen

 • obdelujemo vaše osebne podatke, da bi spoštovali zakone, obdelovali pa jih bomo le, če nas k temu zavezuje zakon
 • obdelujemo vaše osebne podatke kot v primeru za potrebe sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

 

3. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Na splošno naše podjetje hrani podatke o iskalcih zaposlitve za obdobje, ki je potrebno za dosego določenega poslovnega namena, v obsegu, ki je upravičeno potreben za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonsko zahtevo ali kot je priporočljivo glede na veljavne določbe o zastaranju.

Takoj po zaključku veljavnega obdobja hrambe, se podatki:

 • varno izbrišejo oziroma uničijo;
 • anonimizirajo;
 • prenesejo v arhiv (razen če to prepoveduje zakon ali veljaven načrt hrambe zapisov).

4. Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov?

Dostop do vaših osebnih podatkov v našem podjetju

Naši zaposleni so pooblaščeni za dostop do osebnih podatkov samo v obsegu, nujnem za dosego ustreznega namena in izvajanje njihovih nalog.

Dostop tretjih oseb do vaših osebnih podatkov

Tretje osebe lahko dostopajo do vaših osebnih podatkov, če so naš pogodbeni obdelovalec, če izkažejo zakoniti interes, ali z vašo privolitvijo.

Pogodbeni obdelovalec, ki izvaja obdelavo v našem imenu, zagotavlja vsa jamstva, enako kot naše podjetje, za izvedbo ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov, da obdelava izpolnjuje zahteve iz predpisov o varstvu osebnih podatkov, ter zagotavlja varstvo pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

5. Kako so zavarovani vaši osebni podatki?

Za zagotavljanje zaupnosti in varnosti vaših osebnih podatkov smo sprejeli ustrezne varovalne ukrepe. Izvajamo ustrezne tehnične, fizične in organizacijske ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem ali nenamerno izgubo, poškodbo, spremembami, nepooblaščenim razkritjem ali dostopom ter pred drugimi oblikami nezakonite obdelave ali nadaljnje obdelave.

6. Kako so zavarovani vaši osebni podatki?

Za zagotavljanje zaupnosti in varnosti vaših osebnih podatkov smo sprejeli ustrezne varovalne ukrepe. Izvajamo ustrezne tehnične, fizične in organizacijske ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem ali nenamerno izgubo, poškodbo, spremembami, nepooblaščenim razkritjem ali dostopom ter pred drugimi oblikami nezakonite obdelave ali nadaljnje obdelave.

7. Ali lahko umaknete svojo privolitev?

Potem ko ste dali svojo privolitev, jo lahko kadar koli umaknete. Upoštevajte, da umik ne učinkuje za nazaj in da lahko svojo privolitev umaknete le, če ste jo prej dali. Če želite umakniti svojo privolitev, se obrnite na nas prek kontaktnih podatkov, navedenih na koncu te izjave o varstvu podatkov.

8. Kako vložiti pritožbo?

 Če se želite pritožiti glede ravnanja našega podjetja z vašimi osebnimi podatki, lahko vložite pritožbo prek kontaktnih podatkov, navedenih na koncu te izjave. Pritožbo lahko vložite pri našem podjetju, pa tudi pri nacionalnem nadzornem organu za varstvo podatkov.

9. Kako LAHKO STOPITE V STIK?

Če vas zanima, kako obdelujemo vaše osebne podatke, najprej preberite to izjavo. Za vsa dodatna vprašanja, pripombe, pohvale ali pritožbe se obrnite na osebnipodatki@butanplin.si.

Če vaša vprašanja, pripombe, pohvale ali pritožbe niso bile primerno ali pravočasno obravnavane, vas prosimo, da stopite v stik z našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (DPO) preko elektronskega naslova: dpo@shvenergy.com.

AKTUALNE AKCIJE