Butanplin

POGOJI ZA IZVAJALCE

Pogoji za izvajalce strojnih inštalacij ob izvedbi plinske instalacije.

Ob izvedbi plinske instalacije je obvezna priloga k računu s strani izvajalca naslednja dokumentacija:

  • certifikati o vgrajeni opremi in materialih;
  • strokovna usposobljenost izvajalca del;
  • VPS – t.j. postopek varjenja oziroma spajanja cevovoda;
  • dokazilo o usposobljenosti varilca;
  • poročilo o izvedenem preskusu tesnosti inštalacije;
  • izjava izvajalca, da je vgradnja izvedena v skladu:

– z navodili proizvajalcev;

– z zahtevami Pravilnika o tlačni opremi (Ur. L. RS 15/02, 47/02,54/03, 114/03, 138/06, 17/11, 101/11, 18/15, 66/16);

– z zahtevami Pravilnika o utekočinjenem naftnem plinu (Ur. L . RS 22/1991);

– z zahtevami Pravilnika o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom (Ur. L. RS 92/08, 17/11);

– z ostalimi predpisi in standardi, ki urejajo področje plinskih inštalacij (NAVESTI upoštevane predpise in standarde!);

  • izjava o ustreznosti sklopa kot celote do nizke stopnje nevarnosti; sklop je

– I. plinohram z varnostnim ventilom;

– II. regulator tlaka 1. stopnje;

– III. regulator tlaka 2. stopnje;

– IV. plinovod;

– V. požarna pipa;

  • potrdilo o vgraditvi katodne zaščite (kadar je izvedena).

 

V primeru nepopolne dokumentacije je izvedba storitve nepopolna in s tem nepotrjena s strani Butan plina d.d.

https://www.butanplin.si/pogoji-za-izvajalce/