Bio propan Butan plin trajnost

OKOLJU PRIJAZNO

Narava bi izbrala zeleno

Biopropan

Zelena je lahko 100 % zelena

 Biopropan je proizveden iz 100 % obnovljivih virov, ki pomembno zmanjšuje izpuste CO₂. Kemijska formula biopropana je identična propanu iz UNP, zato ima enake lastnosti in možnosti uporabe ter ne terja menjave priključkov ali naprave.

V Butan plinu vam kot edini dobavitelj v Sloveniji nudimo možnost nakupa Zelene jeklenke s 100 % biopropanom.

Primerjava izpustov CO₂ 

Izpusti CO₂ različnih energentov se med seboj razlikujejo

Že UNP sodi med eno najčistejših fosilnih goriv, biopropan pa poskrbi še za do 80 % nižji ogljični odtis v primerjavi z UNP. Točen odstotek je odvisen od surovin, iz katerih je plin pridobljen. Biopropan lahko uporabljate za kuhanje ali ogrevanje.
Primerjava energentov z biopropanom

Biopropan je po zmogljivosti in uporabnosti popolnoma enak navadnemu utekočinjenemu naftnemu plinu (UNP), ki se sicer uporablja za polnjenje plinskih jeklenk.

Zgodba o kroženju ogljika


Biopropan spada v skupino plinov, ki je po svoji kemijski strukturi enaka običajnemu propanu, zato tudi ves proces skladiščenja in uporabe za uporabnika ostaja nespremenjen.
Biopropan  predstavlja 100 % obnovljivo energijo, proizvedeno iz biomase, ki ponuja enake lastnosti kot običajni propan, vendar z nižjimi emisijami CO₂. Ob uporabi biopropana so v primerjavi z običajnim propanom do 80 % nižji izpusti CO₂.

Zakaj izbrati Zeleno jeklenko s 100% biopropanom?

 • Z biopropanom poskrbite za manjši ogljični odtis

 • Enake lastnosti in možnosti uporabe kot UNP

 • Okolju bolj prijazen energent 

Pogosta vprašanja o biopropanu

Proizveden je iz mešanice rastlinskih olj iz obnovljivega in trajnostnega vira ter odpadnih organskih odpadkov.
V glavnem je proizveden iz naslednjih vložkov (semena in plodovi):

 • destilata maščobnih kislin palmovega olja (ostanek pri rafiniranju palmovega olja),
 • oljne ogrščice,
 • rabljenih jedilnih olj,
 • palmovega olja,
 • sojinega olja,
 • sončničnega olja,
 • ostankov kisline,
 • loja (ostankov živalske maščobe).

Čeprav so naši partnerji tehnično sposobni proizvajati biopropan izključno iz odpadkov in ostankov, so cilji za vključitev biogoriv, ki jih je določila Evropska komisija, dolžni upoštevati druge surovine.
Naši proizvajalci se zavzemajo za postopek, s katerim bi bistveno zmanjšali delež palmovega olja v proizvodnji biogoriv. Vsi njihovi dobavitelji so člani RSPO (združenje za trajnostno palmovo olje), kar zagotavlja, da njihovo palmovo olje izpolnjuje posebna trajnostna merila, kot so:

 • ne prispeva h krčenju gozdov primarnih gozdov in območij z visoko vrednostjo ogljika, kot so šotišča,
 • pridobiva se po postopkih kmetijskih praks, ki ohranjajo biotsko raznovrstnost,
 • njegova pridelava ni posledica prisilnega dela ali dela otrok.
 
Emisije toplogrednih plinov v življenjskem ciklu biopropana se spreminjajo glede na surovino in pogoje proizvodnega postopka: od 18 gCO2e / kWh do 367 g CO₂ / kWh
Emisije ostalih snovi kot so  PM2,5, NOx in SO2 naj bi bile iz ogrevalnih sistemov na biopropan enake kot za fosilni utekočinjen naftni plin (UNP), čeprav načeloma velja, da se emisije toplogrednih plinov v življenjskem ciklu zmanjšajo.
Življenjski cikel emisij CO₂ in s tem potencialni prihranki toplogrednih plinov biopropana so močno odvisni od kombinacije surovin in uporabljene tehnologije. Trenutno lahko domnevamo, da ves biopropan, ki je na voljo  izvira iz HVO z ustreznimi emisijami CO₂. V prihodnosti pa bo biopropan verjetno proizveden iz različnih postopkov, vsak s svojimi edinstvenimi trajnostnimi merili in s tem različnimi povprečnimi emisijami CO₂ za biopropan.
Procesi, pri katerih se uporabljajo odpadne surovine in vodik, pridobljen iz obnovljivih virov, imajo  boljše trajnostne lastnosti in nižje emisije CO₂ kot postopki, ki uporabljajo rastline surovine in vodik, pridobljen s preoblikovanjem parnega metana v zemeljski plin.
 
Biopropan je plin iz biomase, sestavljen je torej iz obnovljivih surovin.
Te obnovljive surovine sestavljajo približno 88 % odpadkov in ostankov (jedilna olja, živalske maščobe) in 12 % obnovljivih rastlinskih olj s certificiranih nasadov.
Biopropan je stranski proizvod biodizla. Pri proizvodnji biodizla ostane kot ostanek. Če ga ne uporabimo, se bo izgubil. Približno 5% stranskih proizvodov biodizla je biopropan.
Hidrotretirano rastlinsko olje (HVO- trenutno edini postopek za proizvodnjo biopropana, ki deluje v komercialnem obsegu) je hidrogeniranje ali hidro obdelava rastlinskih olj, maščob in olj iz biomase. V praksi se izraz „olje na biološki osnovi“ uporablja kot vseobsegajoč izraz. Proces vključuje pretvorbo surovin iz maščobnih kislin v dizelsko gorivo  z obdelavo olj z vodikom pri povišani temperaturi. Nastali izdelek je znan kot biodizel HVO, znan tudi kot obnovljivo dizelsko gorivo in HEFA (hidroobdelani estri in maščobne kisline). HVO se lahko uporablja neposredno v obstoječem dizelskem gorivu motorje brez sprememb, postopek pa je mogoče prilagoditi tudi za proizvodnjo goriva, ki ustreza specifikacijami za uporabo v komercialnih zrakoplovih. Propan nastaja kot stranski produkt med hidropredelavo v razmerju 100-111 kg na tono.
 
Prav dejstvo, da imata propan in biopropan isto molekulo, omogoča optimizacijo logističnih tokov v distribucijski verigi in emisij CO₂. Biopropan, vključen v mrežo Butan plina, izpolnjuje trajnostna merila, ki jih je za uporabo biogoriv določila Evropska unija.
Uporaba tega vira energije je zelo raznolika.  V Franciji je podjetje Primagaz leta 2018 postalo prvi dobavitelj biopropana svoji prvi stranki – podjetju La Roche Posay.
V BrookLodge & Macreddin Village, Irska, Velika Britanija so preklopili na uporabo 100 % obnovljivega vira. Montalto Estate, Irska, so preklopili na 100 % obnovljivi vir energije.
Biopropan v plinskih jeklenkah je v različnih razmerjih na voljo tudi na Švedskem, Franciji itd.