Uporabniški portal Moj Butan plin

Uporabniški portal Moj Butan plin

Enostaven pregled poslovanja z uporabniškim portalom

Prijavite se v Moj Butan plin

Uporabniški portal Moj Butan plin je namenjen hitremu, enostavnemu in varnemu pregledu vašega poslovanja z Butan plinom. 

V uporabniškem portalu Moj Butan plin lahko:

 • spremljate svojo preteklo porabo,
 • preverite obračunana stanja števca,
 • preverite račune za pretekla tri leta,
 • oddate stanje števca,
 • podaljšate veljavnost pogodbe ter si zagotovite s tem povezano ugodnost.

Prednosti portala Moj Butan plin

 • Prejem računov v portal

  Preverite račune, dobropise in bremepise - vse na enem mestu
 • Sporočanje stanja

   Oddajte stanje števca in preverite arhiv oddanih stanj
 • Veljavnost pogodbe

  Preverite, kdaj vam poteče pogodba in jo podaljšajte
 • Stopite v stik z nami

  Sporočite spremembo podatkov ali sprožite reklamacijo računa
 • Oddajte naročilo plina

  Dostopajte do obrazcev za vsa naročila in spremembe
Moj Butan plin uporabniški profil

Moj Butan plin

Preverite, kaj vse vam omogoča uporabniški portal Moj Butan plin

Pogosta vprašanja

V portalu Moj Butan plin lahko uporabniki, ki v svoj račun dodajo odjemno mesto, za ta mesta najdejo račune, dobropise in bremepise od leta 2021 do zadnjega prejetega računa v tekočem letu. Za prejet račun lahko v portalu sprožijo reklamacijo, podobno pa lahko prek portala uredijo podaljšanje vezave pogodbe. V portalu lahko uporabniki oddajo stanje števca, v njem pa je tudi pregled obračunanih stanj števca. Prek portala so uporabnikom zbrani tudi vsi ostali obrazci in naročila plina za ogrevanje ter jeklenk.
Uporabnik, ki se registrira v uporabniški portal, lahko doda odjemno mesto s klikom na Dodajte odjemno mesto. V obrazec vpiše davčno številko plačnika računa, številko plačnika in številko zunanjega dokumenta. Zadnja dva podatka sta zavedena na zadnjem računu, ki ga je uporabnik za storitve prejel od Butan plina. To velja le za uporabnike, ki prejemajo račune za plin za ogrevanje ali najem plinohrama (bodisi uparjeni plin v m3, ki ga plačujejo mesečno ali plin v litrih). Številka plačnika je na računu zavedena na levi strani in je lahko do pet mestna cifra, Številka zunanjega dokumenta pa se začne z oznako BA-, temu pa sledijo števke. Številka zunanjega dokumenta se zaključi pred poševnico (denimo BA-12345). Na računih za nakup jeklenk teh podatkov ni navedenih, zato ti uporabniki zaenkrat ne morejo dostopati do portala.
Uporabniški portal Moj Butan plin je namenjen vsem strankam Butan plina na področju ogrevanja, ki imajo sklenjeno pogodbo za odjem plina bodisi po plinomeru (v m3) ali v litrih. Podatke, s katerimi stranka poveže odjemno mesto s svojim uporabniškim računom, lahko najde na zadnjem računu, ki ga je prejela s strani Butan plina. Odjemno mesto lahko z uporabniškim računom povežejo le plačniki, ki prejemajo račune. Če račune za storitve plačuje druga oseba in so poslani na drug naslov kot se nahaja odjemno mesto prejemnika, potem prejemnik ne more povezati svojega uporabniškega računa z odjemnim mestom. Prav tako zaenkrat portal ni namenjen strankam jeklenk.
Če ste naleteli na težave v postopku dodajanja uporabniškega mesta, preverite najprej, če ste morda pri zapisu pomešali katere znake (številka nič ali črka O, vezaj in pomišljaj, male in velike tiskane črke).  Ne pozabite, da se številka zunanjega dokumenta zaključi pred poševnico. V kolikor vas sistem še vedno zavrača, izberite v meniju Pomoč ter pošljite vprašanje v obrazcu, ki se vam odpre, ali pa se za pomoč obrnite prek e-naslova podpora@butanplin.si.
Seveda. Uporabniški portal Moj Butan plin se bo redno nadgrajeval in omogočal večjo preglednost in boljšo uporabniško izkušnjo za stranke. Vse pritožbe, pohvale ali želje nam lahko pošljete tudi na e-naslov podpora@butanplin.si
Odjemno mesto lahko odstranite tako, da v meniju izberete Uredite odjemno mesto ter izberete tisto lokacijo, ki jo želite izbrisati. Izbris potrdite z gumbom Odstranite odjemno mesto. Svoj uporabniški račun v portalu Moj Butan plin lahko izbrišete tako, da nam svojo željo zaupate prek sporočila na e-naslov podpora@butanplin.si ali z dopisom na naslov Butan plin d.d., Ljubljana, Verovškova 64a, 1000 Ljubljana (pripis Uporabniški portal Moj Butan plin). Vaš račun bomo zbrisali iz evidenc portala Moj Butan plin v skladno z veljavnimi Splošnimi pravili uporabe Uporabniškega portala Moj Butan plin.

Splošna pravila uporabniškega portala Moj Butan plin

Na spodnji povezavi lahko vedno preverite vsakokrat veljavna Splošna pravila uporabniškega portala Moj Butan plin.

Splošna pravila portala Moj Butan plin so na voljo na povezavi.