Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja družbe Butan plin so sestavljeni v skladu z veljavnimi predpisi. Splošni pogoji se lahko dopolnjujejo brez izrecnega obvestila.
Vsak uporabnik spletne strani se je dolžan seznaniti s splošnimi pogoji poslovanja. Uporabnik je ob oddaji naročila ali izpolnitvi drugih obrazcev na spletni strani vedno posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja oziroma ostale pogoje in z oddajo naročila/obrazca potrdi svojo seznanjenost z njimi.

Spletno stran www.butanplin.si (v nadaljevanju »spletna stran«) upravlja Butan plin, d.d., Verovškova 64a, SI-1000 Ljubljana (v nadaljevanju »ponudnik«). Ponudnik je registriran v Poslovnem registru z matično številko 5094933000 in je davčni zavezanec z davčno številko SI32952902.

Splošni pogoji poslovanja se nanašajo tudi na ostale pogoje, ki prav tako veljajo ob uporabi spletne strani:
• Izjava o varstvu osebnih podatkov določa kako ponudnik uporablja in zbira posredovane osebne podatke. Z uporabo spletne strani soglašate z obdelavo in jamčite za točnost vseh posredovanih podatkov. Najdete jo tukaj.
• Politika piškotkov določa podatke o piškotkih, ki se uporabljajo na spletni strani. Najdete jo tukaj.

DOSTOPNOST INFORMACIJ
Dostop do spletne strani je brezplačen. Pridržujemo si pravico, da brez opozorila umaknemo ali spremenimo storitev, ki jo zagotavljamo na spletni strani.
V primeru, da iz kakršnegakoli razloga spletna stran ni na voljo, ponudnik za to ne prevzema odgovornosti. Prav tako si ponudnik pridržuje pravico, da po lastni presoji omeji dostop registriranim uporabnikom do spletne strani (v celoti ali delno). Lahko se zgodi, da je spletna stran začasno onemogočena oziroma nedostopna zaradi popravil, vzdrževanja ali uvedbe novih storitev.
Uporabnik je odgovoren za vse potrebne ukrepe za dostop do spletne strani. Prav tako je odgovoren zagotoviti, da se vsi, ki dostopajo do spletnega mesta preko svoje internetne povezave, zavedajo teh pogojev in jih spoštujejo.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE
Vsa besedila, grafika, uporabniški vmesniki, vizualni vmesniki, fotografije, logotip in programska koda (skupaj “vsebina”), vključno z (vendar ne omejeno na) oblikovanjem in strukturo vsebine, uporabljeno na spletni strani, je v lasti ponudnika ali pod njegovim nadzorom. Vsebine so na voljo za prenos in brskanje. Brez pisnega dovoljenja ponudnika je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba avtorskih del, objavljenih na spletni strani ponudnika, ali kateregakoli drugega dela spletne strani, v kakršnemkoli obsegu ali postopku, hkrati s kopiranjem, tiskanjem ali shranjevanjem v elektronski obliki, v okviru določil Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.

NATANČNOST INFORMACIJ IN ODVEZA ODGOVORNOSTI
Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na spletni strani. Prav tako so na spletni strani informacije o ponudniku in njegovih enotah. Vse informacije ali nasveti na spletni strani so ob vključitvi točni, vendar ponudnik ne jamči za popolnost, točnost, ustreznost ali primernost teh informacij. Ponudnik ne prevzema odgovornosti za nobeno dejanje, ki ga lahko storite, ali za kakršnokoli posredno ali neposredno izgubo ali škodo, ki je nastala kot posledica sklicevanja na take informacije ali nasvete. Ponudnik ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli izgubo ali škodo, ki jo povzročijo goljufije kibernetskih kriminalcev, virusi ali druge prevare, ki lahko okužijo vašo računalniško opremo, računalniške programe, podatke ali drug zaščiten material zaradi uporabe spletne strani.
Informacije na spletni strani so zbrane iz različnih virov in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Priporočamo, da natisnete te pogoje uporabe in jih shranite za svoje zapise.
Spletno mesto je za komercialne uporabnike na voljo samo za domačo in zasebno uporabo. Strinjate se, da naše spletne strani ne boste uporabljali v komercialne ali poslovne namene. Omejitve in odveze odgovornosti, ki izhajajo iz dobave kateregakoli blaga iz spletne trgovine, so določene v Pogojih poslovanja spletne trgovine Butan plin.

POVEZAVA DO ALI Z NAŠE SPLETNE STRANI
Brez ponudnikovega predhodnega pisnega dovoljenja ni dovoljeno ustvarjati povezav do kateregakoli dela spletne strani. Če želite zahtevati takšno dovoljenje nam pišite na marketing@butanplin.si. Povezane spletne strani, dovoljene ali ne, nimajo navezanosti na ponudnikovo spletno stran.
Če spletna stran vsebuje povezave do drugih spletnih mest in virov, ki jih zagotavljajo tretje osebe, so te povezave na voljo samo za vaše podatke. Ponudnik nima nadzora nad vsebino teh spletnih mest ali virov in ne sprejema nobene odgovornosti zanje ali za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi lahko nastala zaradi vaše uporabe le-teh.

PRITOŽBE IN SPORI
Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se v primeru težav kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba se odda prek elektronskega naslova info@butanplin.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.
Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.
Če imate pomisleke glede vsebine in informacij na ponudnikovi spletni strani, ali vprašanja v zvezi s temi pogoji uporabe, lahko kontaktirate ponudnika preko obrazca na spletni strani ali na elektronski naslov info@butanplin.si.

Ljubljana, 25. 11. 2021 Butan plin, d.d.
K: UPORABNIK ŠE NIMA ZELENE JEKLENKE: 

Uporabnik v gotovini plača enkratni strošek najema Zelene jeklenke (kavcijo) v višini 10 €, za kar se mu izda kavcijsko potrdilo. V primeru vračila Zelene jeklenke brez sočasne menjave jeklenke se uporabniku znesek kavcije brezobrestno izplača v skladu z določili teh splošnih pogojev.


M10: MENJAVA ORANŽNE JEKLENKE ZA ZELENO JEKLENKO

Butan plin d.d. (v nadaljevanju: Butan plin) odkupi uporabnikovo 10 kg oranžno jeklenko za UNP (»oranžna jeklenka«) za znesek v višini 3 € ter jo s tem prevzame v last in posest. Uporabnik in Butan plin se dogovorita, da Butan plin kupnino za odkupljeno oranžno jeklenko zadrži kot del kavcije, ki jamči za vračilo Zelene jeklenke. Uporabnik mora za prejem Zelene jeklenke doplačati razliko v višini 7 € do polne kavcije, ki znaša 10 €. O plačani kavciji Butan plin uporabniku izda kavcijsko potrdilo. Vplačana kavcija se v primeru vračila Zelene jeklenke brez sočasne menjave jeklenke uporabniku brezobrestno izplača v skladu z določili teh splošnih pogojev.

Menjava ali prodaja oranžne jeklenke Butan plinu brez sočasnega naročila Zelene jeklenke ni mogoča.


SPLOŠNI POGOJI UPORABE ZELENE JEKLENKE:

Uporabnik pridobi z vplačilom kavcije pravico do brezplačne uporabe Zelene jeklenke za lastne potrebe.
Uporabnik se z Zeleno jeklenko zaveže ravnati kot dober gospodar in jo uporabljati skladno z njenim namenom in navodili, ki so dostopna na spletni strani ter na sedežu družbe Butan plin.
Uporabnik nima lastninske pravice na jeklenki, saj ima le-to Butan plin.
Uporabnik se zavezuje, da z Zeleno jeklenko ne bo na noben način razpolagal (je prodal, podaril, zamenjal za jeklenko druge barve, zastavil, ipd.) ali prepustil njene rabe, uživanja, posesti ali imetništva katerikoli tretji osebi, razen družbi Butan plin.
Uporabnik lahko po tem, ko ima Zeleno jeklenko v uporabi, kupi plin (UNP) tako, da vrne prazno nepoškodovano Zeleno jeklenko in prevzame polno Zeleno jeklenko ter plača ceno plina v jeklenki v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom družbe Butan plin. V primeru, da je ob vrnitvi Zelena jeklenka poškodovana ali neuporabna, sme družba Butan plin obdržati prejeto kavcijo, uporabnik pa v tem primeru polno Zeleno jeklenko prejme le ob ponovnem vplačilu kavcije.
Vračilo Zelene jeklenke brez sočasne menjave je možno na sedežu družbe Butan plin, v njenih poslovnih enotah (Ljubljana, Maribor, Izola, Kranj) ali preko storitve dostave na dom (s telefonskim klicem v kontaktni center družbe Butan plin in naročilom brezplačnega prevzema Zelene jeklenke). Možnost vračila preko storitve dostave na dom velja le za na naslove na območju Republike Slovenije. Informacije so na voljo na brezplačni telefonski številki 080 2005.
Butan plin ob vračilu nepoškodovane Zelene jeklenke (brez sočasne menjave) in predložitvi kavcijskega potrdila, uporabniku izplača znesek kavcije naveden na predloženem kavcijskem potrdilu. V kolikor uporabnik ob vračilu nepoškodovane Zelene jeklenke ne predloži kavcijskega potrdila, Butan plin uporabniku izplača kavcijo v višini 10 €. Ta določba ne velja v primeru vračila poškodovane Zelene jeklenke, vračila Zelenih jeklenk v količinah, ki presegajo običajne količine jeklenk UNP za gospodinjstva in /ali vračila Zelene jeklenke, za katero je na dan fizičnega vračila Zelene jeklenke rok za preizkus jeklenke, razviden iz žiga na Zeleni jeklenki, pretekel za več kot eno (1) leto.
Uporabnik ni upravičen zahtevati vračila oranžne jeklenke, ki jo je prodal in izročil ob izdaji kavcijskega potrdila.
Uporabnik ima pravico do jeklenke v brezhibnem stanju in sme v primeru dvoma od prodajalca zahtevati drugo jeklenko.
Butan plin bo uporabnikove osebne podatke obravnaval v skladu z Zakonom o varstvu podatkov ter jih bo hranil in obdeloval za potrebe evidence uporabnikov in statistično analizo za potrebe poslovanja.


Ljubljana, 21. 2. 2022
 

 

Splošni pogoji družbe Butan plin za dostavo na dom so sestavljeni v skladu z veljavnimi predpisi in se lahko dopolnjujejo brez izrecnega obvestila.

Vsak kupec oziroma uporabnik jeklenke se je dolžan seznaniti s pogoji uporabe in nakupa ter s splošnimi pogoji poslovanja. Uporabnik ob oddaji naročila preko telefona ali spletne strani ali ob izpolnitvi drugih obrazcev na spletni strani, potrdi svojo seznanjenost z njimi. Dostavo na dom omogoča Butan plin d. d., Verovškova 64a, SI-1000 Ljubljana (v nadaljevanju »ponudnik«).

Ponudnik je registriran v Poslovnem registru z matično številko 5094933000. Prodajalec je davčni zavezanec z davčno številko SI32952902. Splošni pogoji dostave na dom urejajo pravice in obveznosti uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

DOSTOPNOST INFORMACIJ
(povzetek zakonodaje)
Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:
• identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),
• kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
• bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami),
• dostopnost artiklov (vsak artikel ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu je dostopen v razumljivem roku),
• pogoje dostave artiklov ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),
• vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene; prav tako mora biti razvidno prikazani davki in stroški prevoza,
• način plačila in dostave,
• časovno veljavnost ponudbe,
• rok v katerem je še možno odstopiti od pogodbe, pogoje za odstop ter strošek vračila blaga,
• pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

PONUDBA PLINA V JEKLENKAH ZA DOSTAVO NA DOM
Ponudba jeklenk z dostavo na dom je objavljena na spletni strani podjetja Butan plin.

NAČINI PLAČILA
Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:
• z gotovino ob dostavi,
• s plačilno oziroma kreditno kartico (Mastercard, Visa, Karanta, Diners, Maestro):
• v enkratnem plačilu ob dostavi jeklenke na dom;
• v enkratnem plačilu preko e-banke, en dan pred želenim dnem dostave.
Kupec prejme kopijo računa ob dostavi na dom (ne glede na način plačila).

CENE PLINA V JEKLENKAH
Cena plina v jeklenkah velja po veljavnem ceniku objavljenem na spletni strani podjetja Butan plin.

POSTOPEK NAKUPA, DOSTAVE IN VRAČILA JEKLENK

1. Naročilo jeklenke
Kupec odda naročilo preko telefona ali spletne strani, oziroma ob izpolnitvi drugih obrazcev na spletni strani www.butanplin.si.
Kupec, ki ob prvi dostavi jeklenke podpiše GDPR izjavo, lahko naročilo odda tudi ob periodičnem klicanju prodajnih agentov klicnega centra Butan plin.
Kupec lahko ob naročilu oziroma dostavi Zelene jeklenke na dom zamenja 10 kg oranžno jeklenko za UNP (»oranžna jeklenka«) za Zeleno jeklenko. V tem primeru Butan plin ob kupčevi izročitvi oranžne jeklenke, le to odkupi od kupca za znesek v višini 3 € ter jo s tem prevzame v last in posest. Kupec in Butan plin se dogovorita, da Butan plin kupnino za odkupljeno oranžno jeklenko zadrži kot del kavcije, ki jamči za vračilo Zelene jeklenke. Kupec mora za prejem Zelene jeklenke doplačati razliko v višini 7 € do polne kavcije, ki znaša 10 €. O plačani kavciji Butan plin kupcu kavcijsko potrdilo v skladu s 3. točko teh splošnih pogojih. Vplačana kavcija se v primeru vračila Zelene jeklenke brez sočasne menjave jeklenke kupcu brezobrestno izplača v skladu z določili teh splošnih pogojev.
Menjava ali prodaja oranžne jeklenke Butan plinu brez sočasnega naročila Zelene jeklenke ni mogoča.

2. Rok dobave
Naročeno jeklenko ponudnik dostavi:
V mestu Ljubljana v roku 1 ure oziroma največ 2 ur (v primeru več naročil ali morebitnih nepredvidljivih situacij, gneča na cesti ipd.).
Drugod po Sloveniji po dogovoru s stranko, upoštevajoč plan dostave po posameznih krajih in njene želje.

3. Kavcijsko potrdilo
V primeru, da kupec Zelene jeklenke še nima, plača enkratni strošek najema jeklenke (kavcijo). Ob tem prejme kavcijsko potrdilo. Ob morebitnem vračilu nepoškodovane Zelene jeklenke brez sočasne menjave jeklenke, se kupcu znesek kavcije brezobrestno izplača v skladu z določili teh splošnih pogojev.

4. Menjava zelene jeklenke
Kupec je (po prejemu Zelene jeklenke) ob ponovnem naročilu plina upravičen do vsakokratne menjave Zelene jeklenke za drugo Zeleno jeklenko (menjava 1 Zelene jeklenke za 1 Zeleno jeklenko). Kakršnakoli druga menjava Zelene jeklenke (menjava jeklenk z 5kg, 10kg ali 35kg) ni mogoča.

5. Vračilo Zelene jeklenke (brez sočasne menjave)
Vračilo Zelene jeklenke je možno preko storitve dostave na dom (s telefonskim klicem v kontaktni center družbe Butan plin in naročilom brezplačnega prevzema Zelene jeklenke). Možnost vračila preko storitve dostave na dom velja le za na naslove na območju Republike Slovenije. Informacije so na voljo na brezplačni telefonski številki 080 2005. 

Vračilo Zelene jeklenke je možno tudi sedežu družbe Butan plin in v njenih poslovnih enotah (Ljubljana, Maribor, Izola, Kranj).

Ob vračilu nepoškodovane Zelene jeklenke in predložitvi kavcijskega potrdila, Butan plin kupcu izplača znesek kavcije, naveden na predloženem kavcijskem potrdilu. V kolikor kupec ob vračilu nepoškodovane Zelene jeklenke ne predloži kavcijskega potrdila, Butan plin kupcu izplača kavcijo v višini 10 €. Ta določba ne velja v primeru vračila poškodovane Zelene jeklenke, vračila Zelenih jeklenk v količinah, ki presegajo običajne količine jeklenk UNP za gospodinjstva in /ali vračila Zelene jeklenke, za katero je na dan fizičnega vračila Zelene jeklenke rok za preizkus jeklenke, razviden iz žiga na Zeleni jeklenki, pretekel za več kot eno (1) leto.

PROMOCIJSKA KODA
Promocijska koda prinaša različne ugodnosti pri nakupu jeklenke in je časovno omejena. Aktivno promocijsko kodo lahko kupec prejme preko sms sporočila, drugih komunikacijskih kanalov podjetja oziroma medijev.

UPORABA PROMOCIJSKE KODE:
Ob naročilu preko spletne strani se promocijska koda vpiše v za to predvideno polje. Ob naročilu preko telefona pa agenta obvestite, da bi želeli uporabiti promocijsko kodo in za katero kodo gre. Kombinacija različnih oblik ugodnosti (koda za popust, promocijska koda ipd.) znotraj istega naročila ni mogoča.

PRAVICA DO ODSTOPA OD NAKUPA, VRAČILO BLAGA
Potrošnik ima pravico, da v 8 dneh od prevzema blaga vrne jeklenko, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. To stori s klicem na telefonsko številko 080 2005 ali na kontaktni naslov info@butanplin.si. Blago je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 30 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa). Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.
Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

Kupcu se kupnina vrne na način, na katerega je stranka jeklenko kupila:
• Vračilo gotovine s strani voznika ob prevzemu vračilne jeklenke.
• Vračilo na TRR; Vračilo kupnine bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 30 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. V ta namen mora kupec ponudniku sporočiti vse potrebne podatke za vračilo kupnine na TRR kupca.
Možnost vračila ne velja v kolikor je potrošnik odstranil varnostno folijo na ventilu jeklenke. Ob vračilu blaga potrošnik predloži račun.

VARNA UPORABA ZELENE JEKLENKE
Prodajalec kupcu zagotavlja varnost pri uporabi Zelene jeklenke. Podrobne informacije najdete na spletni strani.

STVARNA NAPAKA
Prodajalec odgovarja za stvarne napake prodanega blaga v skladu z določili civilnega prava. Kupec je dolžan o očitnih napakah prodajalca obvestiti v osmih dneh, sicer izgubi pravico, ki mu iz tega naslova pripada. O skritih napakah je dolžan kupec prodajalca obvestiti v osmih dneh šteto od dneva, ko je napako opazil. Prodajalec ne odgovarja za napake, ki se pokažejo v obdobju več kot šest mesecev od izročitve blaga. Kupec, ki je o napaki pravočasno in pravilno obvestil prodajalca, lahko takoj uveljavlja odpravo napake oziroma izročitev drugega blaga brez napake ali zahteva vračilo kupnine.

REKLAMACIJA
V primeru reklamacije s strani kupca, voznik izpolni reklamacijski zapisnik in jeklenko preda na testiranje tehničnemu sektorju. V primeru upravičene reklamacije se kupcu izda dobropis oziroma brezplačna menjava jeklenke.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov.
Vse podrobne informacije o obdelavi in uporabi vaših osebnih podatkov najdete v Izjavi o varstvu osebnih podatkov. Uporabnik se mora zavedati, da je dolžan ponudniku posredovati svoje osebne podatke v pravilni in resnični obliki, prav tako je dolžan ponudnika obvestiti o spremembi svojih podatkov. Uporabnik s sprejetjem teh pogojev potrjuje, da so navedeni osebni podatki pravilni.
Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

VARSTVO OTROK
Vsaka komunikacija namenjena otrokom bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.
Ponudnik ne sme sprejemati naročila od oseb za katerega ve ali sumi, da je otrok, ne da bi za to imel izrecnega dovoljenje njegovih staršev ali skrbnikov.
Ponudnik brez izrecnega dovoljenja njihovih staršev ali skrbnikov ne sme sprejemati kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke. Prav tako ponudnik tretji osebi ne sme izdajati podatkov, sprejetih od otrok, izjema so starši oziroma skrbniki.
Ponudnik ne sme ponujati prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke.

ODVEZA ODGOVORNOSTI
Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljene na njegovih straneh. Kljub temu pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla. Čeprav se ponudnik trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti artikla.
Ponudnik ima možnost odstopa od pogodbe s stranko v primeru, da se ugotovi očitna napaka (46. člen OZ). Kot očitno napako se opredeli bistvene lastnosti predmeta in vse zmote, ki se po običajih v prometu ali po namenu strank štejejo za odločilne ter jih ponudnik v primeru vednosti ne bi potrdil oziroma sklenil pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni.
Ponudnik si pridržuje pravico, da pogoje poslovanja spremeni kadarkoli in na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Vse informacije o obdelavi in uporabi vaših osebnih podatkov najdete v Izjavi o varstvu osebnih podatkov. Uporabnik je dolžan ponudniku posredovati svoje osebne podatke v pravilni in resnični obliki, prav tako je dolžan ponudnika obvestiti o spremembi svojih podatkov. Uporabnik s sprejetjem teh pogojev potrjuje, da so osebni podatki, ki jih je navedel, pravilni.
Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.
Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

PRITOŽBE IN SPORI
Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se kupec v primeru težav lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@butanplin.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.
Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.


Ljubljana, 21. 2. 2022 Butan plin d.d.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S pogoji za dobavo in odjem plina (v nadaljevanju “Pogoji”) se ureja oskrba z utekočinjenim in uparjenim plinom ter pravice, obveznosti in odgovornosti dobavitelja in odjemalcev plina za:
• naprave dobavitelja in odjemalcev plina,
• priključitev na plinovodno omrežje,
• plinomere,
• prijavo, odjavo in obračun porabe plina,
• prekinitev dobave plina,
• varnostne ukrepe pri uporabi plina.

2. člen
Dobavitelj plina je Butan plin, d.d., Ljubljana, Verovškova 64a. Odjemalec uparjenega ali utekočinjenega plina po teh Pogojih je vsaka fizična ali pravna oseba, ki ji dobavitelj na podlagi predhodne pisne pogodbe dobavlja uparjen plin po plinovodnem omrežju ali utekočinjen plin v plinohramu. Pogodba se šteje za sklenjeno tudi z dejanskim izvrševanjem pravic in obveznosti iz teh pogojev.

II. NAPRAVE DOBAVITELJA
3. člen

Naprave dobavitelja so:
• Plinska postaja za pripravo uparjenega ali utekočinjenega plina, ki sestoji iz:
• plinohramov s pripadajočo armaturo za skladiščenje utekočinjenega naftnega plina (UNP),
• ostalo armaturo uparjalne postaje,
• plinomer (v primeru dobave uparjenega plina).
• Primarni in sekundarni plinovodi, vključno s požarno pipo na objektu ter plinovod do plinomera.
Naštete naprave predstavljajo investicijo dobavitelja plina (Butan plin, d.d., Ljubljana) in so v njegovi lasti in upravljanju. So osnovno sredstvo dobavitelja plina in niso predmet vpisa lastninskih deležev etažnih lastnikov oz. drugih lastnikov stanovanjskih in poslovnih objektov v zemljiško knjigo.
Plinohrami ne smejo biti zaklenjeni s ključavnicami odjemalcev, pač pa izključno s ključavnicami dobavitelja, in sicer, da je omogočena stalna dostopnost zaradi morebitnih intervencij.

4. člen
Primarni in sekundarni plinovodi so omrežja za dovod plina do preskrbovalnih območij oziroma plinovodi za oskrbo stanovanjskih sosesk z uparjenim plinom. 3

5. člen
Hišni priključki so odcepni cevovodi za dovod plina od primarnega ali sekundarnega plinovoda do požarne pipe na ali v zgradbi.

6. člen
Požarna pipa je glavni zaporni element, s katerim se zapre dovod plina v zgradbo oziroma razvod v zgradbi. Nameščena je lahko v zgradbi neposredno za vstopom hišnega priključka v zgradbo ali v posebni omarici na fasadi zgradbe. Požarna pipa mora biti vedno dostopna, tako kot tudi dostop do nje in vidno označena s trajnimi oznakami.

7. člen
Plinomeri so naprave za merjenje porabe plina.

8. člen
Dobavitelju plina mora biti v času trajanja pogodbe za dobavo plina omogočen nemoten dostop do njegovih naprav ter plinomerov.

III. NAPRAVE ODJEMALCA
9. člen

Naprave odjemalca so:
• notranja plinska instalacija (brez omarice s požarno pipo),
• plinska trošila.

10. člen
Notranja plinska inštalacija zajema vso plinovodno napeljavo od požarne pipe do posameznih plinskih trošil.

11. člen
Plinska trošila so naprave, ki so priključene na plinsko inštalacijo in trošijo plin.

IV. PRIKLJUČITEV NA PLINOVODNO OMREŽJE
12. člen

Pred prvim spuščanjem plina v plinsko inštalacijo, se je potrebno prepričati, da je inštalacijo izvajal s strani dobavitelja pooblaščeni inštalater in da so bili izvedeni vsi preizkusi trdnosti in tesnosti inštalacij ter funkcionalnosti dimnovodnih in prezračevalnih naprav. Predložene morajo biti ustrezne predpisane izjave izvajalcev del ter vsi atesti vgrajenih materialov in zapisniki o preizkusih.

13. člen
Preden se z odpiranjem požarne pipe plinski priključek spoji s hišno inštalacijo, je potrebno izvršiti tlačni preizkus z zrakom, z najmanj dvojnim delovnim tlakom (minimalno 150 mbar) ter se s pomočjo ustreznega manometra prepričati, da na inštalaciji ni netesnosti. Vsi izpusti morajo biti pri tem zaprti s čepi in kapami. V inštalacijo vgrajene pipe se ne štejejo kot stoodstotno varna zapora, zato jih je na izpustu potrebno zapreti s čepi.

14. člen
Po uspešno izvedenem tlačnem preizkusu se lahko odpre požarna pipa. Takoj zatem je potrebno z milnico preizkusiti tesnost spoja med priključkom in hišno inštalacijo.

15. člen
Celotno inštalacijo merjenega in nemerjenega plina je potrebno izpihati tako, da se iz inštalacije v celoti odstrani zrak. Pri izpihavanju je potrebno zagotoviti izdatno zračenje prostorov, najstrožje je prepovedana uporaba odprtega ognja, električnih stikal in kajenje.

16. člen
Z milnico je potrebno preveriti tesnost vseh spojev na hišni inštalaciji. V kolikor na nekaterih mestih niso montirane plinske naprave, je treba njihove priključke obvezno zapreti s čepi in kapami.

17. člen
Plinovodi, pri katerih so bile ugotovljene netesnosti se ne smejo uporabljati in jih je potrebno takoj oddvojiti od ostalih plinovodov. Po odpravi napak je potrebno ponovno izvesti vse postopke po 13., 14., 15. in 16. členu teh Pogojev.

18. člen
V kolikor se pri pregledu ali preizkusu inštalacije ugotovijo nepravilnosti, ki so v nasprotju s predpisi ali smernicami oziroma bi lahko ogrožale premoženje ter zdravje uporabnikov in okolice, mora dobavitelj odkloniti dobavo plina.

19. člen
Dobavitelj plina ima izključno pravico in dolžnost, v predpisanih rokih na stroške lastnika ali up-ravljalca zgradbe, izvesti preizkus sposobnosti plinske instalacije za obratovanje ter od lastnika oziroma upravljalca zgradbe zahtevati predložitev atesta o funkcionalnem preizkusu priključenih plinskih trošil. Roke za redne preizkuse predpiše pristojni inšpekcijski organ. To pravico in dolžnost ima dobavitelj tudi v vseh primerih, ko obstaja utemeljen sum o nepravilnostih na plinski inštalaciji ali funkcionalnosti plinskih trošil. Če so pri preizkusih iz tega člena ugotovljene nepravilnosti, ki bi lahko ogrožale premoženje ter zdravje uporabnikov in okolico, mora dobavitelj prekiniti dobavo plina, dokler ni zagotovljeno varno obratovanje.

V. PLINOMERI
20. člen

Odjemno mesto je plinomer, ki meri porabo plina odjemalca ali več odjemalcev, če se ti oskrbujejo preko enega plinohrama.

21. člen
Merilne naprave za ugotavljanje dobavljenih količin plina so plinomeri in jih odčita dobavitelj:
• za obračun dobavljenih količin plina,
• za kontrolo odčitanih količin (v nadaljevanju »odčitek«),
• na posebno zahtevo odjemalca, vendar na stroške odjemalca.

22. člen
Odjemalec je dolžan dobavitelju omogočiti dostop do merilnih naprav zaradi odčitavanja plinomera in drugih dejavnosti, ki so predpisani z zakoni in temi Pogoji. Zaradi navedenega plinomeri ne smejo biti zaklenjeni v omarice na način, da je s tem onemogočen dostop do njih.

23. člen
Količina dobavljenega plina se ugotovi na podlagi odčitka plinomera. Če dobavitelj zaradi odsotnosti odjemalca ni mogel odčitati plinomera, je odjemalec dolžan na podlagi dobaviteljevega obvestila javiti pravilen odčitek v roku in na način, ki ga določi dobavitelj. Če odjemalec ne javi odčitka plinomera, mu dobavitelj obračuna dobavljene količine glede na porabo plina v preteklem obdobju ob upoštevanju dinamike porabe (pavšal). V primeru, da dobavitelju ni omogočen odčitek plinomera niti enkrat na kvartalno obdobje v koledarskem letu, se odjemalcu za čas do naslednjega omogočenega oz. sporočenega odčitka zaračunava dvakratni pavšal.

24. člen
Če se ugotovi, da so zaradi okvar merilne naprave, ki so nastale brez krivde odjemalca, količine porabljenega plina nepravilno registrirane, se na podlagi dokumentiranih podatkov izmerjena količina sporazumno popravi za čas od zadnje kontrole plinomera do ugotovitve nepravilnosti, vendar za največ 12 mesecev od dneva, ko so bile nepravilnosti ugotovljene. Pri tem je potrebno upoštevati vse okoliščine, v katerih je odjemalec rabil plin, v času, ko so merilne naprave nepravilno registrirale količino porabljenega plina. Če ne pride do sporazumnega popravka izmerjenih količin, se popravek izvrši tako, da se prevzeta količina plina za obračunsko obdobje, v katerem merilne naprave niso pravilno registrirale porabe, določi na osnovi srednjih vrednosti porabljenih količin v obdobju pred nastankom okvare in v obdobju po odstranitvi okvare, z upoštevanjem dinamike porabe. V primeru, da pride do puščanja plina, mora odjemalec o tem obvestiti dobavitelja in tudi podpisati intervencijski zapisnik, ker lahko le na podlagi tega zahteva povračilo plina oz. izstavitev dobropisa.

25. člen
Vsi plinomeri morajo imeti veljavni žig Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje. Po namestitvi morajo biti plinomeri plombirani tako, da je njihova demontaža brez poškodbe plombe onemogočena. Vsa dela v zvezi z nameščanjem, premeščanjem, popravili in zamenjavo plinomerov, lahko opravlja samo dobavitelj plina oziroma od njega pooblaščena oseba. Odjemalec je dolžan nemudoma obvestiti dobavitelja v vsakem primeru, ko na plinomeru manjka plomba oz. je ta poškodovana.

26. člen
Redne preglede plinomerov v zakonitem roku in zamenjavo dotrajanih plinomerov, opravlja dobavitelj plina v skladu z veljavno zakonodajo. Stroške, ki nastanejo v zvezi s temi deli pokriva dobavitelj s prispevkom za vzdrževanje plinomerov, ki ga v določenih mesečnih zneskih plačuje odjemalec plina. Odjemalec, ki je odjavil plin, je dolžan plačati vse stroške dobave do zadnjega odčitka.

27. člen
Če je pri odjemalcu zaradi vgradnje novih plinskih naprav potrebno zamenjati plinomer z novim, večje kapacitete, nosi stroške nabave in zamenjave plinomera odjemalec.

28. člen
Dobavitelj in odjemalec imata poleg rednih pregledov plinomera vedno pravico kontrolirati točnost plinomera. Če se pri preizkusu izkaže, da je točnost plinomera izven dopustnih meja, plača stroške pregleda dobavitelj, v nasprotnem primeru pa tisti, ki je preizkus zahteval.

VI. PRIJAVA IN ODJAVA DOBAVE PLINA
29. člen

Odjemalci plina po teh Pogojih so fizične (lastniki stanovanj in stanovanjskih hiš) ali pravne osebe, ki jim dobavitelj dobavlja plin:
• na osnovi pogodbe za določen ali nedoločen čas,
• na osnovi dejanskega izvrševanja pravic in obveznosti iz dobavnih pogojev.

30. člen
Dobavitelj in odjemalec morata obnoviti pogodbo najkasneje v 30 dneh pred njenim potekom. V kolikor tega ne storita in v pogodbi ni drugače določeno, se le ta molče podaljša za enako obdobje.

31. člen
Odjemalec je dolžan sporočati spremembe svojega statusa, naslova ali spremembo odjema najkasneje v 15 dneh po nastali spremembi pisno, s predložitvijo ustreznih dokumentov.

32. člen
Odjemalec je dolžan odjavo plina dobavitelju javiti pisno, vsaj 30 dni pred prekinitvijo odjema, v kolikor ni s pogodbo določen drugačen odpovedni rok. Če odjemalec tega ne stori, ostane zavezan za plačilo vseh obveznosti odjemnega mesta. Odjemalec, ki je odjavil plin, je dolžan plačati vse stroške dobave do zadnjega odčitka. Novi odjemalec plača ves porabljeni plin in stroške dobave od zadnjega odčitka plinomera. Ob spremembi lastništva je predhodni lastnik dolžan novega seznaniti s stanjem, v nasprotnem primeru plačuje stroške do prenosa pogodbenega razmerja na novega odjemalca.

VII. NEUPRAVIČEN ODJEM PLINA
33. člen

Za neupravičen odjem plina se šteje vsaka poraba plina, ki ni merjena s plinomerom, opremljenim z veljavnim žigom Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.

34. člen
Če iz razlogov na strani odjemalca ni mogoče ugotoviti časa trajanja neupravičenega odjema plina, se neupravičen odjem obračuna od dneva, ko je bila uporaba tehnično mogoča. Neupravičen odjem plina se obračuna po dejanski porabi, če jo je mogoče ugotoviti, vendar najmanj v znesku 300 EUR. V primeru kontejnerske postaje se neupravičen odjem zaračuna do višine maksimalne zaloge, ki je bila na voljo.

35. člen
Količina neupravičeno porabljenega plina se izračuna iz polne priključne vrednosti plinskih trošil ob upoštevanju 24 urne dnevne porabe plina.

VIII. OBRAČUN DOBAVE PLINA
36. člen

Dobavitelj prodaja plin po standardnih kubičnih metrih, ki jih meri plinomer. Odjemalci plačujejo dejansko porabljeni plin na podlagi mesečnega odčitka stanja plinomera.

37. člen
Dobavitelj ali odjemalec lahko zahtevata spremembo višine obrokov, v kolikor se med obračunskim obdobjem bistveno spremeni odjem.

38. člen
Če ni s pogodbo dogovorjeno drugače, dobavitelj plin zaračunava po veljavnem ceniku, ki je vedno na razpolago odjemalcu. Dobavitelj praviloma svoje cene usklajuje z gibanjem cen na trgu. Povečani proizvodni in prodajni stroški so upravičen razlog za spremembo cene.

39. člen
Odjemalec je dolžan plačati dobavljeni plin in storitve, ki se zaračunavajo skupaj s plinom, najkasneje v 15 dneh po izstavitvi računa oziroma po opravljeni storitvi (če na računi ni naveden drugačen plačilni rok). Odjemalec je dolžan poravnati svoje obveznosti z gotovino, s plačilom preko trajnega naloga, preko plačilnega naloga ali s položnico. Odjemalec je dolžan sporočiti, če tri mesece zapored ne prejme računa.

40. člen
Če odjemalec svojih obveznosti ne poravna pravočasno, mu dobavitelj od zapadlosti računa do dneva plačila zaračunava zamudne obresti. Če odjemalec v 15-ih dneh po prejetju opomina, v katerem morajo biti navedene posledice neplačanega računa, ne poravna zapadlega dolga, lahko dobavitelj uporabniku brez predhodnega opozorila odklopi plin.

41. člen

Dobavitelj zaračunava stroške izterjave in prekinitve dobave plina v skladu z veljavnim cenikom. Osnova za izračun stroškov pisnega opomina so dejanski stroški izterjave in razpošiljanja opominov.

42. člen
Reklamacije na prejeti račun, obračun za dobavljeni plin oziroma storitve, ki jih opravlja dobavitelj na osnovi Pogojev oziroma dogovora z odjemalcem, sprejema dobavitelj samo pisno, v osmih (8) dneh po prejemu računa ali obračuna. Pripombe oziroma ugovor na prejeti račun ali obračun ne odložijo plačila računa ali obračuna za nesporni del.

IX. PREKINITEV DOBAVE PLINA
43. člen

Dobavitelj sme brez odškodnine prekiniti dobavo plina pri nastopu višje sile in v naslednjih primerih:
• pri rednih in izrednih vzdrževalnih delih na napravah dobavitelja,
• pri priključevanju novih odjemalcev na plinsko omrežje,
• pri okvarah na oskrbovalnem plinskem omrežju in uparjalni postaji,
• če to zahtevajo dela pri gradnji in rekonstrukciji cest in drugih komunikacij, gradbenih objektov in komunalnih napeljav. Prekinitev dobave plina sme trajati le toliko časa, dokler ni odstranjen vzrok, zaradi katerega je prišlo do prekinitve dobave plina.

44. člen
Dobavitelj lahko takoj in brez odpovedi, na stroške odjemalca oziroma lastnika ali upravljalca zgradbe, prekine dobavo plina v naslednjih primerih:
• če naprave odjemalca ogrožajo življenje in varnost okolice,
• če odjemalčeve naprave ovirajo redno dobavo plina drugim odjemalcem in odjemalec tega noče preprečiti,
• če odjemalec namerno poškoduje naprave dobavitelja,
• če se ugotovi, da so z vednostjo odjemalca na plinovodni napeljavi odcepi, ki omogočajo nemerjen odjem plina,
• če se neupravičeno odjema plin,
• če odjemalec ne dovoli dobavitelju dostop do plinomera,
• če odjemalec ni izpolnil obveznosti iz teh pogojev,
• če odjemalec brez vednosti dobavitelja prodaja plin drugemu potrošniku po višji ceni kot je določena,
• če je plomba na plinomeru poškodovana ali nasilno odstranjena,
• če odjemalec v celoti ne plača dobavljenega plina ali ne poravna drugih finančnih obveznosti do dobavitelja,
• če odjemalec ne dovoli dobavitelju izvedbe funkcionalnega preizkusa plinske inštalacije,
• če odjemalec na zahtevo dobavitelja ne predloži izjave pooblaščenega serviserja o izvršenem pregledu in ugotovljeni usposobljenosti njegovih plinskih trošil za brezhibno in varno obratovanje,
• če se ugotovi, da je naprave dobavitelja brez njegovega soglasja, polnil s plinom drugi dobavitelj.

45. člen
V primeru prekinitve dobave plina zaradi neplačil strani odjemalca se dobavitelj zavezuje ponovno začeti z dobavo (izvesti priklop) najpozneje v 3 delovnih dneh od prejema plačila. Dobavitelj ne odgovarja za morebitno škodo v času od plačila do vzpostavitve ponovne dobave plina. Odjemalec mora poravnati vse od porabe neodvisne stroške za čas, ko mu je bila po določbah 44. člena Pogojev ustavljena dobava plina.

46. člen
Dobavitelj lahko kadarkoli enostransko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka, če odjemalec ne koristi oz. naroča plina, pač pa plačuje le števčnino za plinomer oz. najemnino za plinohram. V tem primeru je odjemalec dolžan plačati administrativne stroške in nadomestilo v višini vrednosti neamortiziranega dela opreme, ki je v lasti dobavitelja, hkrati pa je dobavitelju dolžan dopustiti odvoz te opreme. Če dobavitelj ne odstopi od pogodbe, sme v tem primeru števčnino za plinomer oz. najemnino za plinohram povišati za 100 %.
V primeru predčasne prekinitve pogodbe mora odjemalec poravnati stroške, določene v pogodbi, ki velja med njima.

Če do predčasne prekinitve pride s strani odjemalca ali dobavitelja, ker odjemalec krši pogodbo ali splošne pogoje, mora odjemalec dobavitelju povrniti (če je bil deležen karkoli od naštetega v nadaljevanju):
• znesek obračunanega popusta, ki ga je bil deležen v času do prekinitve pogodbe,
• vrednost prejetih subvencij in ugodnosti,
• znesek 90 EUR, ki predstavlja pavšalni strošek za delo dobaviteljevega osebja v zvezi z odpovedjo.

X. UKREPI ZA ZAGOTOVITEV VARNOSTI PRI UPORABI PLINA
47. člen

Če se v prostoru zazna vonj po plinu, je potrebno takoj ugasniti vsak plamen, zapreti pipo pred plinomerom ter odpreti okna in vrata, da se prostor dobro prezrači. Morebitne ponesrečence je potrebno prenesti na svež zrak, jim nuditi prvo pomoč in poklicati zdravnika. V vsakem primeru je treba o uhajanju plina obvestiti dobavitelja plina.

48. člen
V prostore, za katere obstaja sum, da so napolnjeni z mešanico plina in zraka, se ne sme vstopiti z odprtim plamenom, tlečo cigareto itd., niti se ne sme uporabljati električnih stikal in telefona. Prepovedano je iskanje netesnostih mest na plinski napeljavi in napravah s plamenom. Netesna mesta se smejo iskati s premazovanjem z milnico ali s posebnimi instrumenti in sicer le s strani pooblaščene osebe.

49. člen
Če vonj po plinu ne izgine niti po tem, ko je pipa pred plinomerom zaprta ter prostor dobro prezračen in če napake ni mogoče takoj odpraviti, je treba zapreti požarno pipo na vstopu hišnega priključka v stavbo ali plinsko pipo na cesti, ter stanovalcem prepovedati zadrževanje v ogroženih prostorih. Pipo pred plinomerom ali požarno pipo mora zapreti ali poskrbeti da se zapre tisti, ki je uhajanje plina zaznal.

50. člen
Če prihaja vonj po plinu izza zaklenjenih vrat, je treba takoj poklicati ustrezne službe in vrata na silo odpreti. Istočasno je treba obvestiti tudi dobavitelja plina.

51. člen

Zaprto požarno pipo na hišnem priključku sme ponovno odpreti samo za to pooblaščeni delavec dobavitelja plina.

52. člen
Plinska pipa je zaprta, kadar stoji ročica plinske pipe ali diagonalna zareza na štirikotnem nastavku za ključ plinske pipe, pravokotno na smer cevi.

53. člen
Dokler se zaznava vonj po plinu, oziroma, dokler se plinske naprave in napeljave popravljajo, morajo biti vse plinske pipe pred trošili zaprte. Da ne bi prišlo do nesreče, se je potrebno pred prižiganjem plina prepričati, da plin ne uhaja, kar se zazna z vonjem ali posebnimi instrumenti.

54. člen
Vsi odjemalci v stavbi, kjer so nameščene plinovodne napeljave in naprave, morajo biti poučeni o ravnanju s plinskimi pipami in trošili, seznanjeni z mestom namestitve požarne pipe na vstopu hišnega priključka v stavbo in ukrepih pri uhajanju plina. Na njihovo zahtevo jih mora dobavitelj plina poučiti o varnostnih ukrepih v zvezi z uporabo plina.

55. člen
Navodila za uporabo in vzdrževanje plinskih inštalacij in trošil je dolžan izdati izvajalec inštalacij oziroma dobavitelj opreme. Seznanjanje stanovalcev z mestom namestitve požarne pipe in ukrepi pri uhajanju plina je dolžnost lastnika oziroma upravljavca zgradbe.

56. člen
Odjemalec, ki preneha uporabljati plin, je po demontaži plinskih naprav dolžan poskrbeti za strokovno začepljenje vseh izpustov na plinovodni inštalaciji. Ob demontaži plinomera (odpoved pogodbe, izredna testiranja plinomera) mora biti odjemalec prisoten (osebno ali po pooblaščencu) in podpisati zapisnik o demontaži plinomera, na katerem je zavedena tovarniška številka plinomera ter stanje porabe. V primeru odsotnosti se šteje, da se je v celoti strinjal z vsebino zapisnika.

57. člen
Napake na plinski inštalaciji do plinomera lahko popravlja samo dobavitelj plina, z njegovim pooblastilom pa tudi inštalaterska podjetja in obrtniki, ki so za to dejavnost registrirani (odločba upravnega organa) in usposobljeni ter razpolagajo z zahtevanim strokovnim kadrom. Popravila na plinski napeljavi za plinomerom lahko izvajajo vsa inštalaterska podjetja in obrtniki, ki so za to dejavnost registrirani in usposobljeni. Popravila plinskih trošil lahko izvajajo vsa inštalaterska podjetja in obrtniki, ki so za to dejavnost registrirani in usposobljeni pri proizvajalcu plinske opreme.

XI. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA IN ODJEMALCA
58. člen

Obveznosti dobavitelja so predvsem naslednje:
• stalna in zadostna dobava plina,
• preizkušanje plinskih inštalacij pred požarno pipo na objektu odjemalca na tesnost ter izdajanje atestov o sposobnosti inštalacij za obratovanje (v primeru, da je plinska instalacija last odjemalca, ta obveznost bremeni njega),
• odklop plina, če plinske naprave in napeljave ogrožajo življenje in premoženje odjemalcev ali okolice,
• pregled in kontrola plinomerov,
• zamenjava dotrajanih plinomerov,
• redni pregledi hišnih plinskih inštalacij in trošil na osnovi pogodb z lastniki ali upravljavci zgradb,
• obveščanje odjemalcev plina o omejitvi oziroma prekinitvi dobave plina,
• seznanjanje odjemalcev z nevarnostmi plina in ravnanjem s plinskimi trošili v okviru pristojnosti dobavitelja.

59. člen
Obveznosti odjemalca plina oziroma lastnika plinske inštalacije za požarno pipo so:
• redni odjem plina (kar pomeni najmanj 70% pogodbenih količin v posameznem letu) redna poravnava plačilnih obveznosti,
• kontrola obratovalne sposobnosti plinske inštalacije in kontrola plinskih trošil v predpisanih rokih,
• nadzor nad požarno pipo,
• skrb za redno in strokovno vzdrževanje plinskih naprav, napeljav in trošil, ki so njegova last,
• preureditev oziroma sanacija plinskih naprav, napeljav in trošil, ki so njegova last, če so dotrajane in je njihova kvaliteta neustrezna,
• izvajanje rednih vizualnih pregledov in odprava napak in pomanjkljivosti na plinskih napravah, napeljavah in trošilih, ki so njegova last in ki ovirajo redno dobavo plina drugim odjemalcem,
• dovoljevanje in omogočanje dobavitelju opravljanje pregledov plinskih trošil in preizkusov plinskih naprav ter napeljav v njegovi lasti, ne glede na to, če plin uporablja ali ne,
• dajanje podatkov dobavitelju o porabi plina in odjemalcih, ki so potrebni za statistične in druge obdelave,
• zavarovanje in začepljenje inštalacij, če preneha uporabljati plin,
• javljanje vseh okvar na plinskih napravah, napeljavah in trošilih dobavitelju plina,
• obveščanje, če se sumi, da je v nedostopnih prostorih plin,
• uporaba samo tistih plinskih trošil in opreme, ki imajo veljaven atest za uporabo
• da s plinskimi napravami in trošili upravlja samo odrasla in strokovno usposobljena oseba,
• omogočanje neoviranega dostopa dobavitelju do naprav, ki so v njegovi lasti, ter demontažo in odvoz teh naprav v primeru grobih kršitev teh pogojev (neredna poravnava plačilnih obveznosti, nabava plina pri drugih dobaviteljih, ogrožanje lastne varnosti in varnosti okolice).

Montaža/demontaža plinomerov oz. izkop plinohrama ter odvoz opreme se obračuna po ceniku, pri čemer je posebna postavka tudi višina nadomestila za primer, ko je postopek demontaže plinomera že začet (odhod na teren), a do nje ne pride zaradi plačila odjemalca. Odvoz in demontaža opreme se ne zaračuna, če do prekinitve sodelovanja med strankama pride po izteku roka veljavnosti pogodbe.

60. člen
Če odjemalec ne spoštuje obveznosti rednega odjema plina, lahko dobavitelj obračunava dvojno števčnino za plinomer oz. najemnino za plinohram, sme pa tudi odstopiti od pogodbe, pri čemer mora odjemalec v tem primeru plačati nadomestilo v višini neamortizirane vrednosti opreme v lasti dobavitelja, povečane za 50 %.
Odjemalec s nadomestila ne postane lastnik opreme, pač pa dobavitelju izrecno dovoljuje nemoten dostop do nje in odvoz ter se v zvezi s tem odpoveduje posestnemu varstvu, kot tudi, da bo kril vse stroške odvoza in po potrebi sanacije terena. V primeru, da bi odjemalec oviral nemoten dostop in odvoz opreme, se za vsak začeti mesec do prevzema oz. izročitve opreme dobavitelju poleg ostalega še dodatno vzpostavi obveznost plačevanja odmene (uporabnine) v višini 5 % začetne vrednosti investicije, opredeljene v pogodbi. Montaža/demontaža plinomerov oz. izkop plinohrama se obračuna po ceniku.

61. člen
Ob prenehanju pogodbe se stranki lahko dogovorita za odkup opreme. Cena opreme je enaka seštevku neamortizirane in tržne vrednosti, če je do prenehanja pogodbe prišlo pred pogodbeno določenim rokom trajanja, oz. samo tržni vrednosti, če je do prenehanja pogodbe prišlo po pogodbeno določenem roku trajanja.
Cenik za odkup je objavljen na spletni strani dobavitelja.

62. člen
Obveznosti iz 59. člena splošnih pogojev veljajo tudi v primeru, če odjemalec predčasno odstopi od pogodbe.
Ti pogoji se uporabljajo za vsa razmerja z odjemalci in so sestavni del Pogodbe o dobavi plina. Če je kakšno določilo Pogojev v nasprotju s Pogodbo, velja določilo iz Pogodbe.

63. člen

Splošni pogoji veljajo za nedoločen čas in jih dobavitelj lahko spreminja. Spremembe so možne v pisni obliki in zavezujejo obe stranki, kolikor se spremenijo pogoji, ki niso bistveni za pogodbeno razmerje.
Splošni pogoji morajo biti ves čas dostopni kupcem na sedežu, v poslovalnicah in na spletni strani dobavitelja.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
64. člen

Ti pogoji se uporabljajo za vsa že sklenjena in za nova dobavna razmerja. Sporazumi, ki so bili sklenjeni na podlagi dosedanjih pogojev za dobavo in odjem plina se štejejo za pogodbe v smislu 2. člena teh Pogojev.

65. člen
Ti pogoji so sestavni del Pogodbe o dobavi plina.

Ljubljana, 25. 11. 2021 Butan plin, d.d.

Splošni pogoji Spletne trgovine Butan plin so sestavljeni v skladu z veljavnimi predpisi. Splošni pogoji se lahko dopolnjujejo brez izrecnega obvestila. Vsak kupec in uporabnik spletne strani se je dolžan seznaniti s pogoji uporabe in nakupa. Uporabnik je ob oddaji naročila ali izpolnitvi drugih obrazcev na spletni strani vedno opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila/obrazca potrdi svojo seznanjenost z njimi. S spletno trgovino Butan plin (v nadaljevanju »trgovina«) upravlja podjetje Butan plin d. d., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »ponudnik«). Ponudnik je registriran v Poslovnem registru z matično številko 5094933000. Prodajalec je davčni zavezanec z davčno številko SI32952902. Obiskovalci spletne strani lahko opravijo nakup v trgovini elektronsko, pri čemer registracija kupca ni potrebna. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine, pravice in obveznosti uporabnika ter urejajo poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

Dostopnost informacij

(povzetek zakonodaje)

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

 • identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),
 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 • bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami),
 • dostopnost artiklov (vsak artikel ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu je dostopen v razumljivem
  roku),
 • pogoje dostave artiklov ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),
 • vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke
  in stroške prevoza,
 • način plačila in dostave,
 • časovno veljavnost ponudbe,
 • rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko
  stane kupca vračilo artikla,
 • pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Ponudba artiklov

Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta ponudnik redno spreminja in ažurira ponudbo spletne trgovine Butan plin. Cene so predstavljene kot redne cene in / ali cene s popustom. Redne cene so cene, ki jih oblikuje ponudnik sam.

Načini plačila

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

 • z gotovino ob prevzemu,
 • z gotovino ali plačilno oziroma kreditno kartico (Eurocard/Mastercard, Visa, American Express, Maestro)
  ob osebnem prevzemu v Energetskem centru Butan plin, Verovškova 70, Ljubljana.

Ponudnik kupcu izda račun na trajnem mediju, z razčlenjenimi stroški. Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena v arhivu ponudnika, kupec prejme kopijo naročila na posredovan e-naslov.

Cene

Objavljene cene na spletni strani veljajo za vse obiskovalce, ki naročijo izdelek in s tem izvedejo nakup na www.butanplin.si. Vse cene vsebujejo DDV, razen če je izrecno napisano drugače. Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila, pod zgoraj navedenimi pogoji.
Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo ponudnik kupcu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo o statusu Naročilo potrjeno). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.

Postopek nakupa

1. Naročilo sprejeto

Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. Kupec ima v roku ene ure možnost preklicati naročilo, ki ga posreduje na spletni naslov trgovina@butanplin.si.

2. Naročilo potrjeno

Če kupec naročila ne prekliče, se izvede nadaljnja obdelava naročila, ko Ponudnik naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih artiklov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Ponudnik lahko za preverjan- je podatkov ali zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Pri dobavi blaga, ki ga ponudnik nima na zalogi v lastnem skladišču, je ponudnik izključno vezan na dobavo s strani ponudnikovega dobavitelja in na čas, v katerem lahko ponudnikov dobavitelj dostavi blago do ponudnika. Prek elektronske pošte ponudnik kupca sproti obvešča o ažurnih podatkih v zvezi z dobavo blaga. Če je dobavna doba zelo dolga in kupec ne želi čakati, lahko kupec to sporoči ponudniku, ki bo artikel odstranil iz naročila, ostale artikle iz naročila pa po izbiri kupca, ali dobavil, ali pa celotno naročilo storniral. Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali zaradi ne dobave blaga, ki ga ponudnik nima na zalogi v lastnem skladišču.

3. Blago odpremljeno

Ponudnik v dogovorjenem roku blago pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti kupca. Ponudnik v omenjenem elektronskem sporočilu pouči kupca tudi o politiki vračila blaga, kam se lahko obrne v primeru zamude pri dostavi in kam se lahko obrne v primeru pritožbe.

Promocijska koda

Promocijska koda prinaša različne ugodnosti ob nakupu in je časovno omejena. Aktivno promocijsko kodo lahko kupec prejme preko komunikacijskih kanalov podjetja ali iz drugih medijev.
V primeru, da kupec izkoristi promocijsko kodo, a naročilo s koriščeno kodo kasneje sam prekliče po lastni volji, ali se pošiljka med transportom poškoduje, do nove ugodnosti z naslova te kode ni več upravičen.

Uporaba promocijske kode

Kupec izbere Izberite artikel, ki ga želi kupiti in jih doda v košarico. Nadaljuje s klikom na gumb »Na blagajno«. V polje »Imate kupon?« vpiše promocijsko kodo in vnos potrdi s klikom na gumb »Uporabi«.

Ob vsakem nakupu je možno izkoristiti le eno promocijsko kodo (na primer ob naročilu 2 artiklov lahko sočasno uporabite največ 1 promocijsko kodo).

Vrednost vašega naročila mora biti vsaj 1 € višja od vrednosti (popusta) promocijske kode.

Z vpisom promocijske kodo, se vrednost promocijske kode avtomatsko odšteje od cene vašega naročila. Ostane znesek, ki ga je potrebno še poravnati.

Kombinacija različnih oblik ugodnosti (koda za popust, promocijska koda in bonus) znotraj istega naročila ni mogoča.

Pravica do odstopa od nakupa in vračilo blaga

Potrošnik ima pravico, da v 15 dneh od prevzema blaga podjetju sporoči (e-naslov trgovina@butanplin.si), da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga. Blago je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 30 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa). Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.
Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Vračilo vplačil bo iz- vedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 30 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Kupec ponudniku sporočiti vse potrebne podatke za vračilo kupnine na TRR kupca. Vplačana kupnina se kupcu vrne na njegov TRR.
Možnost vračila ne velja, če je potrošnik odprl varnostni pečat. Ob vračilu blaga mora potrošnik predložiti račun. Za vračilo pošljite mail na e-naslov trgovina@butanplin.si.

Garancija

Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.
Informacija o garanciji je navedena tudi na strani predstavitve artikla. Če informacije o garanciji ni, artikel nima garancije ali podatek v tem trenutku ni znan, lahko kupec kontaktira ponudnika, ki mu zagotovi ažurno informacijo.

Stvarna napaka

Prodajalec odgovarja za stvarne napake prodanega blaga v skladu z določili civilnega prava. Kupec je dolžan o očitnih napakah prodajalca obvestiti v osmih dneh, sicer izgubi pravico, ki mu iz tega naslova pripada. O skritih napakah je dolžan kupec prodajalca obvestiti v osmih dneh, šteto od dneva, ko je napako opazil. Prodajalec ne odgovarja za napake, ki se pokažejo kasneje od ko šest mesecev po izročitvi nakupa.
Kupec, ki je o napaki pravočasno in pravilno obvestil prodajalca, lahko takoj uveljavlja odpravo napake oziroma izročitev drugega izdelka brez napake ali zahteva znižanje kupnine.

Dostava

Ponudnik bo blago oziroma storitev dostavil v dogovorjenem roku. Pogodbeni partner za dostavo je Pošta Slovenije, vendar si ponudnik pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, v kolikor bo naročilo izvedeno bolj učinkovito.
Strošek dostave se obračuna po veljavnem ceniku pogodbenega partnerja (Pošta Slovenije), ki je javno objavljen na spletni strani.

Varnost

Ponudnik uporablja vsa ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanje osebnih podatkov.

Varovanje osebnih podatkov

Vse informacije o obdelavi in uporabi vaših osebnih podatkov najdete v Izjavi o varstvu osebnih podatkov. Uporabnik je dolžan ponudniku posredovati svoje osebne podatke v pravilni in resnični obliki, prav tako je dolžan ponudnika obvestiti o spremembi svojih podatkov. Uporabnik s sprejetjem teh pogojev potrjuje, da so osebni podatki, ki jih je navedel, pravilni.
Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.
Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za ustrezno pro- gramsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Varstvo otrok

Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.
Ponudnik ne sme sprejeti naročila od osebe za katero ve ali sumi, da je otrok, ne da bi za to imel izrecnega dovoljenja njegovih staršev ali skrbnikov.
Ponudnik brez izrecnega dovoljenja njihovih staršev ali skrbnikov ne sme sprejemati kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke. Prav tako ponudnik tretji osebi ne sme izdajati podatkov, sprejetih od otrok, izjema so starši oziroma skrbniki.
Ponudnik ne sme ponujati prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke.

Odveza odgovornosti

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotavljati ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla.
Čeprav se ponudnik trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti artikla.
Ponudnik ima možnost odstopa od pogodbe s stranko le, če se ugotovi očitna napaka (46. člen OZ). Kot očitno napako se opredeli bistvene lastnosti predmeta in vse zmote, ki se po običajih v prometu ali po namenu strank štejejo za odločilne ter jih ponudnik v primeru vednosti ne bi potrdil oziroma sklenil pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni.
Ponudnik si pridržuje pravico, da pogoje poslovanja spremeni kadarkoli in na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Pritožbe in spori

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba se odda prek e-naslova info@butanplin.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.
Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato se ponudnik po svojih najboljših močeh prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Ljubljana, 6. 5. 2022

Butan plin, d.d.

Več o Pogojih poslovanja spletne trgovine Butan plin.

Druga pravna obvestila

Za uveljavljanje in spodbujanje etičnega in odgovornega delovanja na vseh ravneh smo svoje vrednote zbrali v Etičnem kodeksu in Kodeksu ravnanja dobavitelja, ki sta namenjena zaposlenim, strankam, dobaviteljem, institucijam, delničarjem in administratorjem.  

V družbi Butan plin, ki je del skupine SHV Energy (v nadaljevanju SHV Energy), poslujemo po načelu zdravja in varnosti, integritete in skrbi za ljudi in okolje. Želimo poslovati s poslovnimi partnerji, ki verjamejo v ista načela in jih bodo skupaj z nami spoštovali in nadgradili. V skladu s temi načeli Kodeks ravnanja poslovnih partnerjev oz. Business Partner Code of Conduct  opisuje vedénje, ki ga pričakujemo od naših poslovnih partnerjev.

1. UVOD
Ta izjava o varstvu podatkov velja za obdelavo osebnih podatkov iskalcev zaposlitve v podjetju Butan plin d.d., Ljubljana, Verovškova ulica 64 a, Ljubljana, mat. številka 5094933000 (v nadaljevanju: naše podjetje).
Naše podjetje je upravljavec obdelave osebnih podatkov iskalcev zaposlitve. S to izjavo vam želimo predstaviti, kdo smo, katere vaše podatke obdelujemo, na kakšen način in za katere namene obdelujemo vaše osebne podatke, ter podati ostale informacije, ki bi vas lahko zadevale. Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo prek kontaktnih podatkov, navedenih na koncu te izjave.
Izjava o varstvu osebnih podatkov velja od 24.5.2018. Zadnje spremembe so bile izvedene dne 24.5.2019. To izjavo lahko sčasoma spremenimo in na naši spletni strani je objavljena najsodobnejša različica.

2. ZA KATERE NAMENE OBDELUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE?
Osebne podatke iskalcev zaposlitve zbiramo in obdelujemo za namene zaposlovanja in izbirnega postopka in v zagotovilo, da ta potekata uspešno in učinkovito.

A. Da vas obveščamo glede vaše prošnje za zaposlitev ali delovno mesto
Če ste izkazali interes za delovno mesto v našem podjetju, vaše osebne podatke shranimo v naših sistemih zaposlovanja. Podatke, shranjene v naših sistemih uporabljamo za to, da vas obveščamo in ugotovimo, ali vaše kvalifikacije in profil izpolnjujejo zahteve določenega prostega delovnega mesta.
V ta namen
obdelujemo vaše osebne podatke na podlagi vašega soglasja, ko nam posredujete svoje osebne podatke;
obdelujemo vaše kontaktne podatke, informacije o zaposlitvi (denimo vaš življenjepis, vaše pretekle zaposlitve, preteklo izobraževanje itd.) in vašo korespondenco z nami v zvezi s prošnjami za delovno mesto (vključno s priporočili)

B. Da odgovorimo na vaša vprašanja
Če boste stopili v stik z nami, bomo vaše osebne podatke uporabili, da bomo lahko odgovorili na vaše(a) vprašanje(a).
V ta namen
obdelujemo vaše osebne podatke na podlagi vašega soglasja
obdelujemo vaše ime, kontaktne podatke, vaše dopisovanje z nami v zvezi z vašim vprašanjem, in vse druge osebne podatke, ki so potrebni, da lahko odgovorimo na vaše(a) vprašanje(a).

C. Da vas ocenimo in ovrednotimo med postopkom zaposlovanja
Postopek zaposlovanja lahko vključuje tudi preverjanje (denimo v obliki ocene spretnosti).
V ta namen obdelujemo vaše osebne podatke na podlagi vašega soglasja

D. Da bi z vami sklenili pogodbo o zaposlitvi

Če vam ponudimo delovno mesto v našem podjetju, bomo obdelovali vaše osebne podatke, da bi pripravili in sklenili pogodbo o zaposlitvi. Vaše osebne podatke uporabljamo za sklenitev, izvajanje in prekinitev vaše pogodbe o zaposlitvi. Nato bomo tudi shranili vaše osebne podatke v naše sisteme človeških virov.
V ta namen
obdelujemo vaše osebne podatke, saj je to nujno za sklenitev vaše pogodbe o zaposlitvi
obdelujemo vaše kontaktne podatke, datum rojstva, spol, osebni stan, državljanstvo, enotno matično številko občana, podatke, naveden na osebni izkaznici ali v potnem listu, izjavo o zaposlitvenem statusu, zaposlitvene informacije (denimo podatke o pretekli zaposlitvi, pretekli izobrazbi), podatke o delih in nalogah ter delovnem mestu, podatke o delovnem dovoljenju, razpoložljivosti, pogojih zaposlitve, davčne podatke, podatke o plačah, podatke o zavarovanju, lokaciji in organizacijah

E. Družbena omrežja kot so LinkedIn in druge javno dostopne spletne strani

 Vaše osebne podatke lahko zbiramo z javnih profilov na omrežju LinkedIn ali drugih družbenih omrežjih in drugih javno dostopnih spletnih strani, če ste se odzvali na zaposlitvene pobude našega podjetja na teh družbenih omrežjih in spletnih straneh ali če ste se registrirali prek vključene funkcije tovrstnih družbenih omrežij, spletnih strani za zaposlovanje ali naše lastne spletne strani. Prav tako lahko vaše osebne podatke zbiramo s tovrstnih virov, če nam posredujete povezavo do vašega profila na kateri koli takšnih strani kot del vaše prošnje za zaposlitev ali življenjepisa, ki ste ga oddali skupaj z vašo prošnjo za zaposlitev.

Vaše kontaktne podatke lahko prav tako pridobimo iz javno dostopnih virov, vključno z vsebino, ki ste jo objavili na omrežju LinkedIn in drugih družbenih omrežjih ali podobnih straneh, za poklicne namene, da bi z vami navezali prvi stik za postopek zaposlovanja. Z vami bomo stopili v stik, če ste našemu podjetju posredovali svoje kontaktne podatke za namene zaposlovanja, ponudili vam bomo pa tudi jasno možnost, da lahko zahtevate, da prekinemo stik z vami za namene poklicnih možnosti in da vaše osebne podatke odstranimo z naših sistemov.
V ta namen
obdelujemo vaše osebne podatke na podlagi vašega prostovoljne objave svojih podatkov in našega upravičenega interesa z namenom, da najdemo ustrezne kandidate za prosta delovna mesta v našem podjetju
obdelujemo osebne podatke, ki ste jih javno objavili prek javnih profilov na omrežju LinkedIn ali drugih družbenih omrežjih, pa tudi sleherno dopisovanje med vami in vašimi zaposlovalci. Ti vključujejo vaše ime, kontaktne podatke, če so na voljo, obstoječe in pretekle poklicne nazive, preteklo zaposlitev, informacije o izobrazbi, spretnostih, priporočilih ter življenjepis, če je na voljo.

F. Da bi vas obvestili in vas seznanili z drugimi prostimi delovnimi mesti
Včasih preprosto še nimamo prostega delovnega mesta, pravega za vas. Če se odločite, bomo informacije o vas hranili v naših sistemih in stopili v stik z vami, če bomo imeli novo prosto delovno mesto, ki bi vas utegnilo zanimati. Prav tako vas lahko povabimo k sodelovanju v naših dejavnostih zaposlovanja ali vas obveščamo o zaposlitvenih možnostih.
V ta namen
bomo obdelovali vaše osebne podatke na podlagi vašega soglasja, če se odločite, da vaše informacije hranimo v naših sistemih
obdelujemo vaše kontaktne podatke (kot je vaš naslov in e-poštni naslov), informacije, ki ste nam jih posredovali med obravnavo vaših preteklih prošenj za zaposlitev (denimo vaš življenjepis) in povzetek, kako ste se odrezali med obravnavo vaših preteklih prošenj za zaposlitev.

G. Da bi zagotovili skladnost z zakonodajo
V nekaterih primerih naše podjetje obdeluje vaše osebne podatke, da bi zagotovilo skladnost z zakoni in predpisi, ki veljajo v državi, kjer ste se prijavili na delovno mesto. Ti denimo vključujejo obveznosti v zvezi z človeškimi viri, delovno zakonodajo ali predpise, povezane s subvencijami. Za spoštovanje zakonov in predpisov bomo morda morali razkriti vaše osebne podatke vladnim institucijam ali organom nadzora.
V ta namen
obdelujemo vaše osebne podatke, da bi spoštovali zakone, obdelovali pa jih bomo le, če nas k temu zavezuje zakon
obdelujemo vaše osebne podatke kot v primeru za potrebe sklenitve pogodbe o zaposlitvi.
 
3. KAKO DOLGO HRANIMO VAŠE OSEBNE PODATKE?
Na splošno naše podjetje hrani podatke o iskalcih zaposlitve za obdobje, ki je potrebno za dosego določenega poslovnega namena, v obsegu, ki je upravičeno potreben za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonsko zahtevo ali kot je priporočljivo glede na veljavne določbe o zastaranju.
Takoj po zaključku veljavnega obdobja hrambe, se podatki:
varno izbrišejo oziroma uničijo;
anonimizirajo;
prenesejo v arhiv (razen če to prepoveduje zakon ali veljaven načrt hrambe zapisov).

4. KDO IMA DOSTOP DO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV?
Dostop do vaših osebnih podatkov v našem podjetju
Naši zaposleni so pooblaščeni za dostop do osebnih podatkov samo v obsegu, nujnem za dosego ustreznega namena in izvajanje njihovih nalog.
Dostop tretjih oseb do vaših osebnih podatkov
Tretje osebe lahko dostopajo do vaših osebnih podatkov, če so naš pogodbeni obdelovalec, če izkažejo zakoniti interes, ali z vašo privolitvijo.
Pogodbeni obdelovalec, ki izvaja obdelavo v našem imenu, zagotavlja vsa jamstva, enako kot naše podjetje, za izvedbo ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov, da obdelava izpolnjuje zahteve iz predpisov o varstvu osebnih podatkov, ter zagotavlja varstvo pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

5. KAKO SO ZAVAROVANI VAŠI OSEBNI PODATKI?
Za zagotavljanje zaupnosti in varnosti vaših osebnih podatkov smo sprejeli ustrezne varovalne ukrepe. Izvajamo ustrezne tehnične, fizične in organizacijske ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem ali nenamerno izgubo, poškodbo, spremembami, nepooblaščenim razkritjem ali dostopom ter pred drugimi oblikami nezakonite obdelave ali nadaljnje obdelave.

6. ALI LAHKO UMAKNETE SVOJO PRIVOLITEV?
Potem ko ste dali svojo privolitev, jo lahko kadar koli umaknete. Upoštevajte, da umik ne učinkuje za nazaj in da lahko svojo privolitev umaknete le, če ste jo prej dali. Če želite umakniti svojo privolitev, se obrnite na nas prek kontaktnih podatkov, navedenih na koncu te izjave o varstvu podatkov.

7. KAKO VLOŽITI PRITOŽBO?
 Če se želite pritožiti glede ravnanja našega podjetja z vašimi osebnimi podatki, lahko vložite pritožbo prek kontaktnih podatkov, navedenih na koncu te izjave. Pritožbo lahko vložite pri našem podjetju, pa tudi pri nacionalnem nadzornem organu za varstvo podatkov.

8. KAKO LAHKO STOPITE V STIK?
Če vas zanima, kako obdelujemo vaše osebne podatke, najprej preberite to izjavo. Za vsa dodatna vprašanja, pripombe, pohvale ali pritožbe se obrnite na osebnipodatki@butanplin.si.
Če vaša vprašanja, pripombe, pohvale ali pritožbe niso bile primerno ali pravočasno obravnavane, vas prosimo, da stopite v stik z našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (DPO) preko elektronskega naslova: dpo@shvenergy.com.