Preskoči na vsebino
Butan plin UNP dostava Krvavec

OGREVANJE

Zanesljiv in okolju prijazen fosilni vir energije z dostavo po vsej Sloveniji

Ogrevanje z UNP


Utekočinjen naftni plin (UNP) ponuja številne možnosti uporabe in ekonomične rešitve. Ogrevanje s plinom sodi med rešitve z najmanjšo začetno investicijo. Plinohram oziroma posodo za hranjenje plina dobite v najem, prav tako vam zagotovimo tudi vso potrebno instalacijo do požarne pipe. Ogrevanje z UNP je primerno tako za visoko kot nizkotemperaturne sisteme. Za potrebno zalogo skrbimo mi, oziroma po želji naročilo uredite sami. Porabljeno količino energenta lahko plačate ob dobavi, mesečno glede na dogovorjen pavšal ali po dejanski porabi. 

Dostava UNP cisterna Slovenija

Izberite ogrevanje z UNP

Enostavno dostopen energent za vaš dom

Daljinsko odčitavanje zaloge plina oz. telemetrija

Izberite telemetrijo in se razbremenite skrbi poznega naročanja plina. S telemetrijo postane skrb za zadostno zalogo plina v vašem plinohramu naša dolžnost in zaveza. Interes za storitev telemetrije lahko oddate na spletnem obrazcu. 
Dostava plina cisterna Butan plin
Utekočinjeni naftni plin dostavljamo povsod po Sloveniji 

Zakaj je odločitev za ogrevanje z UNP smotrna?

 • V primeru uporabe UNP niste odvisno od izgradnje omrežja ali prekinjene dobave energije, kot se to lahko zgodi v primeru dobave električne energije in so že pokazale razmere ob žledolomu. 
 • Rezervoar in zaloga energenta je v vaših rokah.
 • Imate popoln nadzor nad stroški. Zaloga plina v primeru odjema s plinomerom je vedno strošek dobavitelja.
 • Z vpetostjo v mednarodne dobaviteljske verige (del koncerna SHV) zagotavljamo zanesljivo oskrbo naših uporabnikov.
 • Z izgorevanjem UNP nastaja bistveno manj CO2 kot v primeru uporabe kurilnega olja  ali drugih trdih goriv.
 • Ob izgorevanju skoraj ne nastaja pepel ali prašni delci.
 • Ogrevanje z UNP se lahko uporablja tudi na vodovarstvenih območjih in v poplavnih območjih.
 • Energijske rešitve omogočajo sodelovanje z drugimi viri energije.
 • Skrbimo za redno vzdrževanje vso potrebno opremo.
 • Na voljo imamo lastno tehnično službo, ki je za nujne primere na voljo 24 ur na dan.
 • Smo podjetje z več desetletij dolgo tradicijo in vpetostjo v mednarodno energetsko okolje, kar omogoča zanesljivo dobavo energije.
 • Razmeroma nizka začetna investicija v primerjavi  z nekaterimi drugimi rešitvami ob približno enakem obdobju amortizacije.
 • Zahvaljujoč sodobnim kondenzacijskim kotlom lahko svoje stroške ogrevanja in energije znatno zmanjšate.
 • Dostava plina cisterna Butan plin
  Odzivna ekipa je strankam za naročila na voljo vsak delovnik.

  Ali ste vedeli?

  Ogrevanje na les je eden izmed glavnih razlogov za onesnaženje s trdimi PM10 in PM2,5 delci.

  Meritve zraka po Sloveniji kažejo, da je onesnaženost s prašnimi delci resna težava, ki se pojavlja vse leto. V kar dveh tretjinah individualnih kurilnih naprav v Sloveniji kurimo les, kar je eden od glavnih virov onesnaženja zraka. Neustrezne, slabo vzdrževane in stare kurilne naprave za centralno ogrevanje, krušne peči, štedilniki na drva in kurjenja vlažnih drv so osrednji krivci za večjo količino prašnih delcev – PM10 in PM2,5.
  Pri neučinkovitem gorenju se drva namreč dimijo, v ozračje ter na stene peči pa se odlagajo velike količine hlapnih snovi in saj, ki bi pri višji temperaturi zgorele v peči. Težave so še večje v obdobjih temperaturne inverzije, ki so ji izpostavljene slabo prevetrene kotline v notranjosti.

  Ali ste vedeli?

  Smrt zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom je najpogostejša pri uporabi peči na trda goriva.

  Po podatkih Zveze potrošnikov Slovenije se zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom vsako leto zdravi približno 50 ljudi, okoli 20 jih umre, je pa to eden od najpogostejših vzrokov smrti zaradi zastrupitve. Ogljikov monoksid je zelo strupen plin brez barve, vonja in okusa, zato ga ne moremo zaznati. CO nastaja pri nepopolnem zgorevanju kuriva in uhaja zlasti iz kurilnih naprav, ki zajemajo zrak, potreben za zgorevanje, iz prostora, kjer so vgrajene.
  Največkrat se to zgodi pri pečeh na trda goriva. Pri modernem kondenzacijskem plinskem kotlu pa se to ne more zgoditi, ker kondenzacijska peč za zgorevanje ne izrablja zraka iz prostora. Zrak za proces izgorevanja zajema od zunaj, zato vgradnja detektorja ogljikovega monoksida v primeru vgraditve plinske kondenzacijske peči ni potrebna, niti je ne predpisuje zakonodaja.