Preskoči na vsebino
okoljska odgovornost skrb za naravo butan plin

BUTAN PLIN

Odgovorni do okolja in ljudi

Družbena odgovornost in varovanje okolja

Trajnostno delovanje je v naši družbi razumljeno kot sestavni del poslovnega vodenja in organizacijske kulture

Planiranje poslovanja družbe vedno izvajamo z mislijo na prihodnost, kar se odraža tudi skozi družbeno dogovoren pristop k okolju, zaposlenim in drugim deležnikom podjetja. Spoštljiv odnos do okolja je vpeljan v vse naše dejavnosti. Racionalna uporaba energentov ter koriščenje in ponudba okolju prijazne energije pa ostajata primarna cilja našega delovanja.

Odgovorni do okolja

Naš ogljični odtis

Izračun naših emisij CO₂ po celotni vrednostni verigi – od pridobivanja in proizvodnje do končne uporabe utekočinjenega naftnega plina in utekočinjenega zemeljskega plina s strani naših strank.

2 1 8 7 5 9 t CO₂

Lahko primerjamo z
Prikazani so podatki od 1. 01. 2021 naprej. 

Vpliv CO₂

Izračun prihrankov pri emisijah CO₂, pridobljenih s prehodom iz bolj onesnažujočih virov energije na utekočinjeni naftni in utekočinjeni zemeljski plin. Analiza upošteva tudi vpliv prihrankov strank podjetja.

0 2 8 2 9 9 t

Lahko primerjamo z
Prikazani so podatki od 1. 01. 2021 naprej.

Zeleni odtis

Zeleni odtis je projekt zaposlenih v Butan plinu, ki spodbuja k številnim ukrepom s katerimi lahko vsi zaposleni in širša družba prispevamo k pozitivnim spremembam ter z majhnimi koraki puščamo zeleno sled v okolju. Skupino povezujejo naslednje vrednote: družbena odgovornost, samoiniciativnost, sodelovanje in iskrenost. Skupina najbolj aktivnih sodelavcev v Butan plinu s svojim zgledom ozavešča, izobražuje in spodbuja sodelavce k trajnostnemu načinu življenja. Od leta 2018 smo imeli precej aktivnosti (čistilne akcije, ureditev ločevanja odpadkov, ukinitev embalaže za enkratno uporabo, ponovna raba izdelkov ipd.), na delovna mesta pa smo vpeljali nekaj enostavnih rešitev, s katerimi zmanjšujemo negative vplive na okolje.

Odgovorni do ljudi

Družbena odgovornost in družina Butan plin

Družbena odgovornost


Sponzorstva, donacije in humanitarni projekti so sestavni del našega poslanstva in osnova sobivanja z okoljem, kjer delujemo. V okviru načel družbene odgovornosti in človekoljubnosti pomagamo klubom in organizacijam, podpiramo dobre projekte in pomagamo šibkejšim, ogroženim, nemočnim.
Trudimo se, da po svojih močeh podpiramo dogodke s področja športa, kulture, znanosti, izobraževanja in druge, ki bogatijo življenje in dogajanje v lokalnem okolju. Skrb za promocijo gibanja in zdravega načina življenja širimo tudi med zaposlenimi. Prav zato spodbujamo aktivnosti v okviru Športnega društva Butan plin, ki omogoča zaposlenim številne aktivnosti in udeležbo na različnih športnih prireditvah. Kot zlati pokrovitelji smo ponovno sodelovali v projektu Gazela, ki nagrajuje uspešne primere hitre ekonomske rasti ter razvoja podjetij v slovenskem prostoru. 
Izjemno dejavni smo na področju ozaveščanja o večji varnosti v prometu. V sodelovanju s partnerji: Javno agencijo RS za varnost prometa, Slovensko policijo, Kolesarsko zvezo Slovenije, družbo Telekom Slovenije, BTC in Zavarovalnico Triglav v sklopu projekta Varno na kolesu spodbujamo najmlajše v osnovnih šolah k uporabi kolesa kot trajnostnega prevoznega sredstva. 

Ali vaše društvo oz. organizacija zbira donacije oz. potrebuje pomoč pri sponzorskih sredstvih? 

Oddajte vlogo na povezavi in odgovorili bomo v najkrajšem možnem času. Kriteriji za dodeljevanje sponzorskih in donatorskih sredstev so na voljo na povezavi tukaj.