Preskoči na vsebino

CENIKI

Preverite cene utekočinjenega naftnega plina, tehničnih plinov in drugih storitev

Cenik avtoplina

Avtoplin - UNP

  brez DDV (EUR/l) z 22 % DDV (EUR/l)
Črpalka Ljubljana (pon.-sob.) 0,690 0,842
Črpalka Izola 0,690 0,842

Cena vključuje zakonsko predpisan prispevek Eko Taksa (0,0289 EUR/l), Trošarina (0,0736 EUR/l), Eko sklad (0,0059 EUR/l) in prispevek OVE+SPTE (0,0073 EUR/l). Cenik velja od 25. 3. 2024.

Cenik plina za ogrevanje

Plin za ogrevanje

Utekočinjen naftni plin v cisternah


 brez DDV (EUR/l)  z 22% DDV (EUR/l)
 Propan  1,2216 1,4904
 Butan - propan  1,2459  1,5200

Cena vključuje zakonsko predpisan prispevek Eko takse (0,0289 EUR/l za butan-propan oz. 0,0271 EUR/l za propan), Eko sklada (0,0059 EUR/l za butan-propan oz. 0,0055 EUR/l za propan) in prispevek OVE+SPTE (0,0073 EUR/l za butan-propan oz. 0,0069 EUR/l za propan) in strošek prevoza. Cenik velja od 5. 4. 2024.

Dodaten strošek dostave za naročila pod 500l

  brez DDV (EUR)  z 22% DDV (EUR)

Dodatni strošek
za naročila pod 500l

50 61

Cenik velja od 10. 7. 2023.

 

Uparjen plin

   brez DDV (EUR/m3)  z 22% DDV (EUR/m3)
 Propan  4,1893  5,1110
 Butan - propan  5,0016  6,1020

Cena vključuje zakonsko predpisan prispevek Eko takse (0,1225 EUR/m3 za butan-propan oz. 0,1013 EUR/m3 za propan), Eko sklada (0,025 EUR/m3 za butan-propan oz. 0,0207 EUR/m3 za propan) in prispevek OVE+SPTE (0,031 EUR/m3 za butan-propan oz. 0,0256 EUR/m3 za propan). Cenik velja od 1. 5. 2024.

Cenik storitev

Daljinsko odčitavanje zaloge plina oz. telemetrija

  enota brez DDV (EUR) z 22 % DDV (EUR)
Najem telemetrije mesec 22,00 26,84

Popravila na plinski opremi

  enota brez DDV (EUR) z 22 % DDV (EUR)
Monter ura 20,00 24,40
Monter - varilec z mobilno delavnico ura 24,00 29,28
Intervencija monterja ura 24,00 29,28
Intervencija monterja - varilca z mobilno delavnico ura 30,00 36,60
Transportni stroški km 0,38 0,46
Material dejanski stroški    

Zunaj delovnega časa (pred 8. uro in po 16. uri ter ob sobotah, nedeljah in praznikih) je ura intervencijskega popravila za 50 odstotkov višja.

Ustavitev distribucije ali dobave plina

  enota brez DDV (EUR) z 22 % DDV (EUR)
Odklop (zahteva stranke ali izterjava) odklop 35,00 42,70
Ponovni priklop priklop 35,00 42,70
Transportni stroški km 0,38 0,46

Izredni komisijski pregled plinomera na zahtevo kupca

  enota brez DDV (EUR) z 22 % DDV (EUR)
Mehovni plinomer G4 in G6 storitev 80,00 97,60
Mehovni plinomer G10 do G25 storitev 140,00 170,80

Tesnostni preizkus plinske instalacije (prvo uplinjanje)

  enota brez DDV (EUR) z 22 % DDV (EUR)
Dejansko porabljen čas ura 20,00 24,40
Transportni stroški km 0,38 0,46
Izdaja zapisnika, a testa in izjave      

Pregledi plinskih instalacij z izdajo zapisnika

Za individualno ponudbo pregleda plinske instalacije nam pošljite ponudbo prek obrazca za povpraševanje.

Material

  enota brez DDV (EUR) z 22 % DDV (EUR)
Regulator 1.st. AP 40 kos 40,00 48,80
Regulator 2.st Reca 10 kg kos 35,00 42,70
Gibljiva cev 2000 kos 30,00 36,60
Gibljiva cev 800 kos 20,00 24,40
Manometer 100 mbar, d 60 kos 49,50 60,39
Tesnilni material dejanski stroški    

Urgentna dostava plina

  enota  brez DDV (EUR) z 22% DDV (EUR)
Urgentna dostava plina (do 50 km od Verovškove 59, Ljubljana)    50 61

Urgentna dostava plina - dodatek na osnovno ceno (nad 50 km od Verovškova 59, Ljubljana)

 km 1 1,22

Črpanje plina iz plinohrama

  enota brez DDV (EUR) z 22 % DDV (EUR)
Črpanje plina storitev 50,00  61,00
Pot 0-10 km storitev 10,00 12,20
Pot 11-20 km storitev 20,00 24,40
Pot 21-30 km storitev
30,00 36,60
Pot 31-40 km storitev
40,00 48,80
Pot 41-50 km storitev
50,00 61,00
Pot 51-60 km storitev
60,00 73,20
Pot 61-70 km storitev
70,00 85,40
Pot 71-80 km storitev
80,00 97,60
Pot 81-90 km storitev
90,00 109,80
Pot 91-100 km storitev
100,00 122,00
Pot 101-110 km storitev
110,00 134,20
Pot 111-120 km storitev
120,00 146,40
Pot 121-130 km storitev
130,00 158,60
Pot 131-140 km storitev
140,00 170,80
Pot 140 km in več storitev
150,00 172,00

Dolžina poti vključuje razdaljo od družbe Butan plin (Verovškova ulica 64a, Ljubljana) do lokacije stranka in nazaj do družbe Butan plin.

Odkupi plinohramov

 velikost leto izdelave enota brez DDV (EUR) z 22 % DDV (EUR)
500   plinohram 180,00 219,60
650   plinohram 180,00 219,60
700   plinohram 180,00  219,60
770   plinohram 180,00  219,60
991   plinohram  180,00  219,60
1000   plinohram  180,00  219,60
1200   plinohram  180,00 219,60
1235   plinohram 180,00  219,60
1250   plinohram  180,00 219,60
1420   plinohram  180,00  219,60
1440   plinohram  180,00 219,60
1450   plinohram  180,00 219,60
1490   plinohram  180,00 219,60
1500   plinohram  180,00 219,60
1650   plinohram 180,00 219,60
1710   plinohram  180,00  219,60
1740   plinohram  180,00 219,60
1750  1992-1994 plinohram 180,00 219,60
1774   plinohram 180,00 219,60
1800   plinohram  180,00 219,60
1819  1995-1996 plinohram  180,00 219,60
1820  1997-2020 plinohram  180,00

219,60

1825   plinohram  180,00 219,60
1850   plinohram  180,00 219,60
1900   plinohram
180,00 219,60
2000   plinohram 200,00 244,00
2100 1992-1996 plinohram 200,00 244,00
2250   plinohram 200,00 244,00
2300   plinohram 200,00 244,00
2400   plinohram 200,00 244,00
2460   plinohram 280,00 341,60
2470   plinohram 280,00 341,60
2490 1994-1997 plinohram 280,00 341,60
2500   plinohram 280,00 341,60
2550   plinohram 280,00 341,60
2600   plinohram 280,00 341,60
2700 2006 plinohram 280,00 341,60
2700 1998-2020 plinohram 280,00 341,60
2700 podzemni 1998-2020 plinohram 280,00 341,60
2700 2000 plinohram 280,00 341,60
2800   plinohram 280,00 341,60
2970   plinohram 280,00 341,60
3000   plinohram 280,00 341,60
3800   plinohram 280,00 341,60
3830   plinohram 280,00 341,60
*4000-5000   plinohram / /

*Plinohrami v velikosti od 4000 – 5000 litrov niso naprodaj in ostajajo naše osnovno sredstvo do katerega moramo dostopati v primeru odpovedi, razen v izrednih primerih.

V primeru, da oprema ni starejša od 5 let, se stranki, poleg odkupne cene plinohrama, zaračuna tudi neamortizirana vrednost opreme.

Izpisi

  enota brez DDV (EUR) z 22 % DDV (EUR)
Kopija računa, obresti in dobavnice izpis 1,70 2,07
Odprtje postavke in konto kartica izpis 1,70 2,07
Poraba (na zahtevo uporabnika) izpis 4,00 4,88
Duplikat položnice izpis 1,70 2,07

Ostalo

  enota brez DDV (EUR) z 22 % DDV (EUR)
Odvoz plinohrama km 1,31 1,60
Raztovor/natovor plinohrama storitev 57,38 70,00
Demontaža plinomera storitev 45,00 54,90
Sorazmerni strošek testiranja plinohrama za 1 leto 36,40 44,41
  za 2 leti 72,80 88,82
  za 3 leta 109,20 133,22
  za 4 leta 145,60 177,63
  za 5 let 182,00 222,04
  za 6 let 218,40 266,45
  za 7 let 254,80 310,86
  za 8 let 291,20 355,26
  za 9 let 327,60 399,67
  za 10 let 364,00 444,08

Storitve, ki niso navedene v cenikih, se obračunajo po dejansko porabljenem času in materialu. Najmanjša enota za obračun porabljenega časa je pol ure.

Cenik storitev velja od 1.2.2020

Cenik najemnin plinohramov

Nadzemni plinohrami

Letna poraba brez DDV (EUR/mesec) z 22 % DDV (EUR/mesec)
0-300 litrov 16,00 19,52
300-500 litrov 8,00 9,76
500-1000 litrov 4,00 4,88
1000 litrov dalje 2,00 2,44

Cenik velja od 01. 04. 2011.

Podzemni plinohrami

Letna poraba brez DDV (EUR/mesec) z 22 % DDV (EUR/mesec)
0-300 litrov 20,00 24,40
300-500 litrov 10,00 12,20
500-1000 litrov 6,00 7,32
1000 litrov dalje 4,00 4,88

Cenik velja od 01. 04. 2011.

Cenik vzdrževanja plinomerov

Mehovni plinomeri

Velikost plinomera brez DDV (EUR/mesec) z 22 % DDV (EUR/mesec)
G4 5,73 6,99
G6 6,97 8,50
G10 9,84 12,00
G16 11,48 14,00
G25 14,75 18,00

Cenik velja od 01. 07. 2014.

Rotacijski plinomeri

Velikost plinomera brez DDV (EUR/mesec) z 22 % DDV (EUR/mesec)
G16 81,25 99,13
G25 81,75 99,74
G40 82,50 100,65
G65 84,25 102,79
G100 88,75 108,28
G160 98,75 120,48
G250 102,75 125,36
G400 112,75 137,56

Cenik velja od 01. 07. 2014.

Cenik plina v jeklenki

UNP v jeklenki z dostavo na dom

Vrsta jeklenke brez DDV (EUR) z 22 % DDV (EUR)
Zelena jeklenka (10 kg) 27,25 34,25

Zelena jeklenka 100 % Futuria propan*(10 kg)

 46,64  57,90
Oranžna jeklenka (5 kg) 14,44 17,12
Oranžna jeklenka (10 kg) 27,25 34,25
Oranžna jeklenka (35 kg) 92,11 119,88
Priklop jeklenke na trošilo
1,64  2,00

Cena vključuje zakonsko predpisan prispevek Eko takse (0,05017 EUR/kg), Eko sklada za UNP (0,01023 EUR/kg) in prispevek OVE+SPTE (0,01267 EUR/kg). Cenik velja od 2. 4. 2024.

*Futuria propan je plin iz 100 % obnovljivih virov (prej biopropan).

UNP v jeklenki

Vrsta jeklenke brez DDV (EUR) z 22 % DDV (EUR)
Zelena jeklenka (10 kg) 25,61 31,25

Zelena jeklenka 100 % Futuria propan* (10kg)

 45,00  54,90
Oranžna jeklenka (5 kg) 12,80 15,62
Oranžna jeklenka (10 kg) 25,61 31,25
Oranžna jeklenka (35 kg) 89,65 109,37
 Propan TF v 11 kg ALU jeklenki (11kg)  28,26  34,48

Cena vključuje zakonsko predpisan prispevek Eko takse (0,05017 EUR/kg), Eko sklada za UNP (0,01023 EUR/kg) in prispevek OVE+SPTE (0,01267 EUR/kg). Cenik velja od 15. 11. 2022.

*Futuria propan je plin iz 100% obnovljivih virov (prej biopropan).

Embalaža (jeklenka)

Embalaža (jeklenka)

   brez DDV (EUR) z 22 % DDV (EUR)
Oranžna jeklenka (5 kg) 45,62 55,66
Oranžna jeklenka (10 kg) 45,62 55,66
Oranžna jeklenka (35 kg) 85,00 103,70
Zelena jeklenka (10 kg) - kavcija za najem   10,00

 

Cenik velja od 10. 4. 2023.