Preskoči na vsebino
Kuhanje s plinom

JEKLENKE

Varnost in nasveti

Varna uporaba Zelene jeklenke

Zelena jeklenka je nezahtevna za vzdrževanje in enostavna za uporabo, kuhanje z njo pa hitro, udobno ter zdravo. Za njeno brezhibnost skrbi množica ljudi. Preden je naprodaj, gre vsaka Zelena jeklenka skozi 3 kontrolne procese – pred polnjenjem, med polnjenjem ter med končnim pregledom, ko strokovnjaki preverijo tesnost ventila.

 • Avtomatska polnilnica poskrbi, da je jeklenka napolnjena z natanko 10 kilogrami plina.
 • Vsaka Zelena jeklenka dobi na ventil posebno varnostno folijo, ki vam zagotavlja, da je jeklenka uspešno prestala vse varnostne teste, je pravilno polnjena in da izpolnjuje zahtevane evropske standarde.
 • Prav vse jeklenke pa so opremljene tudi z opozorilno etiketo o nevarnih snoveh in oznako o prevozu nevarnega blaga.

Rokovanje s plinom ni nevarno. Glavni vzrok za nesreče je predvsem zastarela plinska inštalacija in kot posledica tega uhajanje plina. Če poskrbimo za vse preventivne ukrepe, kupujemo plin pri pooblaščenem prodajalcu in redno vzdržujemo plinsko napeljavo, je vsak strah popolnoma odveč. V Butan plinu smo pripravili Varnostni vodič o uporabi plinske jeklenke, ki si ga lahko preneste spodaj.

Navodila za priklop plinske jeklenke

10 korakov za varen in pravilen priklop Zelene jeklenke

 • Zaprite ventil na jeklenki.
 • Odvijte matico na jeklenki in odklopite regulator s cevjo.
 • Na novi polni jeklenki odstranite varnostno folijo in plastični pokrov.
 • Na regulatorju odstranite staro tesnilo.
 • Namestite novo tesnilo (priloženo na zunanji strani plastičnega pokrovčka) in bodite pozorni, da je prilagojeno utoru na regulatorju.
 • Regulator z novim tesnilom privijte na jeklenko.
 • Zategnite s ključem, a bodite pozorni, da ne zategnete premočno, saj se lahko tesnilo odmakne z ležišča.
 • Odprite ventil na jeklenki. Slišali boste kratek pisk plina.
 • Z milnico ali sprejem za preverjanje puščanja preverimo tesnost.
 • V primeru, da ni mehurčkov, lahko začnemo z uporabo.

Zeleno jeklenko uporabljajte izključno v pokončnem položaju. Za popolno izgorevanje plina in značilni modri plamen zagotovite, da bo v prostoru dovolj zraka. Do nepravilnega izgorevanja navadno pride prav zaradi pomanjkanja zraka oziroma slabega mešanja plina in zraka v plinskih napravah. Takrat gori plin z oranžnim plamenom, temperatura plamena je nizka, nastajajo črne saje in ogljikov monoksid.

Če plina dalj časa ne boste uporabljali, zaprite ventil na jeklenki. Pozorni bodite tudi pri menjavi jeklenke. Vsakič zamenjajte tesnilo ter z milnico preverite tesnost plinske napeljave. Uporabljajte regulator tlaka plina – značilno okrogel člen, ki se privije na jeklenko. Z njim reducirate in vzdržujete enakomeren tlak plina na plinski napravi. Izhodni tlak najlažje merite z manometrom. 

V primeru okvare oziroma reklamacije pokličite 080 2005, ob reklamaciji priložite račun.


“Sledite nasvetom in poskrbite, da bo rokovanje z Zeleno jeklenko popolnoma varno.”

Vzdrževanje in varovanje

Zeleno jeklenko ustrezno shranite

Bodite previdni pri izbiri mesta za svojo Zeleno jeklenko. Prepovedano jo je shranjevati v prostoru, nižjem od okoliškega terena, saj je plin težji od zraka in se ob morebitnem puščanju zadržuje pri tleh. Shranjujte jo v prostoru, kjer ni možnosti, da se segreje nad 40° C. V gospodinjstvu shranjujte največ tri jeklenke z zmogljivostjo polnjenja 10 kilogramov in še eno jeklenko, katere zmogljivost polnjenja ne presega 5 kilogramov. V kuhinji imate lahko le eno jeklenko z 10 kilogrami plina. Pri vsaki menjavi Zelene jeklenke zamenjajte tesnilo ali za doplačilo naročite da vam to uredi dostavljavec. Poskrbite za redne preglede plinske napeljave – na vsake tri leta. Cev menjajte na dve leti, regulator tlaka, ki reducira ter vzdržuje enakomeren tlak, pa na tri leta.

Preverjanje tesnjenja

Utekočinjeni naftni plin je okolju in uporabniku najbolj prijazno gorivo, a je tudi vnetljiv, v določeni mešanici z zrakom celo eksploziven, zato morate biti pri delu z njim previdni. Sam plin je brez barve in vonja, dodan pa mu je poseben aditiv, da ga lahko zavohate v primeru, če plin začne uhajati v zaprtem prostoru.

Tesnjenje lahko enostavno preverite s Sprejem za preverjanje puščanja in uhajanja plina, v kolikor spreja nimate, naredite test z milnico. Potrebujete čistilo za ročno pomivanje posode, ki ga zmešate z enako količino vode. Krpo pomočite v mešanico in z njo premažite spoje na jeklenki in na ventilu ter spoje med plinskim regulatorjem in jeklenko. Če opazite mehurčke, je to znak, da plin uhaja, zato takoj zaprite ventil jeklenke, odprite okna in prostor dobro prezračite.

Če uhajanja ne morete locirati, vonj pa je vse močnejši, nemudoma zaprite ventil jeklenke in jo odnesite na prosto ter nas o tem obvestite. Če zaznate plin zjutraj ob prihodu v prostor, ne prižigajte luči, vžigalnikov, ne kadite ali kako drugače ustvarjate možnosti za vžig, saj lahko pride do požara ali eksplozije. Zaprite ventil na jeklenki, privijte zaščitno matico in jeklenko odnesite iz bivalnih prostorov.

Zelo pogosto se v medijih uporablja napačen izraz ‘eksplozija jeklenke’, eksplodira namreč puščajoč plin, pomešan z zrakom. V večini primerov v prostoru, v katerem je prišlo do eksplozije, ostane ožgana, a cela jeklenka. Plinske požare se gasi z ročnim gasilnim aparatom na gasilni prah ABC ali na ogljikov dioksid. Če pride do požara na jeklenki, zaprite ventil na jeklenki in močan plamen bo takoj ponehal. Jeklenko odklopite ter odnesite na prosto.

V primeru puščanja plina pokličite našo intervencijsko številko za nujne primere
Seznanite se tudi s podrobnimi ukrepi v primeru puščanja plina pri plinski jeklenki, plinskih postajah (plinohramih) ali sistemu z jeklenkami. 

 

Zelena jeklenka z regulatorjem in cevjo
Prenesite varnostni vodič o uporabi plinske jeklenke
Prenesite