Preskoči na vsebino

Vloga za pridobitev sponzorskih ali donatorskih sredstev

Za uvrstitev v postopek izbora za donatorska sredstva, mora vsaka vloga vsebovati še dokazilo.

- potrdilo o registraciji društva po Zakonu o društvih, za katero je pristojna upravna enota, na območju katere je društvo registrirano; ali

- dokazilo (odločba) o podelitvi statusa društva v javnem interesu, ki ga društvu podeli ministrstvo, pristojno za področje, na katerem društvo deluje; ali

- statut društva, iz katerega je razvidna dejavnost društva oz. skladnost ciljev delovanja društva kot nepridobitne organizacije z nameni, za katere se prizna donacija; ali

- sklep o vpisu poslovnega subjekta v sodeni register (razvidna je registrirana dejavnost ).

Prosimo, da izpolnite vsa obvezna polja.

Samo trenutek, da preverimo ustreznost vaše priponke.