Butanplin

ENERGETSKE REŠITVE

Svoje primarno poslovanje na področju utekočinjenega naftnega plina v zadnjih letih vse bolj razširjamo na področje energetskih storitev na ključ, s katerimi zagotavljamo prihranke vsem svojim uporabnikom.

Naše vodilo je zagotavljati varne, zanesljive, tehnološko dovršene in okolju prijazne energetske rešitve, ki uporabnikom zagotavljajo prihranke in udobje. Strateško smo usmerjeni v skrb za okolje in trajnostno naravnanost, zato je naš ključni izziv iskanje inovativnih, varnih in kakovostnih rešitev, ki jih želimo zagotavljati v trajnostnem ravnovesju s potrebami partnerjev, dobaviteljev, zaposlenih in širše družbe.

Ogrevanje prostora

  • Plinske kondenzacijske peči
  • Hibridni sistem ogrevanja
  • Toplotne črpalke

 

ODKRIJ

Ogrevanje sanitarne vode

Bistvena prednost plinskega pretočnega grelca je, da segreva le količino vode, ki jo potrebujemo v trenutku delovanja. To je osnova ekonomičnosti in učinkovitosti, saj vam zagotovi kar trojne prihranke.

ODKRIJ

Soproizvodnja električne energije in toplote (kogeneracija)

Kogeneracija/soproizvodnja električne in toplotne energije je posebna v tem, da skorajda ne pozna izgub. Zato je odlična izbira za vse, ki iščete

  • stroškovno učinkovito,
  • okolju prijazno in
  • tehnološko sodobno alternativo.

Inovativna tehnologija kogeneracij EC power omogoča maksimalne izkoristke in velike prihranke.

ODKRIJ

Energetsko pogodbeništvo

Trajni prihranki brez lastnega finančnega vložka

Energetsko pogodbeništvo (kontrakting) temelji na ideji prenove obstoječega sistema ogrevanja s financiranjem iz bodočih prihrankov energije, ki se zagotovijo z inovativnimi energetsko učinkovitimi rešitvami. Zagotovilo prihrankov energije in prenova zastarelih potratnih sistemov ogrevanja brez lastnega finančnega vložka so za sodelovanje z nami prepričali že številne preudarne družbe.

ODKRIJ

Razsvetljava

S sodobno in varčnejšo razsvetljavo delovnih površin je mogoče zmanjšati porabo električne energije tudi do 90 % in mi vam lahko pri tem pomagamo.

ODKRIJ
AKTUALNE AKCIJE