Butanplin

SOPROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE IN TOPLOTE (KOGENERACIJA)

Izbira prihodnosti.

Odločitev za energetsko odličnost in velike prihranke

Kogeneracija/soproizvodnja električne in toplotne energije je posebna v tem, da skorajda ne pozna izgub. Zato je odlična izbira za vse, ki iščete

  • stroškovno učinkovito,
  • okolju prijazno in
  • tehnološko sodobno alternativo.

Inovativna tehnologija kogeneracij EC power omogoča maksimalne izkoristke in velike prihranke.

EC Power soproizvodnja

S kogeneracijo EC Power na zemeljski ali utekočinjeni naftni plin sočasno proizvajate električno in toplotno energijo. Gorivo se dovaja neposredno v motor ali plinsko turbino, ta poganja asinhronski električni generator, ki ob tem proizvaja električno energijo.

Odpadno toploto lahko koristno uporabite za ogrevanje prostorov, bazenov, za sanitarno toplo vodo ali tehnološki proces, zato je kogeneracija odlična rešitev za objekte, ki imajo ob potrebi po električni energiji tudi zadostno potrebo po toploti. Hoteli, šole, zdravstveni domovi in domovi za ostarele, industrija ter malo gospodarstvo z odločitvijo za kogeneracijo pridobijo številne prednosti.

Kogeneracija EC Power omogoča:

  • več kot 95-odstotni izkoristek goriva,
  • do 40-odstotni prihranek primarne energije,
  • manjši vpliv na okolje, ki se še dodatno zmanjša z uporabo okolju prijaznejših goriv kot je UNP.

S kogeneracijo lahko bistveno izboljšate svojo energetsko učinkovitost, zmanjšate odvisnost od trga električne energije in bistveno zmanjšate negativne vplive na okolje, kar potrjujejo izkušnje mnogih uglednih podjetij.

Referenčne zgodbe

GOSTILNA ČAD POD ROŽNIKOM

Vsem dobro znana gostilna Čad pod Rožnikom v Ljubljani je dober primer, kako s kogeneracijo na utekočinjeni naftni plin občutno znižati stroške energije. Z optimizacijo svoje energetske porabe so stroške na letni ravni znižali od 10 do 15 odstotkov. Kogeneracija jim zagotavlja celovito oskrbo z energijo, s katero v celoti pokrijejo potrebe po toploti in elektriki, plin pa uporabijo za kuhanje. Poleg prihrankov so kot odgovorno podjetje poskrbeli tudi za okoljsko prijaznost ter si zagotovili večjo neodvisnost od obstoječih načinov pridobivanja električne energije. Lastnik gostilne, Jože Čad, je o svoji odločitvi povedal takole: “Izračunali smo, da se nam bo investicija povrnila v petih do sedmih letih, kar je več kot dobro. Zagotovo je kogeneracija racionalna in cenejša rešitev. Navdušeni smo nad podporo Butan plina, dobrodošla pa je tudi desetletna državna obratovalna podpora.”

GOSTINSKO PODJETJE TROJANE

Gostinsko podjetje Trojane, eno izmed najbolj priljubljenih postajališč in sinonim za najboljše krofe, porabi veliko energije, da lahko zadovolji vse potrebe svojih obiskovalcev. Da bi naraščajoče stroške zmanjšali, so se po posvetu z družbo Butan plin odločili za kogeneracijo na utekočinjeni naftni plin. Prej so električno energijo kupovali iz omrežja, ogrevali so s kurilnim oljem, kuhali pa na propan. Hitra rast cen ter želja po bolj povezanih virih energije pa so jih prepričali, da poiščejo alternativne načine. Velik izziv jim je predstavljala tudi odločitev, da bi bili samostojni pri dobavi energije in do okolja kar najbolj odgovorni, zato so poleg investicije v kogeneracijo namestili še svojo solarno elektrarno. S kogeneracijo EC Power so stroške zmanjšali za skoraj 15 odstotkov.

Preberite več:
Gostinsko podjetje Trojane do prihrankov z dvema kogeneracijama na UNP

DOM STAREJŠIH OBČANOV IDILA

S prehodom na kogeneracijo EC Power je Dom starejših občanov Idila končno znižal visoke stroške, ki so jih imeli z ogrevanjem. Pri iskanju rešitev za zmanjšanje stroškov so se obrnili na Butan plin, saj so vedeli, da je treba pazljivo izbrati, kam investirati svoja sredstva. Pomanjkanje sredstev za nove investicije jim je uspelo premostiti s pogodbenim zagotavljanjem energije, tako imenovanim kontraktingom. Tako je Dom starejših občanov Idila novo opremo le najel, kar je že prvi veliki prihranek, hkrati pa je z novo tehnologijo zmanjšal še obratovalne stroške. Z najemom opreme v sodelovanju z Butan plinom so stroške oskrbe z energijo zmanjšali za približno 11 odstotkov.

Ostali referenčni objekti

Poleg prej opisanih naj omenimo še nekaj pomembnejših referenčnih objektov:

Zakonodaja

Soproizvodnjo električne energije in toplote (kogeneracija) urejajo določeni zakonodajni postopki, ki jih najdete tukaj.

AKTUALNE AKCIJE