Trajnostna energija za dom in posel

Dobrodošla Futuria, energija prihodnosti

Ena glavnih vrednot Butan plina je pogum za skrb za prihodnje generacije, ključni cilj pa postati ponudnik trajnostne energije. Skladno s tem, si močno prizadevamo razviti alternativne vire okolju prijazne energije, ki bo trajnostna, zanesljiva in učinkovita.

Obljuba izdelkov Futuria

Do leta 2040 želimo našim strankam ponuditi energijske rešitve iz 100 % trajnostnih in obnovljivih virov energije.

Trajnostni vir energije