Butanplin

GOSTINSTVO IN TURIZEM

Energija za vaš posel.

Celostno zadovoljimo vse potrebe po plinu.

Svojo poslovno uspešnost lahko pomembno izboljšate s pravim virom energije. Takšnim, ki je varčen, čist in zanesljiv. Utekočinjeni naftni plin poskrbi za vse potrebe vaše dejavnosti, saj lahko z njim kuhate in se ogrevate, v kombinaciji z drugimi energetskimi rešitvami pa proizvaja tako elektriko kot toploto.

PLINSKI PRETOČNI GRELCI RINNAI

V gostinstvu, turizmu in drugih storitvenih dejavnostih so velike nenadne potrebe po topli sanitarni vodi. Pri tem imajo klasični bojlerji pogosto težave, saj ne uspejo dovolj hitro ogreti želene količine vode. Kako doseči, da se ob veliki porabi sanitarne vode zagotovi tudi ustrezna temperatura? Rinnai je ime za vrhunsko tehnologijo pretočnih plinskih grelcev za toplo sanitarno vodo. Rešitev se je izkazala za izjemno učinkovito v številnih primerih in dejavnostih, kjer je ob veliki porabi tople sanitarne vode potrebno zagotoviti tudi optimalne izkoristke in prihranke energije.

ENERGETSKO POGODBENIŠTVO

Energetsko pogodbeništvo (kontrakting) temelji na ideji prenove obstoječega sistema ogrevanja s financiranjem iz bodočih prihrankov energije, ki se zagotovijo z inovativnimi energetsko učinkovitimi rešitvami. Zagotovilo prihrankov energije in prenova zastarelih potratnih sistemov ogrevanja brez lastnega finančnega vložka so za sodelovanje z nami prepričali že številne preudarne družbe.

INDUSTRIJA IN KMETIJSTVO

Utekočinjeni naftni plin je optimalen vir energije.

Čista in učinkovita proizvodnja.

Utekočinjeni naftni plin je za industrijsko in kmetijsko proizvodnjo najbolj optimalen vir energije. Veliko je razlogov, zakaj je prav UNP dobra izbira za večje kmetijske in industrijske obrate. Je namreč zanesljiv, učinkovit in čist energent, ki ga lahko uporabimo za celo paleto nalog. Mi pa vam ob tem ponujamo še celovito storitev svetovanj, načrtovanja, dobave in servisiranja.

OGREVANJE

Utekočinjeni naftni plin omogoča ustvarjanje maksimalnih temperaturnih izkoristkov, zato lahko z njim enostavno, ugodno in ekonomično sušite različne vrste žit ter rastline kot so ječmen, koruza, pšenica, krompir in podobne kulture. V povprečju lahko s porabo 2,5 litra propana pri toni žita zmanjšate stopnjo vlage za 1 odstotek.

Odličen je tudi za ogrevanje rastlinjakov ali farm. Toplota je še posebej pomembna pri piščančjih in prašičjih farmah, saj zdravje živali temelji na konstantni stopnji toplote, ki vpliva na prehranjevanje in spanje, posledično pa tudi na rast oziroma razvoj.

Naš strokovnjak vam lahko pomaga pri izbiri načina ogrevanja in svetuje glede najustreznejše tehnološke rešitve. Pomagal vam bo izbrati takšno, ki je v skladu z energetskimi trendi, ima optimalen izkoristek ter je hkrati okolju prijazna.

SOPROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE IN TOPLOTE (KOGENERACIJA)

Vedno več je gostinskih obratov, hotelov, domov za starejše občane ter ostalih objektov, ki so zaradi dviga ravni poslovanja izbrali kogeneracijo na utekočinjeni naftni plin. Družba Butan plin v takšnih projektih sodeluje kot kompetenten in zanesljiv partner, ki pomaga zagotoviti optimalne rešitve.

TOVORNI PROMET

Stroškovno učinkovit način za zmanjšanje škodljivih emisij.

UZP – GORIVO ZA TOVORNI PROMET

Utekočinjen zemeljski plin (UZP) ali LNG, kot je njegova mednarodna oznaka, prinaša v transport pomembno prednost – ekonomičen vir energije z bistveno nižjimi emisijami toplogrednih plinov kot katero koli drugo ogljikovodikovo gorivo.  Vozila na zemeljski plin so tišja in bolj gospodarna, uporabljena tehnologija pa je tudi izjemno varna. Poleg tega gre za zanesljiv vir, saj svetovne zaloge zemeljskega plina znatno presegajo zaloge olja in po ocenah zadoščajo še za naslednjih 200 let.

PREDNOSTI UZP OZ. LNG:
 • NIŽJA PORABA GORIVA
 • NIŽJA CENA GORIVA
 • MANJ ŠKODLJIVIH IZPUSTOV
 • MANJ HRUPA
Z ENIM POLNJENJEM DO 1.500 KM

S samo enim polnjenjem se lahko zapeljemo od Ljubljane do Barcelone ali Amsterdama. Dostopnost tovornih vozil različnih volumnov in razvoj polnilnih mest ponuja nove možnosti LNG – sodobnemu pogonskemu gorivu.

ZAKAJ LNG?

LNG kot gorivo prihodnosti ima pomembno vlogo, ker:

 • je danes na razpolago več virov zemeljskega plina kot naftnih virov,
 • se s povečevanjem sposobnosti kapacitet utekočinjanja povečujejo tudi dobave LNG (tudi tam, kjer ni plinovodov),
 • ima tehnologija motorjev LNG velik potencial za povečanje učinkovitosti,
 • vodilni proizvajalci trenutno delajo na razvoju novih tovornjakov, motorjev in optimiziranju porabe,
 • so emisije prašnih delcev bistveno manjše, saj se pri izgorevanju v ozračje ne sproščajo žveplo, težke kovine in saje,
 • nastaja manj ogljikovega dioksida,
 • so obremenitve s hrupom bistveno manjše.

VILIČARJI

Zanesljiv in cenovno ugoden premični vir energije.

Zaradi številnih prednosti uporabe jeklenk z odjemom tekoče faze plina, so postali plinski viličarji prva izbira številnih kupcev.

Aluminijasta jeklenka je namenjena tistim uporabnikom, ki imajo v sklopu same inštalacije ali trošila vgrajen izparilec plina. Predstavlja ugodno rešitev pri vseh večjih porabnikih, ki imajo tolikšen trajen odvzem plina, da bi se lahko v samih jeklenkah pojavile težave z uparjanjem plina. Možnosti uporabe so izredno široke, saj zaradi večjega izkoristka z njo opremljamo vse – od kuhinj do viličarjev.

OGREVANJE

Zanesljiv vir energije.

Proračun delovanja podjetja lahko še optimizirate z uporabo učinkovitega vira energije.

Prednosti utekočinjenega naftnega plina je veliko – z njim lahko pokrivate vse svoje energetske potrebe in ogrevate vse vrste objektov, kjer je potreben učinkovit, kontroliran ter prilagodljiv vir toplote. V tem smislu se UNP ponuja kot večkrat preverjena rešitev za domove za starejše občane, vrtce, šole in ostale javne zavode. Z njim lahko ogrevamo prostore in sanitarno vodo, izognemo pa se tudi neprijetnostim kot je počasno segrevanje tople vode.

Zaradi čistosti, vsestranske uporabnosti, ekonomičnosti in enostavnega rokovanja odločitev za utekočinjeni naftni plin ni samo poslovno učinkovita, temveč je tudi družbeno odgovorna. Še posebej pa je modra takrat, ko ga uporabljate v kombinaciji z drugimi alternativnimi energetskimi rešitvami npr. kogeneracijo.

Postavitev sistema ogrevanja običajno poteka v parih korakih:

 • izdelava projekta in pridobitev ustrezne dokumentacije,
 • izbor in nakup peči,
 • postavitev notranje inštalacije,
 • gradbena dela,
 • postavitev plinohrama ter zunanje inštalacije,
 • tlačni preizkus sistema,
 • prevzemni pregled in prva polnitev.

Naši strokovnjaki bodo z vami sodelovali pri prav vseh korakih postavitve – od procesa izbire inštalaterjev ter svetovanja glede pravega plinohrama oziroma ustrezne plinske napeljave pa do varnostnih pregledov in hitre ter zanesljive dobave plina. Najprej si bo strokovnjak ogledal lokacijo in vam svetoval glede izbire tipa ter velikosti plinohrama. Nato vam bo pomagal hitro poskrbeti za vso administrativno dokumentacijo, za vas bo organiziral pravilno postavitev plinohrama skupaj s pripadajočo opremo, kasneje pa dobavo plina in zakonsko določene redne varnostne preglede. Tako boste dragocen čas lahko namenili vodenju vašega posla, mi pa bomo poskrbeli za vse ostalo.

KUHANJE

Preklopi na zeleno!

Z ZELENO JEKLENKO JE KUHANJE ENOSTAVNEJŠE IN VARNEJŠE.

Varna in praktična Zelena jeklenka lahko predstavlja pomembno prednost vašega posla.

Kuhanje na plin je na splošno najbolj priljubljeno med kuharskimi mojstri, saj omogoča hitro prilagoditev temperature in bolj okusno pripravljeno hrano. Utekočinjeni naftni plin je odličen za najrazličnejše vrste kuhinj – v gostilnah, pekarnah ali slaščičarnah. Ker je Zelena jeklenka enostavna za prenašanje, jo lahko uporabljate tudi zunaj kuhinje npr. za catering ter povsod, kjer nimate zagotovljenega dostopa do električne energije.

O kako praktičnem viru energije govorimo, najbolje ponazori podatek, da so v Planinskem društvu Ljubljana Matica izvedli oskrbo petih planinskih koč z utekočinjenim naftnim plinom. Na ta način bi radi poiskali dolgoročno najprimernejšo oskrbo gorskih storitvenih objektov, ki so specifični zaradi visokih okoljskih, transportnih ter vremenskih zahtev. Zato so se povezali z nami, ki edini v Sloveniji dostavimo utekočinjeni naftni plin tudi s helikopterjem.

»Zaradi velikega števila gostov si ne moremo privoščiti izpada energije. S plinom pa, tudi če zmanjka elektrike, še vedno lahko postrežemo svoje goste,« Milan Kos, gostilna Grof Vransko.

 

SHRANJEVANJE

Zelena jeklenka se od vseh ostalih razlikuje po značilnem videzu in številnih prednostih. Za lažjo namestitev značilno nižja (523 milimetrov), zaradi visokokakovostnega jekla pa ob enaki količini plina tudi lažja. Družba Butan plin kot lastnik Zelenih jeklenk jamči za standardizirano kakovost, preverjeno varnost ter redno čiščenje oziroma vzdrževanje jeklenke. V svoji široki ponudbi imamo tudi jeklenke namenjene kampiranju, letenju s toplozračnimi baloni, jeklenke za uporabo v industriji ter posebne izvedbe jeklenk.

AKTUALNE AKCIJE