Preskoči na vsebino
Na arhiv novic

21. 09. 2022 Ogrevanje  | Blog

Rešitve z UNP nepogrešljive pri vzreji piščancev

UNP za rejo piščancev
Vsako področje v kateremkoli poslu ima svoje posebnosti, kmetijstvo pa je v tem še toliko bolj posebno, saj pod seboj združuje celo kopico povsem različnih panog. A eno jim je skupno - prav vse panoge za uspešno poslovanje potrebujejo zanesljiv energent.

4 izzivi pri vzreji piščancev

Utekočinjeni naftni plin kot energent enostavno rešuje 4 velike izzive rejcev

  • Omogoča optimalno temperaturo in prilagajanje le-te skozi celoten vzrejni proces,
  • Odveč je skrb glede nepredvidenih prekinitev, saj je UNP zanesljiv energent, ki ni odvisen od omrežij, izpadov elektrike ipd.,
  • Dostopen je tudi v bolj odročnih krajih (napr. višje ležeče, slabše dostopne kmetije),
  • Varnost - ob pravilnem ravnanju in rednem čiščenju grelcev, je UNP varen energent, nepreteč za objekte in živali.

Ključni dejavniki uspešne vzreje 

  • kvaliteten piščanec
  • kvalitetna krma
  • optimalna klima v hlevu 

Vsak rejec ve, da je stroškovno učinkovita proizvodnja mesa odvisna od doseženih proizvodnih rezultatov. Za doseganje dobrih proizvodnih rezultatov pa je pomembnih več stvari, predvsem kvaliteten en dan star piščanec (s katerim se vzrejni cikel začne), kvalitetna krmila in optimalno pripravljen hlev. Piščancem je potrebno skozi cel rejni turnus omogočiti optimalno klimo - temperaturo, vlago, prezračevanje ter seveda redno opazovati njihovo obnašanje. Kontrolirati je potrebno porabo vode in priraste ter ves čas reje zagotavljati optimalne pogoje, vzdrževati visoke standarde tehnološkega in sanitarnega režima ter čistoče. Uspešnost reje je odvisna od tega, koliko pozornosti rejec nameni celotnemu procesu reje in vsem drobnim detajlom.

Perutninarstvo piscanci farma

Utekočinjen naftni plin

UNP zagotavlja optimalne pogoje ter brezskrbno uporabo

Zakaj je UNP odlična rešitev za potrebe perutninarstva?

1. Enostavno doseganje želene temperature v vseh letnih časih

Zagotavljanje zadostne temperature je v primeru vzreje perutnine zelo pomembno tekom celotnega vzrejnega cikla. Večina rejcev vzreja piščance v tako imenovanih klasičnih objektih. To so zaprti objekti, v katerih so kontrolirani vsi vitalni procesi, potrebni za rejo živali (prezračevanje, ogrevanje, krmljenje, napajanje živali ipd.). Piščanci v začetku vzrejnega cikla potrebujejo temperaturo okoli 34 stopinj, ki pa se nato v nadaljevanju znižuje. 
V vrhuncu poletja seveda dogrevanje ni potrebno (ali le v manjši meri), v večjem delu leta pa je potrebno zagotoviti potrebno toplino. V večini tovrstnih objektov so energetsko rešitev poiskali v sistemih, ki uporabljajo kurilno olje ali plin. Uporaba utekočinjenega naftnega plina (UNP) ter razpoložljive opreme - sodobnih plinskih grelcev, lahko celoten proces precej poenostavi ter prispeva k uspešni vzreji piščancev.

Vzreja perutnine v Sloveniji

Prireja perutninskega mesa v Sloveniji je v zadnjem desetletju dosegala okoli 8 % skupne vrednosti kmetijstva, v okviru živinorejske proizvodnje pa okoli 18 %. Prireja perutninskega mesa v Sloveniji je med vsemi vrstami mesa najbolj izvozno usmerjena. V letu 2020 je izvoz perutninskega mesa in izdelkov presegel 31.000 ton.

*Vir: Spletna stran gov.si


Če se zanimate za rešitev ogrevanja hleva z grelcem Jet Master, nam pošljite povpraševanje. Naša strokovna ekipa vas lahko poveže z dobaviteljev in celovito spelje projekt glede na vaše specifike.

2. Dostopnost sodobne opreme

Objekti namenjeni vzreji potrebujejo enakomerno pregreto celotno površino. Dandanes je na voljo veliko različnih seval, ki se uporabijo glede na tip in prostor objekta (t.i. koklje, …). Enostaven način ogrevanja velikih površin in konstantno temperaturo v celotnem območju omogočajo plinski grelci Jet Master. Ker se v prostoru nabira prah od nastila in iz okolja, je za varnost v hlevu priporočljivo celoten gorilnik očistiti. Kako to naredimo, lahko preverite v posnetku.

Ogrevanje na plin za kmetijsko industrijo

Oprema za vzrejo piščancev

Izjemno pomembno je vzdrževanje opreme

Uporaba UNP v kmetijstvu

Utekočinjen naftni plin je učinkovit energent za različna področja v kmetijstvu, ne le za perutninsko industrijo. Preverite reference in prednosti različnih rešitev ogrevanja z UNP.

Veliko objektov za rejo perutnine je starejših in bo v bližnji prihodnosti potrebna posodobitev objektov, opreme ter tehnologije ter s tem prilagoditev podnebnim in ekološkim zahtevam, biovarnosti. Za umestitev objektov v prostor je potrebno sodelovanje in podpora na državni ravni in v lokalnih skupnostih – občinah, predvsem pri urejanju postopkov v skladu z zakonskimi določili.
Gradnja novih farm na dvoriščih oziroma v strnjenih naseljih ni vedno mogoča oziroma smiselna. Nove farme na primernih lokacijah so tudi okoljsko bolj sprejemljive, saj zagotavljajo manjše vplive na okolico.

3. Dostopnost energenta

Lokacije objektov, kjer uporabljamo UNP so običajno na ruralnih območjih, tudi izven strnjenih naselij ipd., kjer ni dostopa do omrežij za npr. zemeljski plin, ustrezne infrastrukture za priklop na električno omrežje ipd. Prav zato je zelo pomembno, da se uporabi vir, ki ga lahko enostavno dostavimo. V trenutnih negotovih razmerah, predstavlja UNP odličnega partnerja kar se tiče zanesljive oskrbe, prav tako pa je pomemben tudi okoljski vidik, saj velja za enega najčistejših fosilnih goriv.