Butanplin

BUTAN PLIN

Ime, na katero se lahko zanesete.

Ponujati ključni vir energije za množico raznovrstnih uporabnikov je velika odgovornost, a tudi izziv, ki ga s ponosom sprejemamo. Zato nenehno iščemo boljše načine, spremljamo razvoj tehnologij in razvijamo inovativne odgovore za vse ključne potrebe naših strank. Predvsem pa veliko poslušamo, zbiramo mnenja in upoštevamo predloge. Vsak dan, že več kot 140 let.

POSLOVNA IZKAZNICA

Butan plin je eden od vodilnih ponudnikov energetskih rešitev v Sloveniji.

Butan plin d.d. slovenskemu trgu že 140 let predstavlja zanesljiv vir energije. Vse od ustanovitve mestne plinarne se družba razvija v duhu inovativnega ponudnika varnih in okoljsko sprejemljivih storitev za vse, ki potrebujejo dober vir energije. Naše sodobne energetske rešitve so prijazne do okolja in uporabnika. Kupcem vsakodnevno zagotavljamo energijo z izjemnimi lastnostmi – nizkoogljično gorivo brez prikritih vplivov na okolje, ki prav zaradi tega že prevzema pomembno vlogo v nastajajočih sistemih obnovljive energije.

Butan plin je v 100% lasti italijanske družbe Liquigas. Strateško se povezujemo z enim največjih distributerjev utekočinjenega naftnega plina (UNP) na svetu, nizozemsko družbo SHV Energy. Smo član gospodarskega interesnega združenja GIZ UNP, ki skrbi za sodelovanje in zagotavljanje kakovosti med vsemi pomembnejšimi slovenskimi distributerji.

NAŠA PONUDBA

 • plin za ogrevanje
 • plin za industrijo, gostinstvo, gospodarstvo
 • alternativne energetske rešitve
 • plin v jeklenkah (dostava na dom in prodajna mesta)
 • avtoplin
 • tehnični plini
 • zunanja ogrevala
 • energetski center – trgovina z izdelki, povezanimi s plinom

PODATKI PODJETJA

Naziv: Butan plin, družba za distribucijo plina, d.d., Ljubljana
Skrajšano ime: Butan plin, d.d., Ljubljana
Sedež: Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5094933000
ID za DDV: SI32952902
Poslovni račun: NovaKBM: SI56 0400 1004 9667 384
UNICREDIT: SI56 2900 0000 3126 652
Datum vpisa v sodni register: 8. 11. 1990
Številka registrskega vložka v sodnem registru:1/08966/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Področje delovanja: distribucija s tekočimi in trdimi gorivi (46.710)

VODSTVO

Tomaž Grm, generalni direktor

Igor Rauter, komercialni direktor

Marjeta Vene Bratec, finančna direktorica

Matej Gramc, tehnični direktor

Mitja Štoka, direktor UZP

NADZORNI SVET

Andrea Arza, predsednik

Barbara Cerle

Vito Osojnik

POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE

Varne, zanesljive, tehnološko napredne in okolju prijazne energetske storitve.

Zanesljiva, kakovostna, učinkovita in okolju prijazna oskrba z energijo ter s tem povezane storitve so kažipot našega poslovanja, ki temelji na partnerskem odnosu, sodelovanju med zaposlenimi in vsemi drugimi deležniki.

POSLANSTVO

Naše stranke oskrbujemo z varnimi, zanesljivimi, tehnološko dovršenimi in okolju prijaznimi energetskimi rešitvami. Uporabnikom omogočamo prihranke, ustvarjamo udobje in prispevamo k njihovem zadovoljstvu.

Poslovanje naše družbe in delovanje vseh zaposlenih temelji na etičnosti, zaupanju, sodelovanju ter strokovnosti.

Smo družbeno odgovorni in sledimo načelom trajnostnega razvoja.

VIZIJA

S sodobnimi storitvami in inovativnimi energetskimi rešitvami postajamo vodilni ponudnik utekočinjenih plinov in energetskih storitev, s katerimi presegamo pričakovanja naših strank.

Cilje dosegamo z vlaganjem v tehnološki razvoj ter krepitvijo dolgoročnih poslovnih povezav in partnerskih odnosov. Slednje ustvarjajo naši zadovoljni in visoko motivirani sodelavci.

Vse dejavnosti izvajamo skladno z najvišjimi standardi varstva okolja, zdravja in širše družbe.

VREDNOTE

Smo dinamično podjetje, ki svoje moči usmerja v odkrivanje naprednih rešitev, prepoznavanje niš in osvajanje tržnih deležev. Jedro našega delovanja predstavljajo varnost, zanesljivost in trajnostni razvoj. Obvladujemo spremembe, ki so stalnica našega poslovanja, in jih sprejemamo kot priložnost za rast. Verjamemo v znanje in delo po najvišjih standardih.

Spoštujemo sodelavce, zaupamo v njihove sposobnosti ter vlagamo v njihov osebni in poslovni razvoj. Spodbujamo ustvarjalnost in inovativnost, hkrati pa stvari ohranjamo preproste in učinkovite.

..

Družba Butan plin je del mednarodnega energetskega dobavitelja SHV Energy, s katerim si delimo skupne vrednote:

 • delujemo varno, zanesljivo in trajnostno;
 • prepoznavamo niše in osvajamo tržne deleže;
 • vlagamo v razvoj ljudi;
 • stvari ohranjamo preproste in učinkovite;
 • poslušamo, se učimo in rastemo;
 • odkrivamo inovativne rešitve;
 • obvladujemo in upravljamo spremembe.

DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

Za rast in razvoj podjetja so pomembni zaposleni.

BUTAN PLIN JE DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

V družbi Butan plin se zavedamo, da so zadovoljni in motivirani zaposleni tisti, ki prispevajo pomemben delež k rasti in razvoju podjetja. Prav zato smo se odločili pridobiti certifikat »Družini prijazno podjetje«.

Družbeno odgovornost razumemo široko. Od odgovornosti do okolja, ki jo v družbi  izkazujemo s ponudbo energije in energetskih rešitev, ki so prijazne do okolja, do odgovornosti do širšega družbenega okolja, ki jo izkazujemo s podporo različnim dogodkom, prireditvam in organizacijam. Družbena odgovornost pomeni za podjetje tudi spoštovanje pravične zaposlitvene politike in človekovih pravic, zaposlenim pa nuditi priložnost za razvijanje njihovih kompetenc in osebnostno rast.

V Sloveniji se certifikat »Družini prijazno podjetje« podeljuje že od leta 2006. Nosilec postopka in izvedbene organizacije je od novembra 2007 neprofitna nevladna organizacija Zavod Ekvilib. Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. S projektom želijo prispevati k dolgoročnemu procesu spreminjanja kulture v podjetjih in v javnosti nasploh, ozavestiti posameznike in delodajalce, da uspešna kariera in družina nista nezdružljivi, se ne izključujeta ter da za uspešno kariero ni treba žrtvovati družinskega življenja.

Družba Butan plin je v letu 2015 pridobila polni certifikat »Družini prijazno podjetje« in tako pokazala, da se zaveda, da so za rast in razvoj podjetja pomembni vsi zaposleni. Pomembno je, da so le-ti zadovoljni, zaradi tega pa tudi bolj motivirani in uspešnejši pri delu. Organizacijska kultura podjetja je tako naravnana k doseganju večje učinkovitosti zaposlenih in večje poslovne uspešnosti. S številnimi ukrepi se trudimo čim učinkoviteje upravljati človeške vire in pridobljeni certifikat je postal naše dolgoročno orodje za to.

ODLIČNOST POSLOVANJA

Varna sedanjost in jasna prihodnost.

Oblikujemo rešitve, ki so preverjeno varne za uporabo, energetsko učinkovite in okolju prijazne. Na ta način uresničujemo našo zavezanost trajnostnemu razvoju in dosegamo zadovoljstvo naših kupcev.

SISTEM KAKOVOSTI

Vzvode za doseganje kakovosti ima družba Butan plin vgrajene v vse ravni poslovanja.

Kontinuirano zagotavljanje kakovosti je eden naših ključnih strateških fokusov. S tem namenom smo razvili sisteme zagotavljanja kakovosti, sledenja kazalcev kakovosti in merjenja zadovoljstva kupcev z doseženo ravnjo kakovosti izdelkov ter storitev.

Prizadevanja za izboljšave so vgrajena globoko v naš način poslovanja, zato pri zagotavljanju kakovosti sodelujejo zaposleni z vseh področij poslovanja. Eden od učinkov takšne naravnanosti so tudi standardi kakovosti, ki smo jih pridobili v zadnjih letih.

SHV ENERGY

Butan plin je del ene največjih energetskih povezav na svetu.

Skupina SHV Energy je največji globalni distributer UNP. S številnimi podružnicami posluje v 27 državah sveta na treh kontinentih in skupno zaposluje več kot 16.000 ljudi.

Skupina SHV Energy svetovnemu trgu zagotavlja alternativne energetske rešitve in rešitve z nizkim ogljičnim odtisom. Kot okolju najprijaznejše fosilno gorivo je utekočinjen naftni plin v središču poslovanja družbe. Ob tem pa je družba prepoznana kot ponudnik inovativnih energetskih rešitev na področjih obnovljive biomase, tehnologije kogeneracij ter solarnih sistemov.

Skupina SHV Energy je zavezana stalnemu razvoju novih energetskih rešitev, med najpomembnejši vrednoti uvršča integriteto in lojalnost.

Smo člani GIZ UNP.GIZ UNP

KONTAKTI

Za dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo.

BUTAN PLIN, D.D., LJUBLJANA

Verovškova 64 a
1000 Ljubljana

T: 01 588 98 00
F: 01 588 98 06
E: info@butanplin.si

PE MARIBOR

Perhavčeva 31
2000 Maribor

T: 02 300 12 19

PE IZOLA

Polje 6a
6310 Izola

T: 05 663 75 62

PE KRANJ

Ulica Mirka Vadnova 8
4000 Kranj

T: 04 201 78 00

DOSTAVA PLINA V JEKLENKAH NA DOM IN SPLOŠNE INFORMACIJE

(Osrednja Slovenija)

T: 080 2005

DOSTAVA PLINA V JEKLENKAH NA DOM

(Štajerska)

T: 080 1115

DOSTAVA PLINA V JEKLENKAH IN SPLOŠNE INFORMACIJE ZA PRAVNE OSEBE

T: 080 4005

NAROČILA IN SPLOŠNE INFORMACIJE ZA OGREVANJE

T: 080 1005

RAČUNI IN ODDAJA STANJA ŠTEVCA ZA OGREVANJE

T: 080 6005

ENERGETSKI CENTER/TRGOVINA LJUBLJANA

T: 01/ 588 98 57

ČRPALKA LJUBLJANA

T: 01/ 588 98 56

TRGOVINA ČRPALKA IZOLA

T: 05/ 641 64 13

AKTUALNE AKCIJE