Butanplin

Udobno in enostavno ogrevanje z UNP

Utekočinjen naftni plin (UNP) ponuja številne možnosti uporabe. Predvsem pa zanesljiv vir energije in ekonomične rešitve.

 

(P)OSTANITE NEODVISNI!
 • Neodvisni od izgradnje omrežja ali prekinjene dobave električne energije.
 • Rezervuar in zaloga energenta je v vaših rokah.
 • Popoln nadzor nad stroški. Zaloga plina v primeru odjema s plinomerom je vedno strošek dobavitelja.
 • Z vpetostjo v mednarodne dobaviteljske verige (del koncerna SHV) zagotavljamo zanesljivo oskrbo naših uporabnikov.
MANJ ŠKODLJIVIH EMISIJ
 • Z izgorevanjem UNP nastaja bistveno manj CO 2kot v primeru uporabe olja ali drugih trdih goriv.
 • Ob izgorevanju skoraj ne nastaja pepel ali prašni delci.
 • Tekoči plin se lahko uporablja na vodovarstvenih območjih in v poplavnih območjih.
 • Energijske rešitve omogočajo sodelovanje z drugimi viri energije.
IZBERITE VARNOST
 • Skrbimo za redno vzdrževanje vse potrebne opreme.
 • Na voljo imamo lastno tehnično službo, ki je za nujne primere na voljo 24 ur na dan.
 • Smo podjetje z več desetletij dolgo tradicijo in vpetostjo v mednarodno energetsko okolje, kar omogoča zanesljivost dobave energije.
EKONOMIČNA REŠITEV
 • Zahvaljujoč sodobnim kondenzacijskim kotlom lahko svoje stroške ogrevanja in energije znatno zmanjšate.
 • Stabilna cena energenta, ki v zadnjih letih ne beleži večjega dviga cen.

Ali ste vedeli?

 • Ogrevanje na les je eden glavnih razlogov za onesnaženje s trdimi PM10 in PM2,5 delci.
 • Meritve zraka po Sloveniji kažejo, da je onesnaženost s prašnimi delci resna težava, ki se pojavlja vse leto. V kar dveh tretjinah individualnih kurilnih naprav v Sloveniji kurimo les, kar je eden od glavnih virov onesnaženja zraka. Neustrezne, slabo vzdrževane in stare kurilne naprave za centralno ogrevanje, krušne peči, štedilniki na drva in kurjenja vlažnih drv so osrednji krivci za večjo količino prašnih delcev – PM10 in PM2,5.

  Pri neučinkovitem gorenju se drva namreč dimijo, v ozračje ter na stene peči pa se odlagajo velike količine hlapnih snovi in saj, ki bi pri višji temperaturi zgorele v peči. Težave so še večje v obdobjih temperaturne inverzije, ki so ji izpostavljene slabo prevetrene kotline v notranjosti.

 • Smrti zaradi ogljikovega monoksida je najpogostejša pri uporabi peči na trda goriva.
 • Po podatkih Zveze potrošnikov Slovenije se zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom vsako leto zdravi približno 50 ljudi, okoli 20 jih umre, je pa to eden od najpogostejših vzrokov smrti zaradi zastrupitve. Ogljikov monoksid je zelo strupen plin brez barve, vonja in okusa, zato ga ne moremo zaznati. CO nastaja pri nepopolnem zgorevanju kuriva in uhaja zlasti iz kurilnih naprav, ki zajemajo zrak, potreben za zgorevanje, iz prostora, kjer so vgrajene.

  Največkrat se to zgodi pri pečeh na trda goriva. Pri modernem kondenzacijskem plinskem kotlu pa se to ne more zgoditi, ker kondenzacijska peč za zgorevanje ne izrablja zraka iz prostora. Zrak za proces izgorevanja zajema od zunaj, zato vgradnja detektorja ogljikovega monoksida v primeru vgraditve plinske kondenzacijske peči ni potrebna, niti je ne predpisuje zakonodaja.

AKTUALNE AKCIJE