Butanplin

UTEKOČINJEN ZEMELJSKI PLIN (LNG)

Alternativa klasičnim pogonskim gorivom.

Utekočinjen zemeljski plin (LNG) prinaša, v transport tovornega prometa, pomembno prednost – ekonomičen vir energije z bistveno nižjimi emisijami toplogrednih plinov kot katerokoli drugo ogljikovodikovo gorivo.

VEČ INFORMACIJ

PREDNOSTI

Utekočinjen zemeljski plin je nova energetska alternativa na slovenskem trgu, ki bo pomembno znižala stroške energije, najprej industrijskim uporabnikom.

Utekočinjen zemeljski plin (UZP ali ang. LNG) velja za stroškovno učinkovit energent, ki lahko uporabnikom pomembno zniža dosedanje stroške energije. Gre za zemeljski plin v tekočem stanju, ki je ohlajen na -162 °C. Z utekočinjenjem zemeljskega plina se njegov volumen bistveno zmanjša, kar omogoča skladiščenje večje količine energije v manjših rezervoarjih. Zaradi doseganja bistveno manjših volumnov v primerjavi z zemeljskim plinom in večji energetski učinkovitosti postaja utekočinjen zemeljski plin vse bolj priljubljena alternativa. Danes se preko vstopnih terminalov UZP že skoraj desetina vse svetovne trgovine zemeljskega plina odvija v obliki utekočinjenega zemeljskega plina.

Družba Butan plin v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope oziroma programa Connecting Europe Facility (CEF) vzpostavlja mrežo polnilnih mest na utekočinjen zemeljski plin (UZP) za tovorna vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. V Sežani smo odprli prvo stacionarno črpalko za tovorna vozila na UZP v Sloveniji, sledita še črpalki v Ljubljani in hrvaški Reki.

IZJEMNE LASTNOSTI

Najčistejše plinasto gorivo z enostavno dostopnostjo in zanesljivostjo dobave.

Transport utekočinjenega zemeljskega plina poteka po morju, rekah, cesti in železnici in ne preko omrežja zemeljskega plina, zaradi česar je lahko dostopen tudi na lokacijah, kjer omrežje zemeljskega plina še ni razvito. Velja za najčistejše plinasto gorivo, saj proizvaja bistveno manj CO2 in drugih škodljivih izpustov kot na primer kurilno olje ali dizelska goriva. Odlikuje ga tudi enostavna dostopnost in zanesljivost dobave, saj naj bi svetovne  zaloge zadoščale vsaj za naslednjih 200 let. UZP je zagotovo energent prihodnosti v desetletjih, ko bodo zaloge nafte in naftnih derivatov izčrpane.