Butanplin

DRUŽBENA ODGOVORNOST

Verjamemo v družbeno odgovornost, trajnostni razvoj in dolgoročni uspeh odgovornega delovanja do okolja, v katerem poslujemo. Prav zato velik del virov načrtno vlagamo v programe, s katerimi lahko aktivno vplivamo na izboljšanje kakovosti življenja v širšem družbenem okolju.

VARNO NA KOLESU

Program za večjo varnost kolesarjev v prometu.

Razpis “Varno na kolesu” je namenjen šolarjem, ki bodo v tekočem šolskem letu opravljali kolesarski izpit. Sodelujejo lahko vse osnovne šole v Republiki Sloveniji. Obsega dve obvezni nalogi, šola pa lahko sodeluje in pridobiva točke tudi z opravljanjem dodatnih nalog. Na voljo so tri dodatne naloge izmed katerih lahko šola izbere in opravi do največ dve nalogi.

Učenci skupaj z mentorjem pripravijo in izberejo najboljši izdelek, ki ga posredujejo v ocenjevanje nosilcu razpisa do predvidenega roka.  Strokovna komisija prejete izdelke pregleda in oceni. Dodatne naloge niso predmet ocenjevanja strokovne komisije. Zmaga šola, ki prejme največ točk.

Aktivnosti razpisa se za šolarje zaključijo v mesecu marcu. V aprilu sledijo regionalna srečanja in razglasitve regijskih finalistov s podelitvijo priznanj in nagrad. Vsi sodelujoči šolarji prejmejo razpisane nagrade ne glede na uvrstitev. Razpis se uradno zaključi v mesecu maju z razglasitvijo najboljših in podelitvijo nagrad zmagovalcem razpisa. Regijski finalisti in zmagovalci razpisa prejmejo tudi denarne donacije.

KAKO POTEKA SODELOVANJE?

KDO SE PROGRAMU "VARNO NA KOLESU" LAHKO PRIDRUŽI?

Razpis je namenjen je šolarjem, ki se pripravljajo na kolesarske izpite (4. in 5. razred), z določenimi aktivnostmi pa spodbuja tudi vse druge k aktivni in predvsem varni udeležbi v prometu. Sodelujejo lahko vse osnovne šole v Sloveniji.

Program “Varno na kolesu” organizira družba Butan plin s podporo Javne agencije RS za varnost prometa, Kolesarske zveze Slovenije, podjetja Telekom Slovenija in družbe BTC.

DONACIJE IN SPONZORSTVA

Podpiramo številne projekte na različnih področjih.

DONACIJE

Z donacijami načrtno podpiramo pomembne družbeno odgovorne projekte.

S programi korporativne odgovornosti družba Butan plin uresničuje svojo zavezo, da bo aktivno sodelovala pri oblikovanju boljše družbe. Pomemben del družbeno odgovornih aktivnosti zato usmerjamo v projekte, katerih namen je izboljšati stanje posameznih skupin prebivalstva. Med vsemi projekti imajo prednost tisti, ki so usklajeni z eno temeljnih vrednot družbe Butan plin, z »vlaganjem v ljudi«.

SPONZORSTVA

Vedno radi priskočimo na pomoč angažiranim posameznikom in organizacijam pri uresničevanju dobrih idej.

Z veliko odgovornostjo spremljamo družbeno okolje, v katerem poslujemo. V tem smislu pripoznavamo tako priložnosti za izboljšanje položaja kot tudi posameznike ter organizacije z dobrimi idejami, kako to doseči. Tako načrtno podpiramo predvsem dejavnosti kulturnih, športnih in prostovoljno organiziranih interesnih skupin ter jim pomagamo uresničevati pozitivne vrednote v vsakdanjem življenju ljudi. Butan plin s tem pomembno prispeva k dvigu kakovosti življenja na lokalni ravni.

AKTUALNE AKCIJE