Preskoči na vsebino
Na arhiv novic

1. 01. 2022 Ogrevanje  | Novice podjetja

Cene elektrike in plina v nebo, UNP ostaja stabilen

Ogrevanje s kondenzacijsko plinsko pečjo

Vrtoglave podražitve energije so etažne lastnike in druge, ki se ogrevajo z utekočinjenim naftnim plinom pri Butan plinu, prizadele precej manj kot preostale.

Ob velikem skoku cen energije, ostaja cena utekočinjenega naftnega plina bolj stabilna, prav tako pa tudi njegova dobava.

V preteklem letu smo bili priča izjemnim podražitvam in gibanjem cen na energetskih trgih. Tudi v Butan plinu, ki je med drugim dobavitelj utekočinjenega naftnega plina (UNP), smo zabeležili najbolj drastično povišanje cen na letni ravni in vsaj v zadnjih 15 letih. Ob koncu leta so se pojavili različni obračuni podražitev cen elektrike in plina. Slednji kažejo v povprečju 50-odstotno povečanje na letni ravni in napovedujejo še veliko bolj drastične podražitve v prihodnjem obdobju.

V primeru uporabe utekočinjenega naftnega plina smo morali v Butan plinu zaradi višjih nabavnih cen povišati cene energenta, vendar te niso bile tako drastične in tudi niso celotnega stroška prenesli na uporabnike. Tudi zato nekateri uporabniki zemeljskega plina že povprašujejo o možnostih prehoda na UNP, kar je z vidika ogrevalne infrastrukture preprosto rešljivo.

Butan plin plinohram

Cene višje, situacija se bo stabilizirala

Ne glede na to, ali imajo uporabniki lasten plinohram ali so vezani na skupno plinsko postajo (odjem poteka po načelu plinovoda), so se cene UNP v zadnjem letu v povprečju zvišale za 30 % oziroma v primeru odjema v litrih za približno 15 %. Prihodnje napovedi kažejo še nestabilen prvi kvartal glede nabavnih cen, v drugem kvartalu prihodnjega leta pa naj bi se cena stabilizirala. 

Ob tem je treba poudariti, da primerjava energentov na enoto (običajno na kWh) lahko zavaja. Uporabniki smo običajno deležni še določenih drugih stroškov (priključnine, omrežnine, okoljski prispevki ipd.), poleg tega pa je treba upoštevati tudi strošek investicije, da določen vir energije lahko uporabljamo. Nižja cena energenta ob visokih stroških investicije v nekajletnem povprečju ne ustvari tako velikega prihranka, kot se kaže na prvi pogled. UNP je posplošeno prepoznan kot dražji energent, vendar je investicija v primerjavi z ogrevanjem na popularne toplotne črpalke veliko manjša. Uporabnik nima večjih dodatnih stroškov, saj pridobi posodo za hrambo energenta v najem ipd., prav tako pa ni odvisen od izgradnje dragega plinskega omrežja, druge infrastrukture.

Negotove razmere zahtevajo zanesljivo oskrbo

V Sloveniji smo pri dobavi vseh virov odvisni od uvoza, prav tako to velja za UNP. Slednji je še vedno pomemben in eden od najbolj čistih fosilnih goriv. Poleg cene ne smemo zanemariti niti okoljskih vplivov ter nižjih emisij v primerjavi z drugimi energenti. V primeru uporabe UNP sta izjemnega pomena njegova zanesljiva dobava in oskrba v trenutku, ko to potrebujemo, saj nismo odvisni od nikakršnega omrežja. Slednjega številni drugi energenti ne morejo zagotoviti. Zato so preprosta in udobna uporaba ter zanesljiva dobava še bolj odločilnega pomena v negotovih razmerah.