Na arhiv novic

24. 03. 2023 LNG  | Novice podjetja  | Ogrevanje

Z novim vozilom na UZP je sedaj dostava plina za ogrevanje še bolj prijazna do okolja

Čistejša dostava plina za ogrevanje s cisterno na UZP
Matevž Čokl, vodja razvojnih projektov

V družbi Butan plin delujemo v skladu z načeli trajnostnega razvoja, saj je ena temeljnih zavez našega podjetja visoka okoljska sprejemljivost, ki zajema tudi odpravljanje onesnaženosti zraka. Ker se zavedamo, da tudi distribucija oz. t.i. sekundarni transport plina za ogrevanje do naših končnih potrošnikov povzroča neljube emisije toplogrednih plinov (npr. CO₂) in ostale zdravju škodljive emisije (npr. NOx), smo se odločili, da tovornjak - cisterno z dizelskim pogonom zamenjamo za čisto novi tovornjak, ki bo kot pogonsko gorivo uporabljal UZP (utekočinjen zemeljski plin) oz. LNG.

V teh dneh smo kot prvi distributer plina za ogrevanje v Sloveniji začeli dostavljati UNP našim strankam z bistveno nižjimi emisijami CO₂ (20 – 25%) in praktično brez zdravju škodljivih prašnih delcev (PM10), ki ga povzročajo dizelski motorji. Naša dostava bo povzročala tudi precej manj hrupa, saj plinski motorji pri svojem delovanju dosegajo nižje ravni hrupa v primerjavi z dizelskim.

Že pred več kot letom dni, smo bili prav tako prvi, ki smo svojo floto vozil za dostavo jeklenk na dom okrepili z vozili na stisnjen zemeljski plin (CNG) oz. metan, ki v primerjavi z dizelskimi dostavnimi vozili v ozračje spustijo kar 40 % manj CO₂. Tudi v prihodnje bomo svoj vozni park za distribucijo posodabljali v duhu trajnostnih rešitev, kar pomeni, da si bomo prizadevali v roku nekaj let nadomestiti čim več dizelskih tovornjakov s plinskimi. Prav tako pa je v naši viziji do leta 2040 nadomestiti utekočinjen naftni plin  fosilnega izvora s t.i. biogorivi, torej pogonskim gorivom biološkega izvor, kar bo v celoti izničilo CO₂ odtis pri naši dostavi.

"Tovornjak se bo polnil na naših dveh lastnih UZP polnilnicah v Ljubljani in Sežani. Butan plin je še vedno edini ponudnik UZP-ja v Sloveniji, tako za transport kot tudi za industrijske porabnike", ob pomembnem mejniku dodaja Matevž Čokl, vodja razvojnih projektov v družbi Butan plin d.d.