Preskoči na vsebino
Na arhiv novic

24. 08. 2022 Ogrevanje  | Novice podjetja

Ukrep nižjega ddv za omilitev cen energentov ne veljajo za UNP

gibanje borze številke
Konec julija (28.7.2022) je Vlada RS na svoji 10. redni seji sprejela predlog Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost (ddv) za omilitev cen energentov. Predlog zakona, ki predvideva uporabo nižje stopnje DDV v višini 9,5 % za nekatere energente je bil z dnem 23.8.2022 tudi sprejet in stopi v veljavo 1. 9. 2022.  
Nižja stopnja ddv bo veljala za nekatere energente, t.j. električna energija, zemeljski plin, daljinsko ogrevanje in les za kurjavo, ne pa tudi utekočinjen naftni plina (UNP) in kurilno olje.  
 

V okviru Gospodarskega interesnega združenja distributerjev UNP (GIZ UNP), katerega član je tudi družba Butan plin, je bil ob pripravi predloga zakona posredovan predlog za dopolnitev in vključitev tudi utekočinjenega naftnega plina (UNP) s tarifnimi oznakami od 2711 12 11 do 2711 19 00. 

Ker UNP ne spada med energente za katere je mogoča uporaba nižje stopnje DDV v skladu z Direktivo o DDV in določitev nižje stopnje za ta energent ne bi bila skladna s  pravom EU, dobavitelji nižje vrednosti ddv za UNP ne moremo obračunavati. 
Sklano z Direktivo o DDV* je sicer možna uporaba nižje stopnje DDV le za zemeljski plin, pri čemer utekočinjen naftni plin (UNP) ne sodi v to kategorijo. Za UNP pa sicer velja ugodnejša davčna obravnava, saj je v skladu z Zakonom o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16, 92/21 in 192/21) zanj določena višina trošarine 0 evrov.

Uporaba UNP bo tako uporabnikom zaračunana z davkom na dodano vrednost kot do sedaj. Prizadevali si bomo za čim bolj optimalne nabavne pogoje ter posledično stabilne cene v mesecih, ki so pred nami. 

*Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L št. 347 z dne 11. 12. 2006, str. 1), nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta (EU) 2022/542 z dne 5. aprila 2022 o spremembi direktiv 2006/112/ES in (EU) 2020/285 glede stopenj davka na dodano vrednost (UL EU št. 107 z dne 6. aprila 2022, str. 1)