Na arhiv novic

1. 08. 2023

Vstopite v uporabniški portal Moj Butan plin

Uporabniški portal Moj Butan plin
V Butan plinu se zavedamo pomena enostavnega in učinkovitega pregled nad ponudbo na eni ter celotnim poslovanjem uporabnika na drugi strani. V ta namen predstavljamo in uporabnikom na področju ogrevanja ponujamo portal Moj Butan plin. Slednji uporabnikom omogoča možnost pregleda računov, porabe, pogodb, oddaje števčnega stanja, vzpostavijo lahko kontakt z nami in še mnogo več.

Kaj omogoča portal Moj Butan plin?

Nov uporabniški portal prinaša številne prednosti za stranke. Po povezovanju odjemnega mesta z uporabniškim računom, lahko stranke v portalu:

  • spremljajo svojo preteklo porabo za vsako odjemno mesto,
  • preverijo odprto stanje za vsa odjemna mesta, za katera prejemajo račune,
  • preverijo obračunana stanja števca in način obračuna (sporočeno stanje, pavšalni obračun ipd.),
  • preverijo prejete račune, dobropise in bremepise,
  • vsak mesec oddajo stanje števca za svoja odjemna mesta,
  • podaljšajo veljavnost pogodbe ter si s tem zagotovijo ugodnejši nakup energenta UNP.

V portalu lahko stranke sprožijo nakup plina za ogrevanje ali oddajo naročilo jeklenke, vendar pa v prvi fazi ta proces še ni v celoti integriran, zato bo v nekaterih primerih stranka preusmerjena na spletni obrazec. Uporabniški portal Moj Butan plin tako strankam na področju energetskih storitev omogoča popoln nadzor nad oskrbo in porabo plina UNP.


Moj Butan plin Dodaj odjemno mesto

Moj Butan plin

Kaj vse omogoča uporabniški portal Moj Butan plin

Kako se stranka registrira in poveže odjemno mesto s svojim uporabniškim računom?

Ker je Moj Butan plin v prvi fazi razvoja namenjen strankam na področju ogrevanja, je dobro vedeti, da strankam, ki z družbo Butan plin poslujejo na področju nakupa in uporabe plinskih jeklenk ali spletne trgovine, trenutno ne omogočamo povezovanja v portalu. To funkcionalnost načrtujemo v prihodnje in je zagotovo pomemben del digitalizacije in dobre uporabniške izkušnje, ki jo bomo v prihodnje še okrepili.


Kaj potrebujete za registracijo v portal Moj Butan plin?

Za registracijo v uporabniški portal stranka potrebuje le e-naslov, nakar si poleg uporabniškega imena določi še močno geslo in poda strinjanje z objavljenimi Splošnimi pogoji uporabniškega portala Moj Butan plin. Aktualne pogoje lahko uporabnik vedo preveri in najde med pravnimi obvestili družbe, ki so objavljeni na spletni strani.
Zaradi visoke stopnje zagotavljanja varnosti podatkov v portalu, je potrebno svojo prijavo v portal vedno potrditi tudi s potrditvijo v e-sporočilu, ki jo uporabnik vedno prejme. S klikom na gumb Potrdite prijavo, boste po nekaj trenutkih preusmerjeni v svoj portal. 

Po opravljeni registraciji in vstopu v Moj Butan plin, je potrebno z uporabniškim računom povezati svoja odjemna mesta. To uredite z vpisom treh obveznih podatkov - davčne številke plačnika računa, številke plačnika in številke zunanjega dokumenta. Slednji številki sta zavedeni na računu za ogrevanje ali najem plinohrama, vse od meseca junija 2023 dalje (pred tem datumom, na računih ni bilo zavedene številke plačnika).

Na računu je sicer zavedena tudi številka prejemnika, ki je lahko enaka številki plačnika, a ne vedno. Za povezovanje je torej potreben vpis številke plačnika, in ne prejemnika. Vsak uporabnik lahko v uporabniški račun doda vsa svoja odjemna mesta (vsako mesto posebej) ter jih poljubno uredi in preimenuje, da jih med seboj lažje loči (denimo z imenom Dom, Najemnik Tine, Babica, Vikend, …).   

Kaj pričakujemo v prihodnosti?

Z lansiranjem uporabniškega portala smo dosegli pomemben mejnik, vendar to vsekakor ni vse. Da bi zagotovili še boljšo uporabniško izkušnjo, bomo tudi v prihodnje nadaljevali z nadgradnjami platforme. Pri razvoju bomo prisluhnili tudi željam in povratni informaciji naših zvestih uporabnikov, zato bomo veseli, če nam svoje predloge pošljete na e-naslov podpora@butanplin.si