Na arhiv novic

4. 03. 2024 Ogrevanje  | Jeklenke

Razlikovanje med cenami energentov

fant plinsko ogrevan radiator

Cene energentov se med državami razlikujejo, ne glede na to, za kateri energent gre (utekočinjen naftni plin, električna energija, zemeljski plin, naftni derivati in podobno). Neposredna primerjava ni mogoča iz različnih razlogov, kot so proizvodne kapacitete, borzne kotacije, ponudba in povpraševanje, ročnost pogodb, nabavni viri, stanje zalog, transportni stroški, trgovalni stroški, valutni tečaji, državni ukrepi, davčna politika, dajatve in podobno.

Cena utekočinjenega naftnega plina se oblikuje na podlagi kotacij plina na borzah, tečaja dolar/euro in nabavnih pogojev dobaviteljev ter tudi nabavnih poti (v Sloveniji smo seveda v celoti odvisni od uvoza). Nabavne cene UNP se načeloma spreminjajo v korelaciji s ceno nafte, vendar s časovnim zamikom. Končna cena plina, ki jo plača uporabnik je tako odvisna od številnih dejavnikov - od pogojev nakupa, logističnih stroškov in drugih manipulativnih stroškov, ki nastanejo na distribucijski poti, vrst pogodb, nabavnih virov, količin, borznih in valutnih tečajev ipd. V ceno UNP so vključene vse obvezne dajatve in trošarine na energent na nacionalnem nivoju: prispevek Eko sklada, eko taksa, prispevek za obnovljive vire (SPTE in OVE), cena avtoplina pa vključuje tudi trošarino. 

V Sloveniji posebne zakonodajne in davčne politike v obliki ukrepov za UNP ni, sprejeti so bili le ukrepi za električno energijo in zemeljski plin. Na Hrvaškem je vlada sprejela ukrep regulacije cen za UNP že leta 2022, kar je osrednji razlog, da se cene razlikujejo. Podobno kot za plin, je višina cen določena tudi za določene prehrambne izdelke ipd.