Butanplin

Sprememba cene UNP

S 1. septembrom 2021 je v veljavi nova cena za UNP za uporabnike z odjemom v kubičnim metrih (m3).  Cena propana se je povišala za 10,4%, cena mešanice (propan-butan) pa 9,4 %.

Utekočinjen naftni plin (UNP), ki velja za enega najčistejših fosilnih goriv, nastane kot stranski proizvod pri črpanju zemeljskega plina in nafte (približno 60 % svetovne ponudbe pridobimo tako) ter rafineriranju nafte. Cena energenta je tako v veliki meri odvisna od gibanja cen surove nafte na svetovnih trgih. Slovenija je glede dobave tega vira v celoti odvisna od uvoza, zato ima najpomembnejšo vlogo pri oblikovanju končne cene prav nabavna cena energenta; del cene UNP oblikujejo še zakonsko predpisane trošarine in okoljske dajatve. V zadnjem letu beležimo najbolj pogoste podražitve na nabavnem trgu v zadnjih letih, kar posledično prinaša podražitve cen tudi za končne porabnike. Kot dobavitelj energije si prizadevamo za čim bolj konkurenčno ponudbo za naše uporabnike.  

 

AKTUALNE AKCIJE