Preskoči na vsebino

Splošna pravila nagradne igre Preklopi na e-račun.

1. člen – Organizator nagradne igre
Po teh pravilih kot organizator Butan plin d.d. Ljubljana, Verovškova 64a, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju Butan plin) prireja nagradno igro v tržno - promocijski namen na področju Republike Slovenije.

2. člen – Namen nagradne igre
Nagradna igra bo potekala na spletni strani butanplin.si, ki je dostopna na spletnem naslovu:
https://www.butanplin.si/e-racuni od ponedeljka, 1. 7. 2024 do vključno sobote, 31. 8. 2024, do 23:59.

3. člen – Sodelovanje in trajanje nagradne igre
V nagradni igri lahko sodeluje polnoletna fizična oseba, starejša od 18. let s stalnim prebivališčem v Evropski uniji, ki je stranka Butan plina in za storitve prejema račune v papirni obliki ter bo v skladu z navodili izpolnila vse potrebne pogoje. Ena oseba lahko sodeluje v nagradni igri samo enkrat. Udeleženec je lahko izžreban samo enkrat.

Način sodelovanja v nagradni igri:
Oseba sodeluje v nagradni igri tako, da se naroči na prejem računa v elektronski obliki oz. prekine prejem računa v papirni obliki (s tem račun prejme bodisi kot PDF dokument na svoj e-naslov, kot trajnik, kot e-račun in/ali kot dokument v uporabniškem portalu Moj Butan plin). Oseba lahko brezpapirno poslovanje uredi na več načinov:
- Registriran uporabnik s povezanim odjemnim mestom lahko v uporabniškem portalu Moj Butan plin / računi izbere Deaktiviraj papirnati račun.
- Prejemnik papirnih računov se lahko na spletni strani https://www.butanplin.si/e-racuni z oddajo obrazca uspešno naroči na prejem e-računa.
- Prejemnik papirnih računov se lahko prek telefonskega klica na 080 1005 neposredno dogovori za vklop e-računa.
Po sprejeti odločitvi o vklopu e-računa, se morajo uporabniki strinjati s pravili in pogoji nagradne igre, k čemur jih bo pozval Butan plin.

Nakup pri podjetju organizatorja ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pravil. Vsaka sprememba oz. dopolnitev bo objavljena na https://www.butanplin.si/splosni-pogoji-poslovanja.

Nagradna igra bo potekala v dveh delih. Glede na datum oddaje obrazca na spletni strani bo
uporabnik dodan v žrebanje v enem delu nagradne igre. Uporabnik je lahko le enkrat v
celotnem trajanju nagradne igre dodan v žreb.
Trajanje nagradne igre:
1. del: 1. 7. od 9:00 do vključno 31. 7. 2024 do 23:59
2. del: 1. 8. od 00:00 do vključno 31. 8. 2024 do 23:59

4. člen – Podelitev nagrad
Med vsemi sodelujočimi bo organizator izžrebal petdeset (50) izžrebancev v dveh delih (25 nagrad v vsakem posameznem sklopu), ki bodo ob izpolnitvi pogojev iz teh pravil prejeli nagrado. Izbor nagrad je opredeljen v 5. členu pravil.

V kolikor izžrebanec navedenih podatkov ne predloži v roku 7 dni od prejema obvestila o
žrebu, se šteje, da se nagradi odpoveduje. Taka nagrada ostane nepodeljena.
V kolikor je bil izžreban nagrajenec, ki ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri
oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, ali izvajalec pri udeležencu zazna
nepravilnosti v postopku sodelovanja, se nagrada ne podeli.


5. člen – Nagradni sklad
Skupno število nagrad je petdeset (50).
Nagradni sklad obsega:
20x darilni bon za Specializirano trgovino za plin in plinske izdelke Butan plin na Verovškovi 70 v Ljubljani v vrednosti 20 €. Bon je unovčljiv le v fizični trgovini do 31. 12.2024.
15 x promocijska kapica v vrednosti 5 EUR in 15x promocijska majica v vrednosti 5 EUR.

Vsi sodelujoči v nagradni igri, ki ne prejmejo ene od glavnih nagrad, za sodelovanje prejmejo posebno kodo za 5 EUR popusta ob nakupu nad 30 EUR, ki jo lahko unovčijo za nakup v spletni trgovini https://trgovina.butanplin.si/ in jo lahko izkoristijo do 31. 12. 2024. Število kod je omejeno na 50 kos.
Pridobljene nagrade ni možno zamenjati za gotovino ali jo prenesti na drugo osebo.

6. člen - Obdavčitev nagrad
Posamezna nagrada ne presega vrednosti 42 EUR in se ne všteva v davčno osnovo prejemnika.

7. člen – Nagradni žreb
Nagradna žrebanja bo izvajal organizator nagradne akcije z naključnim računalniškim
žrebom na sedežu svoje družbe. Žrebanje nagrajencev bo potekalo v roku 10 dni po koncu
vsakega dela nagradne igre.
Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni na elektronski naslov, s katerim se bodo registrirali za prejem e-računa.

8. člen - Obveščanje nagrajencev in podelitev nagrad
Nagrajenci bodo pozvani, da v roku 7 dni pošljejo podatke za dostavo nagrade na elektronski
naslov marketing@butanplin.si. Nagrajenci, ki ne bodo upoštevali roka, ne bodo upravičeni do nagrade.

9. člen – Varovanje osebnih podatkov
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da lahko organizator osebne podatke
udeležencev (ime, priimek in elektronski naslov) uporablja izključno za namene izvedbe
nagradne igre.
Po zaključku nagradne igre oziroma najkasneje do razdelitve nagrad oz. najkasneje do
izpolnitve vseh obveznosti nagradne igre bodo vsi osebni podatki udeležencev izbrisani.
Osebni podatki nagrajencev, ki so podlaga za obračun dohodnine (REK obrazci, zapisnik o
žrebu z vsemi podatki, ime, priimek, davčna številka) se hranijo do konca davčnega obdobja.
Organizator nagradne igre jamči, da podatki, ki jih bodo udeleženci posredovali, ne bodo
predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo
Republike Slovenije in EU.
Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke nagrajenca, zbrane v okviru te nagradne
igre, obdeloval v skladu z veljavno zakonodajo iz področja varstva osebnih podatkov.
Posamezniku, čigar osebne podatke obdeluje le v namen te nagradne igre, zagotavlja
naslednje pravice, da od Butan plin d. d., Ljubljana, Verovškova 64a, 1000 Ljubljana (upravljavec)
kadarkoli zahteva:
- Dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:
namene obdelave, vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki
so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, predvideno obdobje hrambe osebnih
podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
informacijo o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z
oblikovanjem profilov.
- Eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določi sam (če je zahteva
podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahteva drugače, se kopija
zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahteva, lahko upravljavec
zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.
- Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s
pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga prvotni
upravljavec pri tem oviral.
- Popravek netočnih osebnih podatkov.
- Omejitev obdelave, kadar:
• oporeka točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
• je obdelava nezakonita,
• nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe,
• upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več̌ za namene obdelave, pa jih potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
- Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz
člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekliče
to privolitev za obdelavo osebnih podatkov.
- Da za posameznika velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi,
vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben
način nanj znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o
varstvu podatkov.
- Da zoper upravljavca vloži pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da
obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.
Ne glede na navedeno lahko organizator zbrane osebne podatke še naprej uporablja, v
kolikor za to obstaja druga ustrezna pravna podlaga.

10. člen – Seznanjenost udeležencev
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec potrjuje, da je seznanjen z naslednjimi trditvami:
- »Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja
pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov: info@butanplin.si.
- »Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru
uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke,
ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo
identificirati.«
- »Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje
pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega
odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.«

Upravljalec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre: Butan plin d. d. Ljubljana, Verovškova 64a, 1000 Ljubljana. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v družbi Butan plin d. d., Ljubljana je dosegljiv na e-naslov: dpo@butanplin.si

11. člen - Preklic sodelovanja v nagradni igri
Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje in dano privolitev na način, da pošlje zahtevek o preklicu privolitve na e-poštni naslov marketing@butanplin.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.


12. člen - Odgovornost
Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrade.

Organizator in pogodbeni obdelovalec ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri ali kot posledico koriščenja nagrade.

Organizator in pogodbeni obdelovalec prav tako nista odgovorna, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem na strani organizatorja ali pogodbenega obdelovalca. Poleg tega organizator in pogodbeni obdelovalec nista odgovorna za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nimata vpliva (kot npr. izpadi omrežja ali električne energije).

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani (npr. višja sila), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča oziroma jo odpove ali prekine. O tem mora organizator obvestiti sodelujoče na spletni strani butanplin.si. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

13. člen - Izključitev iz nagradne igre
V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da po lastni presoji izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. V tem primeru nagrada ostane nepodeljena, organizator pa je prost vseh obveznosti do prvotno izžrebanega nagrajenca.

V primeru, da se izkaže, da je sodelujoča oseba v nagradni igri uporabljala nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, trojance itd.), da je pridobivala koristi s pomočjo manipulacije ali da za to obstaja utemeljen sum, si organizator pridružuje pravico, da takšnega udeleženca izključi brez predhodnega obvestila. Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre.

14. člen – Reševanje sporov
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno akcijo, je pristojno sodišče v Ljubljani.

15. člen – Končne odločbe
Organizator lahko spremeni ta pravila v primeru bistveno spremenjenih okoliščin ali višje
sile. Pravila in spremembe pravil bodo objavljeni na povezavi: https://www.butanplin.si/splosni-pogoji-poslovanja

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami se lahko pošlje na
info@butanplin.si.
NAGRADNE IGRE »PREKLOPI

Pravila pričnejo veljati 1. 7. 2024.

V Ljubljani, dne 15. 6. 2024

Butan plin d. d., Ljubljana

Prosimo, da izpolnite vsa obvezna polja.

Samo trenutek, da preverimo ustreznost vaše priponke.

Splošna pravila nagradne igre Preklopi na e-račun si lahko prenesete tudi kot PDF datoteko.