Butanplin

TEHNIČNI PLIN V JEKLENKI

Kisik, dušik, acetilen, ogljikov dioksid, helij, argon, mešanica argona in CO2 in inertal.

NAŠA PONUDBA TEHNIČNIH PLINOV

  • acetilen
  • argon
  • dušik
  • kisik
  • ogljikov dioksid
  • utekočinjen naftni plin
  • vodik
  • zrak
  • mešanica argona in ogljikovega dioksida
  • inertal

Tehnične pline uporabljamo v gradbeništvu in mnogih industrijah – od kemične in avtomobilske do prehrambne industrije.

Tehnični plini varujejo živila pred pokvarljivostjo, pri varjenju nudijo zaščitno atmosfero in ščitijo pred nezaželenimi reakcijami v pečeh z visokimi temperaturami. Ker tehnični plini hladijo, omogočajo krčenje materialov, čiščenje proizvodov v gumarski industriji ter omogočajo zahtevne posege v gradbeništvu. Prav tako pospešujejo proces taljenja železa in čiščenja odplak, s tem pa pomagajo varovati okolje.

AKTUALNE AKCIJE