Preskoči na vsebino

BUTAN PLIN SVETUJE

Posnetek webinarja

Strinjanje

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Varstvo vaših osebnih podatkov nam je zelo pomembno, zato vam zagotavljamo vašo pravico, da sami odločate o uporabi svojih podatkov.
Izjava o varstvu podatkov velja za obdelavo vseh osebnih podatkov v podjetju BUTAN PLIN družba za distribucijo plina, d.d., Ljubljana, in obravnava podatke o strankah, dobaviteljih in poslovnih partnerjih (v nadaljevanju: poslovni partner). Ta izjava o varstvu podatkov velja izključno za osebne podatke posameznikov.
S to izjavo vam želimo predstaviti kdo smo, kako in za katere namene obdelujemo vaše osebne podatke ter podati ostale informacije, ki bi vas lahko zadevale, vključno z vašimi pravicami. Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo prek kontaktnih podatkov, navedenih na koncu te izjave. Izjava o varstvu osebnih podatkov velja od 24. 5. 2018. Zadnje spremembe so bile izvedene dne 22.09.2023. To izjavo lahko občasno spremenimo, pri čemer je na naši spletni strani vedno objavljena najnovejša in trenutno veljavna različica.
Kdo je upravljavec vaših osebnih podatkov?
Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s to politiko, je BUTAN PLIN družba za distribucijo plina, d.d., Ljubljana, Verovškova ulica 64 a, Ljubljana, matična številka 5094933000 (v nadaljevanju: naše podjetje). Naše podjetje osebne podatke obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22; v nadaljevanju: ZVOP-2), Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) in drugimi nacionalnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.
V našem podjetju je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov dosegljiva na elektronskem naslovu dpo@shvenergy.com.
Za katere namene in po katerih podlagah obdelujemo vaše osebne podatke?
Naše podjetje bo obdelovalo vaše osebne podatke, ko boste poslovali z nami, uporabljali naše spletne strani, aplikacije ali Portal MOJ BUTAN PLIN (skupaj v nadaljevanju »spletna mesta«) oz. kadar boste kakor koli sodelovali z nami. Podlage za obdelavo vaših osebnih podatkov so pogodbena razmerja, privolitve, ali zakoniti interes.
A. Obdelava podatkov na podlagi privolitev
Naše podjetje zagotavlja, da bodo vaši osebni podatki predmet obdelave zgolj za namene, s katerimi ste izrecno soglašali. Obdelava osebnih podatkov na podlagi vaše privolitve se izvaja samo v primerih in za namene, ki so navedeni v nadaljevanju:
- Splošno komuniciranje: naše podjetje obdeluje podatke za namen obveščanja o novicah, dogodkih in nagradnih igrah ter pošiljanja revij na podlagi privolitve posameznikov za obdelavo osebnih podatkov. V okviru tega lahko obdelujemo naslednje podatke: Ime in priimek, Naslov, Kraj, Rojstni datum, E-mail, Telefon, Mobilni telefon.
- Obveščanje o ponudbah: naše podjetje obdeluje podatke za namen obveščanja o splošnih ponudbah, prodajnih akcijah, novostih vezano na izdelke, izdelkih in storitvah ter drugih ugodnostih, ki so na voljo v fizični in spletni trgovini na podlagi privolitve posameznikov za obdelavo osebnih podatkov. V okviru tega lahko obdelujemo naslednje podatke: Ime in priimek, Naslov, Kraj, Rojstni datum, E-mail, Telefon, Mobilni telefon.

- Ponovni nakup energenta: naše podjetje obdeluje podatke za namen preverjanja potrebe po ponovnem nakupu energenta na podlagi privolitve posameznikov za obdelavo osebnih podatkov. V okviru tega lahko obdelujemo naslednje podatke: Ime in priimek, Naslov, Kraj, Rojstni datum, E-mail, Telefon, Mobilni telefon.

- Opomnik za oddajo stanja plinomera: naše podjetje obdeluje podatke za namen pošiljanja opomnika za oddajo stanja plinomera na podlagi privolitve posameznikov za obdelavo osebnih podatkov. V okviru tega lahko obdelujemo naslednje podatke: Ime in priimek, E-mail, Telefon.

- Neposredno trženje: za namen neposrednega trženja izdelkov in storitev na podlagi vaše privolitve obdelujemo naslednje podatke: ime in priimek in kontaktni podatki (e-mail, telefonska številka). Kontaktne podatke uporabljamo za pošiljanje ustreznih ponudb in novic ter za izvajanje storitev za stranke, upravljanja kupcev in sporočanja o odpoklicih. Podatke o tem, kako in katera marketinška sporočila želite prejemati od nas in partnerjev, s katerimi sodelujemo pri oglaševanju (Facebook, Google Adwords), uporabljamo tudi za razvoj, izvajanje ter analizo tržnih raziskav in marketinških strategij. Podatke obdelujemo zato, da vam omogočimo sodelovanje v promocijah, ki jih izvajamo (npr. nagradne igre), da vam prikažemo relevantno vsebino na spletnih mestih in v oglasih, da merimo in razumemo uspešnost oglaševanja, vam pošiljamo novice in/ali ko komuniciramo z vami preko drugih sredstev tržnega komuniciranja in upravljanja odnosov (e-sporočila in SMS sporočila).

Osebni podatki niso predmet avtomatiziranega sprejemanja odločitev. Privolitev v posredovanje osebnih podatkov je prostovoljna, soglasje pa lahko na isti način, kot ste ga podali, tudi kadarkoli prekličete. V primeru, da osebnih podatkov ne posredujete ali oz. v kolikor soglasje prekličete, upravljavec ne more izpolniti namena, za katerega se podatki zbirajo. Poleg tega imate pravico do dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«), pravico do omejitve obdelave, pravico do ugovora ter pravico do prenosljivosti podatkov. Če menite, da obdelava osebnih podatkov krši določila na področju varstva osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo tudi pri Informacijskemu pooblaščencu. Butan plin d. d. bo osebne podatke hranil in varoval na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Butan plin d. d. se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi brez pridobitve pisne privolitve posameznika razen pogodbenim obdelovalcem, ki za upravljavca izvajajo podporo poslovnim procesom oziroma aktivnostim. Podatki se hranijo do vašega preklica oz. najdlje dokler je potrebno, da se doseže namen, zaradi katerega so podatki zbrani ter se po preteku roka zbrišejo, uničijo, blokirajo oz. anonimizirajo. Če želite preklicati svojo privolitev, se obrnite na nas s pisno izjavo na naslov Butan plin d.d., Ljubljana, Verovškova ulica 64 a, Ljubljana ali prek elektronskega sporočila na naslov osebnipodatki@butanplin.si.
B. Obdelava podatkov na podlagi zakonitega interesa
Naše podjetje lahko obdeluje osebne podatke na podlagi zakonitega interesa, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika. Na podlagi tega pravnega temelja naše podjetje izvaja naslednje obdelave:
- Komunikacija, posredovanje odgovorov: Če boste stopili v stik z nami, bomo vaše osebne podatke uporabili, da bomo lahko odgovorili na vaše(a) vprašanje(a). Za posredovanje odgovorov na vaša vprašanja obdelujemo vaše osebne podatke, ko nam le-te posredujete.
- Snemanje komunikacije s klicnim centrom: Z namenom zagotavljanja dokazov o tržni transakciji ali kateri koli drugi poslovni komunikaciji snemamo vašo telefonsko komunikacijo z našim klicnim centrom in z njimi povezanih podatkov o prometu. Kot stranka komunikacije boste predhodno obveščeni o snemanju komunikacije, namenu snemanja in trajanju hrambe posnetka.
- Preverjanje dostopa do prostorov: V zbirki o vstopih in izstopih iz naših prostorov se o posamezniku obdelujejo naslednji osebni podatki, kadar je to potrebno: osebno ime, številka in vrsta uradnega identifikacijskega dokumenta, naslov prebivališča, zaposlitev, vrsta in registrska številka vozila ter datum, ura in razlog vstopa ali izstopa v prostore ali izstopa iz njih. Vaše osebne podatke obdelujemo za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja, varovanja tajnih podatkov ter reda v naših prostorih. Skladno s tem preverjamo vaše pravice dostopa v naše prostore in pri tem preverjamo tudi vaše osebne podatke.
- Videonadzor: Vaše osebne podatke obdelujemo tudi zato, da bi zaščitili premoženje našega podjetja, zaposlenih in strank. Naše prostore varujemo tudi z video nadzorom na posebej označenih mestih. Zbirka posnetkov videonadzornega sistema vsebuje posnetek posameznika (slika), podatek o lokaciji, datum in čas posnetka, izjemoma, če je to posebej nujno potrebno, pa tudi zvok. Za ta namen obdelujemo vaše osebne podatke na podlagi našega zakonitega interesa zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja ter zagotavljanja nadzora vstopa v te prostore ali izstopa iz njih.
- Uveljavljanje in obramba pravnih zahtevkov: Naše podjetje obdeluje osebne podatke tudi za izpolnitev zakonitega interesa podjetja za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov.
- Funkcionalnost in delovanje spletnih mest: Osebne podatke obdelujemo pri uporabi naših spletnih mest na podlagi našega zakonitega interesa, da ponudimo tehnično ustrezno delujoča spletna mesta in izboljšamo učinkovitost delovanja naših spletnih mest. Če uporabljate naše spletna mesta obdelujemo tehnične podatke z namenom, da bi vam ponudili njegove funkcionalnosti ter omogočili spletnim skrbnikom, da upravljajo in izboljšujejo njegovo delovanje ter skrbijo za varovanje naših spletne mest in z njo povezanih IT-sistemov in omrežja. Če na naših spletnih mestih vnašate podatke, kot je vaša izbira izdelkov ali lokacija, na katero prejemate ustrezne informacije ali funkcionalnosti, naše podjetje obdeluje te podatke, da bi vam zagotovilo zahtevane informacije oziroma funkcionalnosti. Vaše osebne podatke obdelujemo tudi zato, da bi vam omogočili shranjevanje vaših podatkov (kot so vaše osebne izbire in izdelki) med shranjene predmete ter vam omogočili, da jih delite z drugimi prek možnosti za deljenje vsebin, ki ste jih oblikovali na svoji napravi. Glede na spletno mesto, ki ga uporabljate, in vaše nastavitve, lahko piškotke shranimo na vašo napravo. Podrobnosti o shranjenih piškotkih najdete na naši spletni strani.
- Razvoj in izboljšava izdelkov in/ali storitev: Za ta namen obdelujemo vaše kontaktne podatke, osebne podatke ter korespondenco z nami. Vaše osebne podatke pridobimo, ko uporabljate spletna mesta oz. preko njiju vnašate ali iščete podatke. Vaše osebne podatke obdelujemo, da bi ocenili, analizirali in izboljšali svoje izdelke in storitve, za analizo vedenja strank in ustrezno prilagoditev izdelkov in storitev ter za pripravo analitičnih poročil. To počnem z namenom, da bi analizirali kako uporabniki uporabljate naše izdelke in/ali storitve (analiza nakupovalnih navad), na podlagi česar razvijamo in izboljšujemo naše izdelke in/ali storitve in rastemo kot podjetje. Poleg tega obdelujemo osebne podatke, ki ste jih vnesli na spletno mesto ali, ki so jih ustvarile funkcije, ki ste jih uporabili na spletnem mestu in tehnične podatke, ki vključujejo podatke o tem, kako uporabljate naša spletna mesta in med drugim vključujejo vaš IP naslov, podatke o vašem brskalniku, trajanje obiska spletne strani in katere strani si ogledujete.
- Izvajanje poslovnega procesa in notranjega upravljanja: Naše podjetje obdeluje vaše podatke tudi pri svojem notranjem upravljanju na podlagi zakonitega interesa za ohranjanje in izboljševanje poslovanja podjetja. Za učinkovitejše delovanje zagotavljamo centralno obdelavo podatkov. Izvajamo revizije, preiskave in nadzore poslovanja ter vodimo in uporabljamo imenike strank, dobaviteljev in poslovnih partnerjev. Poleg tega obdelujemo vaše osebne podatke za finančne in računovodske namene, za namene arhiviranja in zavarovanja, pravnega in poslovnega svetovanja ter zaradi reševanja sporov.
- Analize, razvoj in poročila: V našem podjetju vaše osebne podatke uporabljamo pri pripravi, izvedbi analiz in poročil vodstvu. Združene / anonimizirane osebne podatke uporabljamo za analizo našega poslovanja in izdelavo poročil lastnikom. Za ta namen obdelujemo vaše osebne podatke na podlagi našega zakonitega interesa za ohranjanje in izboljševanje poslovanja podjetja.
- Spremljanje in preiskovanje skladnosti poslovanja: Naše procese spremljamo z namenom preverjanja skladnosti poslovanja z našimi politikami in predpisi. V postopku spremljanja procesov lahko dostopamo do vaših osebnih podatkov in jih pregledujemo. Za ta namen lahko vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa za spremljanje naših notranjih procesov ali na podlagi zakonov, ki zahtevajo skladnost poslovanja.
- Raziskave za preverjanje zadovoljstva strank z nakupom in povezanimi storitvami: naše podjetje obdeluje podatke za namen izvajanja anket oz. raziskav za preverjanje zadovoljstva strank z nakupom in povezanimi storitvami ter nagradnimi igrami na podlagi zakonitega interesa. V okviru tega lahko obdelujemo naslednje podatke: ime in priimek, kontaktni podatki (e-mail, telefonska številka) ter domači ali začasni naslov.
- Analiziranje in proučevanje nakupovalnih navad in vedenja strank: naše podjetje obdeluje podatke za namen analiziranja in proučevanja nakupovalnih navad in vedenja strank na podlagi zakonitega interesa. V okviru tega lahko obdelujemo naslednje podatke: ime in priimek, naslov, rojstni datum, kontaktni podatki (e-mail, telefonska številka) ter podatki o nakupnih izdelkov in storitev.

C. Obdelava podatkov na podlagi izvajanja pogodb
Naše podjetje ne more sklepati pogodb brez pridobitve zahtevanih podatkov. Ko od nas kot stranka kupite izdelek ali storitev oziroma sodelujete z nami kot dobavitelj ali poslovni partner, obdelujemo vaše osebne podatke v administrativne namene, kot sta pošiljanje računov in izvrševanje plačil. Vaše osebne podatke uporabljamo tudi za opravljanje storitev v zvezi z našimi ali vašimi izdelki oz. storitvami in njihovo dostavo.
Ko stopite v stik z nami, obdelamo vaše osebne podatke tudi zaradi ocene in sprejema, na primer, da bi potrdili in preverili vašo identiteto. Naše podjetje bo dodatno obdelalo vaše osebne podatke za druge administrativne namene, kot sta skrbni pregled in preverjanje javno dostopnih seznamov sankcij vladnih organov in/ali organov pregona. Osebne podatke za ta namen obdelujemo, ker je to nujno za sklenitev in izvrševanje pogodbe z vami.
Osebni podatki, ki jih v ta namen lahko obdelujemo, so ime in priimek, kontaktni podatki (elektronski naslov, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonska številka), datum rojstva, davčna številka, naslov za dostavo, geo-lokacija, naziv odjemnega mesta, naslov in številka odjemnega mesta, številka kontrolne postaje, poraba, podatki o plačevanju računov (dolgovi), številko družinskih članov. Naše podjetje lahko za namen izvajanja vaše pogodbe obdeluje le nekatere od zgoraj naštetih podatkov, saj je to odvisno od konkretnih okoliščin v vašem primeru. Dodatno lahko naše podjetje v relevantnih primerih obdeluje tudi podatke iz vašega primopredajnega zapisnika in obrazca za spremembo lastništva, in sicer v primeru spremembe lastništva ali uporabnika odjemnega mesta.
D. Obdelava podatkov na podlagi zakona
Obdelava osebnih podatkov je nujna tudi zaradi različnih obveznosti, ki jih ima naše podjetje na podlagi slovenske in mednarodne zakonodaje. Osebne podatke na podlagi zakonskih obveznosti zbiramo in obdelujemo za naslednje namene:
- Neposredno trženje obstoječim kupcem: ko naše podjetje od kupca naših izdelkov ali storitev pridobi elektronski naslov za elektronsko pošto, lahko ta naslov v skladu z zakonom o elektronskih komunikacijah uporablja za neposredno trženje podobnih izdelkov ali storitev. V vsakem primeru vam bomo kot kupcu ponudili jasno in izrecno možnost, da brezplačno in enostavno zavrnete takšno uporabo svojega elektronskega naslova takrat, ko bodo ti podatki pridobljeni, in ob vsakem sporočilu, če takšne uporabe niste zavrnili že na začetku. Neposredno trženje z uporabo drugačnih sredstev se izvaja samo na podlagi privolitve, kot je opisano zgoraj.
- Skladnost poslovanja z zakonodajo: V nekaterih primerih vaše osebne podatke obdelujemo, ker tako zahtevajo zakoni in predpisi, npr. v primeru obveznosti povezanih z davki, računovodstvom ali poslovanjem. Za skladnost poslovanja z ustreznimi zakoni in predpisi bomo morda morali vaše osebne podatke razkriti državnim ali lokalnim organom.

E. Druge obdelave podatkov – družbena omrežja
Naše podjetje je dejavno na družbenih omrežjih kot so Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn, Instagram in YouTube. Ko preko družbenih omrežij navezujete stik z našim podjetjem, obdelujemo vaše osebne podatke, da bi odgovorili na vaša vprašanja ali sporočila. Kadar izberete možnost »Povežite se z nami« na enem od naših spletnih mest ali aplikacij, se lahko povežete z nami prek različnih komunikacijskih poti. Za posredovanje mnenja in predlogov za izboljšave so vam na voljo naš elektronski naslov, naše spletno mesto ter Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, LinkedIn in YouTube račun. Ponudniki družbenih omrežij objavljajo svoje pravilnike o zasebnosti na spletnih straneh. Podlaga za hranjenje in obdelavo podatkov je zakoniti interes, da ustrezno odgovorimo na vaša vprašanja in vas pravilno napotimo na naše strani družbenih omrežij.
Družbena omrežja naše podjetje uporablja tudi za namen oglaševanja, ki temelji na informacijah, ki jih je spletna platforma družbenega omrežja zbrala od vas, ali na informacijah, ki jih je naše podjetje zbralo od vas, na primer, ko izpolnite enega od naših spletnih obrazcev, opravite nakup v E-trgovini ali se naročite na naše novice. V primeru, da je platforma družbenega omrežja zbrala informacije od vas, naše podjetje nima dostopa do teh informacij in tako nima vpliva na to, kako platforma shranjuje in uporablja informacije. Priporočamo, da si preberete pogoje in izjave o zasebnosti vašega ponudnika družbenega omrežja. Pogosto vam platforme omogočajo nastavitve računa oziroma druge načine za spreminjanje nastavitev zasebnosti.
V primeru, da imamo dostop do zbirnih informacij o vas prek teh platform, te podatki, ki jih obdelujemo, niso osebno prepoznavni. Podatkov iz različnih platform vaših družbenih omrežjih ne zbiramo aktivno, razen podatkov in informacij, ki so nujno potrebni za odgovor na vašo poizvedbo, če nas kontaktirate na teh platformah. V kolikor ne želite deliti vaših informacij preko platform družbenih omrežij za namen oglaševanja, se lahko kadar koli odjavite tako, da kontaktirate relevantno platformo družbenega omrežja.
Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?
Naše podjetje osebne podatke obdeluje za obdobje, ki je potrebno za dosego relevantnega poslovnega namena, v obsegu, ki je upravičeno potreben za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonsko zahtevo ali kot je priporočljivo glede na veljavne določbe o zastaranju za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov. V primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov določen z zakonom, družba BUTAN PLIN osebne podatke hrani v skladu z zakonskimi določbami. Osebni podatki, ki so pridobljeni na podlagi soglasij, pa se hranijo do preklica.
Posamezni roki hrambe se razlikujejo glede na namen obdelave oziroma vrsto podatkov, ki jih hranimo:
 Pri posredovanju odgovorov na vaša vprašanja podatke hranimo še največ 12 mesecev po tem, ko odgovorimo na vaše vprašanje.
 Za sklepanje in izvajanje pogodb vaše podatke hranimo za obdobje 36 mesecev po koncu razmerja z vami, če ste stranka, oz., če gre za poslovne partnerje, do 5 let, da bi zadostili zakonitim interesom družbe, med drugim utemeljitev, obrambo ali uveljavljanje morebitnih pravnih zahtevkov.
 Za upravljanje odnosov in marketing osebne podatke hranimo za čas razmerja s stranko in do 12 mesecev po prenehanju razmerja.
 Za izvajanje poslovnega procesa in notranjega upravljanja vaše podatke hranimo za obdobje 36 mesecev po koncu razmerja s stranko oz., če gre za poslovne partnerje, do 5 let, da bi zadostili zakonitim interesom družbe.
 Za analize, razvoj in izboljšavo izdelkov in storitev ter poročila hranimo osebne podatke za obdobje 5 let po njihovi pridobitvi oziroma do izpolnitve zakonitega interesa priprave ustreznih analiz, poročil ali razvoja in izboljšave izdelkov in/ali storitev. Za pripravo analiz in poročil uporabljamo samo združene oziroma anonimizirane osebne podatke.
 Za komunikacijo preko družbenih omrežij osebne podatke hranimo za obdobje 12 mesecev, šteto od dne komunikacije.
 Posnetki videonadzora se hranijo največ eno leto od trenutka nastanka posnetka.
 Osebni podatki o vstopih in izstopih iz prostorov se hranijo dve leti od konca koledarskega leta po vnosu osebnih podatkov v zbirko.
 Kadar sodelujete pri dogodkih in promocijah vaše podatke hranimo za obdobje 6 mesecev šteto od zaključka dogodka oziroma promocije oziroma do preklica privolitve.
 Zaradi zagotavljanja in preverjanja skladnosti poslovanja z zakonodajo vaše osebne podatke hranimo toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev posamezne pravne obveznosti.
 Za namen uveljavljanja in obrambe pravnih zahtevkov se podatki hranijo v času trajanja pogodbenega razmerja in do izteka ustreznih zakonskih zastaralnih rokov.
 Kadar uporabljate naša spletna mesta ali aplikacije se podatki hranijo za obdobje, kot je opredeljeno v našem obvestilo o piškotkih, ki je dostopno na naši spletni strani.


Takoj po zaključku veljavnega obdobja hrambe, se podatki:
• varno izbrišejo oziroma uničijo;
• anonimizirajo;
• prenesejo v arhiv (razen če to prepoveduje zakon ali veljaven načrt hrambe zapisov).

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov?
V našem podjetju z osebnimi podatki ravnamo posebej skrbno in onemogočamo dostop nepooblaščenim osebam. Naši zaposleni so pooblaščeni za dostop do osebnih podatkov samo v obsegu, nujnem za dosego ustreznega namena in izvajanje njihovih nalog.
V nekaterih primerih je potrebno zaradi posameznih primerov obdelav, ki jih naše podjetje ne izvaja samostojno, uporabnikove osebne podatke posredovati izvajalcem – zunanjim obdelovalcem, ki podatke obdelujejo v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom našega podjetja (distribucijski partnerji, oglaševalske agencije, tiskarne, lastniki programske opreme idr.). Pogodbeni obdelovalec, ki izvaja obdelavo v našem imenu, zagotavlja vsa jamstva, enako kot naše podjetje, za izvedbo ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov, da obdelava izpolnjuje zahteve iz predpisov o varstvu osebnih podatkov, ter zagotavlja varstvo pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
Naše podjetje lahko posreduje podatke tudi drugim podjetjem v skupini in sicer podjetju SHV Energy; 65 Capellalaan, Hoofddorp, North Holland, Nizozemska, vendar le za namene, ki so navedeni v tej izjavi.
Na podlagi obrazložene pisne zahteve in v primeru zahteve uporabnika ali na podlagi njegovega pisnega pooblastila, lahko uporabnikove osebne podatke posredujemo tudi državnim organom za potrebe vodenja konkretnega postopka.
Kako so zavarovani vaši osebni podatki?
Za zagotavljanje zaupnosti in varnosti vaših osebnih podatkov smo sprejeli ustrezne varovalne ukrepe. Izvajamo ustrezne tehnične, fizične in organizacijske ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem ali nenamerno izgubo, poškodbo, spremembami, nepooblaščenim razkritjem ali dostopom ter pred drugimi oblikami nezakonite obdelave (vključno z, a ne omejeno na nepotrebno zbiranje podatkov) ali nadaljnje obdelave.
Kako lahko uveljavljate svoje pravice glede osebnih podatkov?
V skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov imate več pravic v zvezi s obdelavo vaših osebnih podatkov. Vse navedene pravice lahko uveljavlja pod pogoji in v obsegu določb ZVOP-2 in Splošne uredbe o varstvu podatkov.
i. Pravica do dostopa
Imate pravico zahtevati, da od nas prejmete potrditev, če obdelujemo osebne podatke, ki vas zadevajo, in zahtevate dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, in ki jih obdelujemo.
ii. Pravica do popravka
Če menite, da so vaši osebni podatki, ki jih zbiramo in hranimo, netočni ali neustrezni, imate pravico zahtevati, da te osebne podatke popravimo. Nekatere osebne podatke lahko popravite tudi sami tako, da se prijavite v svoj osebni račun na naših spletnih mestih.
iii. Pravica nasprotovati neposrednemu trženju
Imate pravico, da kadar koli nasprotujete obdelavi osebnih podatkov za namen neposrednega trženja in se odjavite iz prihodnjih tržnih komunikacij tako, da se (i) v prejetem elektronskem sporočilu izberete povezavo za odjavo od prejemanja sporočil, ki jo najdete na koncu vsakega sporočila, ali (ii) se obrnete na nas prek kontaktnih podatkov, navedenih na koncu te izjave.
iv. Pravica nasprotovati obdelavi in pravica do omejitve obdelave
Imate pravico nasprotovati obdelavi, ki temelji na našem zakonitem interesu iz razlogov, povezanih z vašo konkretno situacijo. Vaše osebne podatke lahko še naprej obdelujemo, tudi če nasprotujete obdelavi, če imamo utemeljene zakonite razloge za obdelavo, ki pretehta vašo zasebnost.
V določenih okoliščinah imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. Če zahtevate omejitev, naše podjetje morda ne bo moglo izpolniti svojih obveznosti do vas v obdobju, ko je obdelava vaših osebnih podatkov omejena.
v. Pravica do izbrisa (pozabe)
V nekaterih okoliščinah imate pravico zahtevati izbris vaših osebnih podatkov, npr. če nasprotujete obdelavi, mi pa nimamo nobenih utemeljenih zakonitih razlogov, da bi še naprej obdelovali vaše podatke. To ne velja, če smo na primer na podlagi zakona dolžni določene osebne podatke hraniti.
vi. Prenos podatkov
Imate pravico prejeti kopijo osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, v strukturirani obliki in, če je to tehnično izvedljivo, prenesti podatke na nekoga drugega (prenosljivost podatkov). Pravica do prenosljivosti podatkov v primerjavi s pravico do dostopa vključuje samo podatke, ki ste jih sami zagotovili in ki jih obdelujemo na podlagi določenih pravnih podlagah, npr. pogodbe z vami.

vii. Preklic danih privolitev
Prav tako lahko kadar koli prekličete dane privolitve soglasja za različne namene obdelave. Pri tem velja, da preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi te privolitve za obdobje pred preklicem.
Ne glede na uveljavitev pravic iz prejšnjega odstavka, se bodo osebni podatki morda obdelovali v okviru morebitnih ostalih danih privolitev in v primeru, da za obdelavo obstaja druga pravna podlaga po 6. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov in ZVOP-2, pri čemer se bo obdelava v tem primeru izvajala zgolj za namene, ki ustrezajo tej podlagi.
Zahtevo za uveljavitev pravic iz tega poglavja lahko podate pisno, prek elektronskega sporočila poslanega na elektronski naslov osebnipodatki@butanplin.si ali po pošti na naslov BUTAN PLIN družba za distribucijo plina, d.d., Ljubljana, Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana.
Kako vložiti pritožbo?
Če se želite pritožiti glede ravnanja našega podjetja z vašimi osebnimi podatki, lahko vložite pritožbo pri našem podjetju prek kontaktnih podatkov, navedenih na koncu te izjave. Pritožbo pa lahko vložite, pa tudi pri nacionalnem nadzornem organu za varstvo podatkov, Informacijskem pooblaščencu, na elektronski naslov gp.ip@ip-rs.si oz. po navadni pošti na naslov Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
Kljub temu bi cenili, če nam svoje pomisleke sporočite, preden se obrnete na Informacijskega pooblaščenca, zato vas prosimo, da v takšnem primeru najprej kontaktirate nas.
Kako lahko stopite v stik z nami?
Če vas zanima, kako obdelujemo vaše osebne podatke, najprej preberite to izjavo. Za vsa dodatna vprašanja, pripombe, pohvale ali pritožbe se obrnite na osebnipodatki@butanplin.si.
Če vaša vprašanja, pripombe, pohvale ali pritožbe niso bile primerno ali pravočasno obravnavane, vas prosimo, da stopite v stik z našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (DPO) preko elektronskega naslova: dpo@shvenergy.com.

Prosimo, da izpolnite vsa obvezna polja.

Samo trenutek, da preverimo ustreznost vaše priponke.