Butanplin

Zlati sponzor projekta Gazela 2018

V družbi Butan plin s ponosom podpiramo projekt Gazela, ki izpostavlja svetle in prodorne primere razvoja na našem trgu in s tem podjetja, ki dokazujejo, da je tudi v izjemno zahtevnem okolju mogoče preseči konkurenco in slediti svoji viziji na poti poslovne odličnosti. Hitro rastoča podjetja se na izbor ne morejo prijaviti sama, temveč se na ta seznam uvrstijo na podlagi bilančnih podatkov. Natančneje, na lestvico najhitreje rastočih se uvrstijo zaradi rasti prihodkov od prodaje v petletnem obdobju. Tako se oblikuje lestvica 500 najhitreje rastočih podjetij v Sloveniji in šest regijskih lestvic s 100 najhitreje rastočimi podjetji v regiji. Verodostojnost izbora temelji na skrbno oblikovani in natančni metodologiji, nad katero bdi metodološka komisija. Pri izboru se poleg indeksa petletne rasti prihodkov od prodaje upošteva tudi dodano vrednost na zaposlenega in rast števila zaposlenih. Pri vsakem podjetju, ki se uvrsti v ožji izbor za regijsko gazelo, se preuči tudi bonitetno poročilo in opravi uredniški intervju.

 

POSTOPEK IZBORA

  • 1. korak: izbor desetih regijskih kandidatov

Na podlagi podatkov AJPES iz seznama 100 najhitreje rastočih podjetij v vsaki od šestih slovenskih regij izberejo 10 kandidatov za regijske oziroma Slovensko gazelo leta. Kandidate določijo na podlagi razvrstitve podjetij s pomočjo sintetiziranega kazalnika, ki ga izračunajo na podlagi stopnje rasti čistih prihodkov od prodaje v obdobju zadnjih petih let, dodane vrednosti na zaposlenega in njene rasti ter indeksa DaBeg, ki pokaže stopnjo rasti števila zaposlenih, primerljivo med različno velikimi podjetji.

  • 2. korak: novinarski raziskovalni intervjuji

Z vsakim od desetih regijskih kandidatov je opravljen novinarsko-raziskovalni pogovor. V strukturiranem intervjuju je poudarek na raziskovanju podjetniške zgodbe, kakovosti rasti organizacije in njeni naravnanosti k trajnostnemu razvoju. Prav tako izpraševalci v podjetjih raziskujejo vidike družbene odgovornosti organizacije in njene umeščenosti v lokalno okolje.

  • 3. korak: izbor petih kandidatov za regijsko gazelo

Na podlagi opravljenih intervjujev, finančnih in drugih razpoložljivih podatkov o podjetju se izbere pet kandidatov za regijsko gazelo leta. Prednost imajo mednarodno in inovativno usmerjena podjetja, podjetja z višjo donosnostjo (ROE) in višjo dodano vrednostjo na zaposlenega, indeks DaBeg najmanj 20, prav tako pa je pomembno, da podjetje izkazuje vrednote gazele – dinamične in obenem trajnostno naravnane rasti.

  • 4. korak: izbor treh regijskih nominirancev in regijske gazele leta

Metodološka komisija, ki jo sestavljajo uredništvo Dnevnika ter zunanji člani z družbe Bisnode in uredništva Mediade, v njej pa je tudi regijska gazela predhodnega leta, na podlagi izdelanih dosjejev, finančnih podatkov in bonitetnih poročil oceni nominirana podjetja in s tem izbere tri regijske nominirance ter zmagovalno regijsko gazelo leta.

  • 5. korak: izbor zlate, srebrne in bronaste gazela leta

Zlata gazela je izmed finalistov izbrana z glasovanjem članov sveta Gazela, ki ga sestavljajo ugledni predstavniki akademske, civilne in poslovne javnosti ter z glasovanjem članov metodološke komisije. Glasovi sveta Gazela tvorijo dve tretjini ocene, glasovi metodološke komisije pa eno tretjino. V primeru, da imata dva ali več finalistov enako povprečno uvrstitev, ima prednost kandidat, ki je višje na lestvici sveta Gazela.

 

Več o projektu Gazela pod okriljem medijske hiše Dnevnik, si lahko preberete tukaj.

 

 

 

 

 

AKTUALNE AKCIJE